IKE czy IKZE, a może oba? cz. 2

Koniec roku coraz bliżej, a co za tym idzie coraz mniej czasu na skorzystanie z nielicznych ulg podatkowych. Dla niezdecydowanych kolejne porównania rachunków IKE i IKZE. Tym razem pod kątem liczb.

 W obliczeniach zastosowaliśmy pewne uproszczenia i nie chodziło nam o stworzenie wrażenia, że po założeniu IKE czy IKZE i będziemy bogatymi staruszkami. Chcieliśmy pokazać, że jeśli inwestujemy na giełdzie to warto się zastanowić czy nie robić tego przez IKE czy IKZE.

Założenia generalne:

Na rachunku zwykłym przyjęte zostało założenie o corocznej realizacji zysku, tj. roczna stopa zwrotu jest pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych.

Roczna maksymalna kwota wpłat dla IKE i IKZE jest stała (odpowiednio 10,578 zł i 4,030.80 zł).

WARIANT I – podatek bieżący 18%, wyjście z IKZE w kilku ratach – podatek 18%

Założenia do wariantu I:

Wpłacający zarabia rocznie 85,528 zł czyli miesięcznie 7,127 zł (maksymalna kwota podlegająca opodatkowaniu 18%).

Wpłata na IKZE równa jest maksymalnej tj. 85,528 * 4% = 3,421.12 zł. Jest to kwota zainwestowana przed opodatkowaniem.

* założenia i kalkulacja które prowadzą nas do tego wyniku znajdują się w poniższej tabelce

Wnioski:

Wartość środków własnych na koniec okresu inwestycji, po uwzględnieniu podatku dla IKZE przy wycofywaniu środków jest równa stopie IKE.

W przypadku zmiany progów podatkowych w przyszłości, stopy zwrotu z IKE i IKZE nie będą równe.

WARIANT II – podatek bieżący 32%, wyjście z IKZE w kilku ratach – podatek 18%

Założenia dla wariantu II:

Wpłacający zarabia miesięcznie 15,000 zł, rocznie 180,000. Kwotę zainwestowaną na IKZE 4,030.80 zł może odliczyć od podstawy opodatkowaniania.

Wpłata na IKE i rachunek zwykły jest odpowiednikiem wpłaty na IKZE po uwzględnieniu podatku dochodowego = 4,030.80 x (1-32%) = 2,740.95 zł.

Wnioski:

Wyższa stopa podatku bieżącego powoduje wyższe korzyści podatkowe w przypadku wypłaty sumy zgromadzonej na IKZE w ratach (przy założeniu stawki podatku 18% dla wypłaty).

Stopa zwrotu na rachunku IKZE jest znacznie wyższa od stopy zwrotu realizowanej na rachunku zwykłym dzięki odliczeniu od podatku dochodowego i zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych.

WARIANT III – Klient dysponuje kwotą ok. 13,500 zł na wpłaty na rachunek maklerski

Wpłata na rachunek zwykły ze środków po podatku wynosi: 10,578 + 4,030.80x(1-18%) = 13,883.56zł

Wnioski:

Realizowana roczna stopa zwrotu na rachunku zwykłym jest równa założonej stopie pomniejszonej o stopę podatku dochodowego.

Wpłacając na IKE i IKZE inwestor realizuje znacznie wyższą stopę zwrotu, dzięki korzyściom podatkowym występującym dla obu rachunków.

PS Więcej o ofercie IKE i IKZE w DM BOŚ.

 Paweł Kolek

4 Komentarzy

 1. najcik

  A osoby prowadzące działalność gospodarczą ? Załóżmy, że też zarabiają około 85 tyś. rocznie natomiast składki ZUS zapewne odprowadzają najniższe (bo od dochodu chyba 25 tyś. rocznie). Jaką kwotę mogą odliczyć od podstawy – tą wynikającą z osiągniętych dochodów, czy tą wynikającą z odprowadzonych składek ?

 2. pkolek[bossa]

  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Dla roku 2011 ustalona na poziomie 3 359 zł.

  W przypadku osób odprowadzających minimalną składkę, limit dla rachunku IKZE wynosi:

  Wysokość podstawy składki: 12 x 3359zł x 60% = 24184,80zł

  Limit wpłat na IKZE: 24184,80 x 4% = 967,39zł.

  W przypadku zadeklarowania wyższej kwoty, dla wpłat na IKZE obowiązuje limit wynoszący 4 %, obliczany zawsze od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne a nie wynikający z dochodów (maksymalny limit 4030,80 zł).

 3. MM

  Czyli IKZE to produkt o bardzo niskich limitach wplat dla wiekszosci ktorzy osiagaja nawet wysokie dochody. Bo wiekszosc stara sie placic tak male skladki jak tylko sie da. Po to zaklada sie firmy jednoosobowe, umowy o dzielo itp. Podkreslany limit 4K PLN dotyczy w zasadzie etatowcow ktorzy zatabiaja co najmniej 3 krotnosc sredniej? Reszta ma mnieksze limity. Do tego skomplikowany sposob wyliczania limitu wplat.
  Jeszcze wiekszy niewypal niz IKE?

 4. Pawel

  @MM
  Mam nadzieję, że IKZE zmieni obecną formułę, szczególnie zlikwiduje się niepewność opodatkowania przy wypłacie, wprowadzi prostszy sposób liczenia limitu i zniesienie tych 4 %. Obawiam się, że podniesienie limitu to już będzie za dużo dla władzy. Jeśli zostanie jak jest to może być to faktycznie niewypał.
  Nie zgodzę się natomiast z twierdzeniem, że IKE to niewypał. Początki miało równie słabe jak IKZE, limit ok 3 tys. zł. W skali całego społeczeństwa może być odbierane jako porażka, ale dla inwestorów giełdowych jest dobrym produktem, biorąc pod uwagę średnią wartość portfela inwestora. Zamożniejsi inwestorzy muszą kilka-kilkanaście lat wpłacać, żeby osiągnąć sensowną wartość, i wtedy mogą odczuć korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.