Regulamin Blogi Bossa.pl

Regulamin zamieszczania komentarzy w Blogach Bossa.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady publikowania komentarzy na stronach blogi.bossa.pl

 1. DM BOŚ umożliwia publikowanie komentarzy do prowadzonych blogów na stronach blogi.bossa.pl
 2. Zamieszczenie jakichkolwiek komentarzy na stronach blogi.bossa.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. DM BOŚ zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, bez podania przyczyny.
 4. W szczególności usuwane będą komentarze, które:
  • zawierają wulgaryzmy,
  • obrażają autorów bloga, komentujących lub inne osoby,
  • obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  • został wprowdzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy,
  • pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści,
  • zawiera niedozwolone elementy kodu HTML lub JavaScript.
 5. Użytkownik publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. DM BOŚ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.
 6. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
  • umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
  • umieszczanie przez użytkowników materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 7. Użytkownik publikujący komentarze, których celem jest promocja lub reklama produktów, usług lub serwisów internetowych, powinien przed zamieszczeniem takich komentarzy uzyskać na to zgodę DM BOŚ. W przeciwnym przypadku komentarze zawierające takie treści mogą zostać usunięte.
 8. Użytkownicy komentujący bloga mają obowiązek oznaczania materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 9. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa DM BOŚ może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane osób publikujących komentarze sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. DM BOŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia blogów dla wybranych użytkowników.
 11. DM BOŚ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu jego upublicznienia.

Zmiany oznaczone boldem zostały wprowadzone do Regulaminu w dniu 10 marca 2008 r.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 lutego 2008 r.