Czy czujecie się bezpieczniejsi?

Grzegorz Zalewski ‘przyniósł’ na Blogi Bossa informację o końcu giełdowej ‘epopei’ spółki Infinity, która przed wykluczeniem przez Zarząd GPW z obrotu na rynku NewConnect zdążyła zmienić profil działalności (z humanizowania Internetu na pomocą wielowymiarowego multispace ‘Solaris’ na eco-energy) i nazwę na Green Technology.

Razem z Green Technology z obrotu na NewConnect Zarząd GPW wykluczył także F24 i Tonsil Acoustic Company.

czytaj dalej >