Regulamin Blogi Bossa.pl

Regulamin zamieszczania komentarzy w Blogach Bossa.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady publikowania komentarzy na stronach blogi.bossa.pl

 1. DM BOŚ umożliwia publikowanie komentarzy do prowadzonych blogów na stronach blogi.bossa.pl
 2. Zamieszczenie jakichkolwiek komentarzy na stronach blogi.bossa.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. DM BOŚ zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, bez podania przyczyny.
 4. W szczególności usuwane będą komentarze, które:
  • zawierają wulgaryzmy,
  • obrażają autorów bloga, komentujących lub inne osoby,
  • obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  • został wprowdzony przez osobę, która notorycznie łamie zasady zamieszczania komentarzy,
  • pozbawiony jest jakiejkolwiek logicznej treści,
  • zawiera niedozwolone elementy kodu HTML lub JavaScript.
 5. Użytkownik publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. DM BOŚ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.
 6. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
  • umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
  • umieszczanie przez użytkowników materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 7. Użytkownik publikujący komentarze, których celem jest promocja lub reklama produktów, usług lub serwisów internetowych, powinien przed zamieszczeniem takich komentarzy uzyskać na to zgodę DM BOŚ. W przeciwnym przypadku komentarze zawierające takie treści mogą zostać usunięte.
 8. Użytkownicy komentujący bloga mają obowiązek oznaczania materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 9. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa DM BOŚ może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane osób publikujących komentarze sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. DM BOŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia blogów dla wybranych użytkowników.
 11. DM BOŚ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu jego upublicznienia.

Zmiany oznaczone boldem zostały wprowadzone do Regulaminu w dniu 10 marca 2008 r.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 lutego 2008 r.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.