Rynki nieustannie się zmieniają. Niektóre na lepsze, inne na gorsze, jeszcze inne na …inaczej działające.

Tymi banalnymi dwoma zdaniami, odpowiadam na pytania „Dlaczego pracuję w jednej firmie ponad 20 lat” 🙂

Podobnie odpowiada, kilku naszych klientów, którzy inwestują za naszym pośrednictwem. Dajemy im możliwości spróbowania swoich sił na różnych rynkach, różnych instrumentach. Surowce, towary, forex, giełdy zagraniczne. Szersza perspektywa nie jest równoznaczna z większymi zyskami. Ale daje taką szansę. A często ułatwia znajdowanie analogii. A czy na poszukiwaniu analogii nie opieramy swego warsztatu inwestycyjnego?

Zgodnie z powyższą ideą, chciałbym przedstawić Wam nowego blogera na blogi.bossa.pl – Aleksandra Pińskiego.

Autora tekstów w portalu NBP – obserwatorfinansowy.pl oraz tekstów ekonomicznych i o tematyce historycznej. Czytelnika książek i przeglądów badań naukowych o inwestowaniu i rynkach kapitałowych.

Pan Aleksander będzie dzielił się na blogu właśnie recenzjami najnowszych książek oraz opisami przeglądów badań naukowych z najbardziej interesującej Was dziedziny.

Czy wpłynie to na zyskowność Waszych strategii? Nie wiem ale tego Wam życzę.

PS. Jak zwykle przy okazji zmian, prosimy o uwagi dot. funkcjonowania blogów. Jakich tematów Wam brakuje, jakich jest za dużo, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby blogi spełniały swoją funkcję. A może ktoś z Was popełnił interesujący tekst, który chciałby zamieścić na blogi.bossa.pl? Jeśli tak to zapraszam do kontaktu: m.wojciechowski_at_bossa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.