Survivorship bias

Fascynującą ilustracją problemów, które stwarza survivorship bias jest decyzja* Sekcji Badań Operacyjnych Dowództwa Bombowego z okresu II wojny światowej. Dowodzona przez zdolnego fizyka, Patricka Blacketta, jednostka miała wydać rekomendacje na podstawie raportu opisującego uszkodzenia samolotów bombowych, które powróciły do angielskich baz z misji bojowych na terytoriach niemieckich.

Czytaj dalej >