Wykres dnia: warszawska giełda w ogonie

Zdecydowałem, że nienajgorszym pomysłem będzie rozpocząć nowy rok na Blogach Bossy od przypomnienia co wydarzyło się w 2015 roku. Jest to o tyle łatwe, że Bespoke, jak co roku przygotował podsumowanie wyników globalnych rynków akcyjnych*.

Najlepszym rynkiem akcyjnym okazała się giełda na Jamajce, której główny indeks zanotował niemal 93% wzrost. Kolejnymi rynkami w zestawieniu są Łotwa i Węgry z 44% zwyżkami. Na końcu zestawienia znalazły się giełdy z Kolumbii, Peru i Ukrainy, które zanotowały odpowiednio 26%, 34% i 38% spadki.

Czytelnicy zapewne domyślają się warszawska giełda reprezentowana w zestawieniu przez indeks WIG20 znalazła się bardzo nisko w rankingu. Z 18% spadkiem „wylądowała” na ósmym miejscu od końca.

Słabych wyników warszawskiej giełdy z całą pewnością nie da się wytłumaczyć trendami regionalnymi. W najbliższym otoczeniu warszawskiego parkietu znajdują się przecież zarówno rynki łotewski i węgierski jak i rynek ukraiński. Poniżej znajdują się wybrane z zestawienia Bespoke wyniki rynków akcyjnych w regionie:

Za Bespoke

Za Bespoke

Czy tak przedstawione wyniki rynków akcyjnych mogą stanowić porządny fundament do ocen makroekonomicznych albo formułowania pomysłów inwestycyjnych? W tej kwestii proponowałbym zachowanie sceptycyzmu. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na skrzywienie sektorowe wielu rynków wschodzących. Indeksy rynków wschodzących mogą istotnie przeważać spółki z kluczowego dla państwa sektora lub sektorów. Oczywistym przykładem są tutaj państwa surowcowe, zwłaszcza państwa naftowe. Także WIG20 nie jest dobrym odzwierciedleniem polskiej gospodarki. Po drugie, 12-miesięczny horyzont takich zestawień jest zbyt krótki by oddać istotne trendy makroekonomiczne i należałoby uzupełnić je o wyniki indeksów giełdowych w dłuższych okresach.

Myślę jednak, że nawet jeśli weźmie się pod uwagę powyższe zastrzeżenia dostrzeże się słabość warszawskiego parkietu. Wspomniana słabość jest moim zdaniem wynikiem czynników politycznych, tzn. wynikających z prowadzonej lub zapowiedzianej polityki ekonomicznej rządu. Stopy zwrotu indeksów sektorowych WIG Banki (-24%) i WIG Energia (-31%) nie pozostawiają wątpliwości. Trzecim segmentem, który zdołował WIG20 był sektor surowcowy (-44%) na warszawskiej giełdzie zdominowany przez KGHM.

Dla zachowania WIG20 w 2016 roku kluczowe wydają się więc decyzje polityczne bezpośrednio wpływające na wyceny sektora bankowego i energetycznego. Spółki z tych sektorów stanowią około 60% składu indeksu polskich blue chipów. Z tego powodu małe i średnie spółki z sektorów relatywnie uodpornionych na decyzje polityczne mogą okazać się lepszym miejscem do wyszukiwania atrakcyjnie wycenianych walorów niż segment największych spółek.

Całość zestawienia Bespoke:

Za Bespoke

Za Bespoke

* Zestawienie Bespoke obejmuje okres do 29 grudnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.