Nadchodzi wielka miotła?

Z rozrzewnieniem słucham sobie wypowiedzi prezesa GPW o „jakościowo słabych biznesach”, „czyszczeniu rynku” i „podnoszących jego jakość”, bo niestety wygląda na to, że rzeczy, które dla części obserwatorów rynku były oczywiste od momentu powstania NewConnect musiały dopiero zaistnieć, żeby uznał, że faktycznie jest to pewna niedoskonałość.

Czytaj dalej >

Go, Go, Go

„W dniu 29 czerwca 2011 spółka AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii, dla której funkcję Autoryzowanego Doradcy pełniła spółka GOADVISERS SA, złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect. Sporządzony w związku z tym wprowadzeniem (według stanu na dzień 11 lipca 2011) dokument informacyjny nie zawierał żadnych informacji dotyczących utraty przez Emitenta w czerwcu 2011 roku płynności finansowej, skutkującej zawarciem w czerwcu 2011 umowy z wierzycielami dotyczącej sposobu uregulowania zaległych zobowiązań finansowych Emitenta (Company Voluntary Agreement), których znaczną część stanowiły zobowiązania wobec organów podatkowych”

Czytaj dalej >

Strategie oparte na wydarzeniach – przenosiny z NC na WGPW

Strategie oparte na wydarzeniach (Event Driven Strategy) to strategie inwestycyjne, w których katalizatorem otwarcia pozycji jest zdefiniowane wcześniej wydarzenie korporacyjne lub rynkowe. Wydarzeniami mogą być akwizycje i przejęcia, upadłości układowe i likwidacyjne, skupy akcji, podział przedsiębiorstwa, nowe emisje akcji, sprzedaż aktywów i wiele innych.

Czytaj dalej >

Znów szansa na rewolucję?

Miałem przyjemność pracować niegdyś w firmie, w której zmienił się właściciel (nie pierwszy raz). Jednym z pierwszych działań zleconych przez osoby reprezentujące nowego właściciela, było zmiana logo. Zatrudniono eksperta od mambo-dżambo, który opowiadał o tym, że kwadratowe – „źle” (albo „dobrze”, to jednak chyba nie ma znaczenia), owalne – „dobrze” (albo odwrotnie), a okrągłe „bardzo dobrze”. Mi najbardziej utkwiło w głowie, że przerwane – bardzo źle. Oj bardzo, bo wypływa cenna energia i będą kłopoty. Duże kłopoty.

Czytaj dalej >