Rynek „lubi” zaskakiwać

Inwestorzy na warszawskiej giełdzie z zaciekawieniem śledzili dziś kurs Allegro. Wczoraj trzej akcjonariusze Allegro ogłosili sprzedaż akcji w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu. Ogłoszono cenę, po której sprzedane zostaną akcje: 29,25 zł. Pojawiła się też informacja, że wystąpiła duża nadsubskrypcja i akcjonariusze zwiększyli pulę sprzedawanych akcji z 50 mln do 65 mln (około 6,1% kapitału).

Ustalona w ABB cena zawierała około 7% dyskonto wobec ceny z zamknięcia poniedziałkowej sesji. Zakładam, że większość inwestorów spodziewała się, że kurs Allegro będzie dziś pod ciężarem ceny z ABB i będzie zmierzał w jej kierunku.

Pomylili się (w tym autor tekstu). Kurs Allegro po otwarciu na poziomie 30,58 zł ruszył w górę i osiągnął maksimum na poziomie 33,42 zł. To o 6,5% więcej niż cena wtorkowego zamknięcia i aż 14% więcej niż cena z ABB. Sesję zakończył na poziomie 31,89 zł a więc z wzrostem o 1,6%.

To o tyle interesujące, że Allegro było w czasie poniedziałkowej przeceny WIG20 o 2,5% najsilniejszą spółką w indeksie z 1,2% wzrostem. A przecież część inwestorów wyjaśniała tąpnięcie WIG20 w ostatnich godzinach sesji „robieniem miejsca pod ABB Allegro”, o którym zainteresowani udziałem w ABB inwestorzy zapewne wiedzieli przed końcem poniedziałkowej sesji.

Trochę bardziej standardowo (przynajmniej w pierwszych 10 minutach) zachowały się kontrakty na akcje spółki. Kontrakt głównej serii otworzył się z 3% spadkiem, osiągnął minimum na poziomie 29,6 zł (a więc stosunkowo blisko ceny z ABB) ale już o godzinie 9:00 odrobił wszystkie straty i znalazł się 1% powyżej wczorajszego zamknięcia.

Zmiany kursu Allegro musiały zdziwić większość inwestorów bo z reguły kurs spółki spada po ogłoszeniu ABB i ceny akcji w ABB, która niemal zawsze zawiera dyskonto wobec giełdowego kursu. Na sesji po ogłoszeniu ABB niemal zawsze kurs spółki spada i zmierza w stronę ceny z ABB choć nie zawsze się do niej zbliża.

Zachowanie kursu spółki w średnim i długim terminie po ABB to osobne zagadnienie. Zależy od rozwoju biznesu spółki i zmian w jej rynkowym otoczeniu. Jeśli spółka powiększa zyski a otoczenie biznesowe jest korzystne to kurs rośnie po ABB. Tak jak było to w przypadku ABB na akcjach XTB w lutym tego roku. Obecny kurs XTB to 60,4 zł i jest o 47% wyższy niż cena w ABB sprzed trzech i pół miesiąca (41 zł).

Inaczej wyglądała sytuacja z ABB na akcjach Wittchen w maju 2023. Kurs zareagował spadkami na informację o ABB i powiększył je po ogłoszeniu ceny sprzedaży (35 zł) z ponad 20% dyskontem do ceny zamknięcia sprzed ogłoszenia ABB. W sesję po publikacji ceny sprzedaży kurs zanotował minimum poniżej tej ceny. Z powodu pogarszających się wyników spółki i niesprzyjającego jej otoczenia biznesowego kurs kontynuował spadki i gdy osiągnął lokalne minimum w październiku znalazł się ponad 34% poniżej ceny z majowej ABB.

Bez względu na to czy kurs spółki w średnim i długim terminie pnie się w górę czy spada niemal zawsze pierwszą reakcją na ABB i ogłoszenie ceny sprzedaży (niemal zawsze z dyskontem) jest spadek kursu akcji. Allegro stanowi wyjątek od tej reguły.

Jak można tłumaczyć ten wyjątek? Popularne na FinTwit hipotezy skupiają się roli inwestorów z krótkimi pozycjami na Allegro. Głównym motywem krótkich pozycji na Allegro mogło być oczekiwanie na ABB, które główni akcjonariusze regularnie organizują. Na tyle regularnie, że pojawiły się głosy, że spółka powinna zmienić ticker z ALE na ABB. W momencie przeprowadzenia ABB główny motyw inwestycyjny przestał istnieć i zaczęło się zamykanie krótkich pozycji. Rozwinięciem tej hipotezy jest idea, że inwestorzy z krótkimi pozycjami na Allegro zamierzali je zamknąć poprzez wzięcie udziału w ABB. Ze względu na nadsubskrypcję nie zdołali tego zrobić w pełni i zamykali pozycje na dzisiejszej sesji.

Sytuacja z dzisiejszym zachowaniem kursu Allegro przypomina, że rynek „lubi” zaskakiwać. Nawet najbardziej regularne, pewne i oparte na sensownych fundamentach schematy (jak spadek kursu po ABB) mają swoje wyjątki. Kluczowym zadaniem inwestorów eksploatujących te schematy jest to by nie dali zmieść się z rynku gdy pojawi się anomalia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.