Zlecenia DDM+ w praktyce cz. 3 (z pytaniem konkursowym)

Kilka lat temu przez pewien czas siedziałem biurko w biurko z jednym z analityków, który lubował się w prognozowaniu krótkoterminowych ruchów cen. O ile zgadzaliśmy się często w przypadku tzw. view na rynek w długim terminie to miałem wątpliwości, jak zarabiać na ruchach niższego rzędu. Analityk mawiał, „rynek najpierw wzrośnie do poziomu X, a następnie mocno spadnie”.

Główny problem mojego kolegi polegał na tym, że z racji pełnionych obowiązków, nie zawsze udawało mu się na czas zająć odpowiednią pozycje. Pamiętam, jak często mawiał „a nie mówiłem, szkoda, że nie było mnie wtedy przy monitorze”.

W tamtych czasach, DM BOŚ oferował tylko jedno zlecenie DDM+, a mianowicie (STOP), obecnie wspomnianego analityka nie ma z nami (zmienił pracodawcę) ale za to są nowe zlecenia DDM+ 😉 oferujące nowe możliwości.

Przykład

Inwestor Jonasz Tomko przewiduje, że rynek jeszcze „trochę” wzrośnie (do poziomu 2520), żeby później mocno spadać (przynajmniej do poziomu 2480). Chce wykorzystać obydwa ruchy, nie mając czasu na śledzenie notowań na bieżąco składa 2 zlecenia OCO.

Wykres 1 Strategia oparta na dwóch zleceniach OCO

Zlecenie OCO1 (linie niebieskie)

Zlecenie główne: K 1*2500 pkt

Zlecenie podrzędne [TP]: S 1*2520 pkt

Zlecenie podrzędne [SL]: S 1*2480 pkt

 Zlecenia podrzędne brane są pod uwagę po pełnej realizacji zlecenia głównego. Jeśli jedno ze zleceń podrzędnych jest wykonane, drugie automatycznie zostaje anulowane.

Zleceniem OCO1 (linia niebieska) obsługuje nam wzrost rynku do poziomu 2520, zabezpieczając stratę na poziomie 2480.

Zlecenia OCO2 (linie czerwone)

Zlecenie główne: S 1*2521 pkt

Zlecenie podrzędne [TP]: K 1*2480 pkt

Zlecenie podrzędne [SL]: K 1*2530 pkt

Dzięki zleceniu OCO2 mamy zabezpieczony ruch rynku w dół, z poziomu 2521 do 2480, przy jednoczesnym zabezpieczeniu na poziomie 2530.

Jak zachowa się rynek?

Scenariusz najkorzystniejszy:

Rynek podąża zgodnie z oczekiwaniami, rośnie do poziomu 2521-2530, a następnie spada przynajmniej do 2480.

Na ruchu : 2500 -> 2520 = +20 pkt – zlecenie OCO1(TP) zostaje zrealizowane natomiast zlecenie OCO1(SL) zostaje automatycznie anulowane.

Na ruchu: 2521 -> 2480 = +41pkt

Łączny zarobek: +61 pkt

Scenariusz mniej optymistyczny:

Rynek silnie rośnie, powyżej 2530.

Na ruchu: 2500 -> 2520 = +20 pkt – zlecenie OCO1(TP) zostaje zrealizowane, natomiast zlecenie OCO1(SL) zostaje automatycznie anulowane.

Na ruchu: 2521 -> 2530 = -9 pkt – zlecenie OCO2(SL) zostaje zrealizowane, natomiast zlecenie OCO2(TP) zostaje automatycznie anulowane.

Łączny zarobek: +11 pkt.

Scenariusz niekorzystny:

Rynek mocno spada.

Na ruchu: 2500 -> 2480 = -20 pkt – zlecenie OCO1(SL) zostaje zrealizowane, natomiast zlecenie OCO1(TP) zostaje automatycznie anulowane.

Pozostaje nam aktywne zlecenie OCO2.

Łączna strata: – 20 pkt.

Scenariusz najgorszy:

Rynek zachowuje się dokładnie odwrotnie do naszych przewidywań czyli najpierw mocno spada, z później (jak na złość) rośnie.

Na ruchu: 2500 -> 2480 = -20 pkt  zlecenie OCO1(SL) zostaje zrealizowane, natomiast zlecenie OCO1(TP) zostaje automatycznie anulowane.

Na ruchu: 2521 -> 2530 = -9 pkt – zlecenie OCO2(SL) zostaje zrealizowane, natomiast zlecenie OCO2(TP) zostaje automatycznie anulowane.

Łączna strata: – 29 pkt

Podsumowanie

Przytoczony przykład jest kombinacją dwóch zleceń DDM+[OCO], pokazujący tylko część możliwości, jakie dostarczają zlecenia DDM+.

Więcej przykładów o pozostałych zleceniach DDM+ można na obejrzeć na stronie. Dla tych którzy wolą słowo mówione, przygotowaliśmy webinar.

Btw. Wspomniany analityk dalej korzysta z dobrodziejstwa DDM’ów 😉

Łukasz Okuniewski

*********************************************************

Zgodnie z zapowiedzią ostatnie pytanie konkursowe:

Czym różni się zlecenie DDM+OCO od DDM+ORO?

Sposób przekazywania odpowiedzi – mail na adres blogi_at_bossa.pl

Zwycięzca – Osoba, której mail z poprawną odpowiedzią na dane pytanie dotrze na serwer DM BOŚ jako pierwszy. Liczy się czas serwera DM BOŚ.

Cały regulamin konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *