Mam nadzieje, iż nasi inwestorzy ucieszyli się, iż mogą w końcu otworzyć IKE w DM BOŚ. Po uruchomieniu oferty forexowej poszliśmy za ciosem i długo oczekiwana ?oferta emerytalna” jest już również dostępna. Zapraszam do zapoznania się z ofertą , jak również z informacjami o IKE – w dziale edukacja. Tam znajdziemy podstawy!

Wpis na blogu jest kolejnym i jak sądzę, nie ostatnim – poświęconym IKE. Podczas jednej z dyskusji w naszym domu maklerskim okazało się, iż istnieją odnośnie IKE pewne mity, choć nie do końca wiadomo, z czego one wynikają. Pierwszy dotyczy wieku osoby, która może założyć IKE, a drugi – kwestii podatkowych, szczególnie gdy uzyskujemy uprawnienia do wypłaty zgromadzonych wcześniej środków bez podatku. Takich nietypowych ?szczegółów” związanych z IKE jest sporo, nie zawsze wynikają z regulacji – wprost. Na pewno będę do nich wracał i próbował je przybliżyć naszym czytelnikom – mam nadzieję, jednocześnie posiadaczom IKE w DM BOŚ

Dwa aspekty – związane z wiekiem oszczędzającego i podatkami – stanowią jedną cześć wpisu, druga poświęcona jest dużo ważniejszej sprawie (pozornie bardzo prostej) – w jaki sposób przenieść środki na IKE w DM BOŚ z innego IKE (w domu maklerskim, banku czy TFI), tak aby nic nas nie zaskoczyło? Zakładam, iż wielu posiadaczy IKE, przeniesie swoje aktywa do DM BOŚ i mam nadzieję, iż się nie zawiodę 🙂 Sprawa jest wbrew pozorom bardzo poważna, szczególnie jeśli ktoś ma na IKE stratę lub umiejętnie pomnażał środki i jego portfel ma znaczącą wartość. Na działanie (przeniesienie dotychczasowego IKE do DM BOŚ pozostał nam miesiąc… a transfer środków na inne IKE, dokonywany jest w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia dyspozycji.

Dla ?dziatek” i ?dziadków”

Kto może otworzyć IKE?. Podobnie jak w przypadku wielu czynności prawnych związanych z zawieraniem umów, istnieje dolny limit wieku. W DM BOŚ dolny limit wieku dla osoby chcącej założyć IKE, ustalony został na 18 lat. A limit górny? Brak. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby umowę o prowadzenie IKE mogły zawierać osoby, które już znajdują się na emeryturze, ale… o czymś trzeba wiedzieć.

Rozwińmy owo ale….

Osoba, która posiadała IKE i dokonała z niego wypłaty całości lub choć jednej raty środków (wypłaty – nie zwrotu), w związku z osiągnięciem odpowiedniego wieku lub udokumentowanych uprawnień emerytalnych nigdy już nie będzie mogła wpłacić środków na to konto lub założyć kolejnego IKE.

Jeśli zatem ?świeżo upieczony emeryt” posiada IKE – może na nim nadal oszczędzać tak długo jak chce, ale jeśli zdecyduję się na wypłatę… oznacza to dla niego koniec przygody z IKE

Jeśli ?emeryt” nie miał jeszcze IKE, może je otworzyć – pamiętać jednak należy, iż środki na IKE takiej osoby, aby można było je wypłacić bez podatku, muszą osiągnąć odpowiednią wartość i być przez kilka lat zamrożone, gdyż jak stanowi Ustawa o IKE:

(Art. 34)

?Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:
1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez
oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;”

(Art. 46):

?Wypłata środków zgromadzonych na IKE:

1) oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

2) oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.”

Osoby młodej takie ograniczenie nie dotyczy, może ona zmieniać IKE ?jak rękawiczki” – otwierać i zamykać w kolejnych instytucjach do woli…. dopóki nie uzyska uprawnień. Jedynym ograniczeniem jest dla takiej osoby limit maksymalnej wpłaty w danym roku (dla transferów nie ma on zastosowania), oraz to czy dokonywała transferu z IKE do PPE – w tym szczególnym przypadku nowe IKE można będzie otworzyć dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Właścicielem IKE może być wyłącznie jedna osoba. Jaka z tego puenta? – zapraszamy do otwierania IKE w DM BOŚ całymi rodzinami ! 🙂 Jedna wizyta i mamy ?w rodzinie” kilka IKE i zyski wolne od podatku. Na każde konto IKE można wpłacić w 2009 roku aż 9579 zł i zainwestować bez ?podatku Belki” – nawet w obligacje skarbowe – bezpiecznie, a zysk większy niż z obligacji kupionych poza IKE, bo bez podatku od odsetek.

Jeszcze miesiąc….

Aby skorzystać z limitu dostępnego w 2009 roku pozostał miesiąc. Miesiąc to sporo czasu aby otworzyć pierwsze IKE w życiu i wcale nie trzeba wpłacać całego przysługującego w danym roku limitu, czyli 9579 zł. Tysiąc złotych tez wystarczy… Niewykorzystany limit jednak nie przechodzi na kolejne lata i jest dla każdego roku określany osobno.

To, że zwrot środków z IKE przed uzyskaniem uprawnień jest opodatkowany (podatek od ewentualnego zysku) – wiadomo. Warto jednak przypomnieć, iż podatek jest naliczany wyłącznie od zysku, jeśli mieliśmy stratę – podatku nie zapłacimy, nawet w przypadku wcześniejszego wycofania środków.

Jak wygląda sprawa opodatkowania, kiedy w końcu uzyskamy uprawnienia i chcemy wypłacić środki (jednorazowo lub w ratach). Również nie zapłacimy podatku. Środki te były już opodatkowane wcześniej i Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie wskazuje na taki stan rzeczy.

Chodzi o to, że dochody uzyskane w związku z:
* gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
* wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
* wypłatą transferową.

(oczywiście pod warunkiem gromadzenia ich tylko na jednym koncie) zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kilka IKE – to złamanie ustawy, którego konsekwencją jest 75-procentowy podatek od każdego IKE.

Zwolnienie to zawarte jest w art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli zatem przejdziemy na emeryturę i zapragniemy wypłacić środki zgromadzone na IKE – nie zapłacimy od nich podatku w momencie wypłaty

Jedyny przypadek gdy możemy posiadać dwa IKE jednocześnie – to sytuacja gdy przenosimy IKE. Aby przenieść środki z jednego IKE na drugie – należy otworzyć nowe IKE i dopiero wówczas można dokonać transferu. Przez „chwilę” będziemy zatem posiadać dwa IKE, ale w takiej sytuacji – żadna kara spotkać nas nie może. O transferze – w dalszej części wpisu.

A może przenieść IKE do DM BOŚ?

Jeśli otwieramy IKE po raz pierwszy, sprawa jest prosta, jeśli przenosimy środki między IKE, mamy trzy możliwości (dwie optymalne i jedną – „absurdalną”) na przeniesienie środków z jednego IKE na inne:
1. Transfer papierów lub papierów i gotówki – możliwy tylko między domami maklerskimi.
2. Transfer gotówki (po wcześniejszej sprzedaży papierów) – możliwe między wszystkimi rodzajami IKE.
3. Zwrot środków ze ?starego” IKE i wpłata na ?nowe” – to rozwiązanie określam jako ?absurdalne”.

Dwa pierwsze sposoby powodują ciągłość IKE. Historia IKE w przypadku transferu idzie bowiem za nami (jako historia walorów, wpłat, wypłat i częściowych zwrotów, idą za nami – zyski i straty).  Całkowity zwrot (czyli wariant ?absurdalny”) – powoduje, że zaczynamy od zera i może to mieć swoje niepożądane dla nas konsekwencje. Zwrot środków z IKE rodzi skutki podatkowe, transfer – nie. Zwrot środków nie daje nam gwarancji ich ponownego wpłacenia (jeśli w danym roku wykorzystaliśmy już limit wpłat, jest to po prostu – niemożliwe). Transfery zaś – nie wpływają na limit.

Wybierając między transferem, a zwrotem pamiętajmy zatem, że:
1. Dochody i straty z IKE nie sumują się z innymi przychodami lub stratami/ zyskami,
2. Limit wpłat na IKE w danym roku jest ograniczony wartościowo.

Co zatem wybrać? Dokonać zwrotu i wpłacić ponownie środki na nowe IKE czy przetransferować portfel? Transfer wydaje się zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, jeśli ktoś jednak chciałby to zrobić inaczej – po swojemu, ma takie prawo, ale niech się lepiej zastanowi dwa razy.

W danym roku istnieje maksymalny limit wpłat. Jeśli zatem na IKE, które likwidujemy w innej instytucji (dokonując zwrotu środków) wpłaciliśmy już w danym roku maksymalna kwotę…. na rachunek DM BOS nie wpłacimy środków z innego IKE, gdyż limit wpłat mamy wykorzystany. Będziemy je mogli wpłacić dopiero w kolejnym roku… ale wtedy ?wchodzimy” na limit wpłat z kolejnego roku, który nas znów ogranicza i możemy np. na IKE nie wpłacić wszystkich środków, które wcześniej zostały nam zwrócone (jeśli ich wartość jest większa niż limit wpłat w kolejnym roku – wpłacimy tylko do limitu). To bardzo ważne. W takiej sytuacji transfer środków  jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Środki przechodzą na nowe IKE szybciej, nie musimy czekać z wpłatą  do kolejnego roku i nie ograniczamy sobie limitu wpłat na kolejny rok.

Można to wszystko przedstawić bardzo obrazowo – na przykładzie. Załóżmy, że stan naszych środków na ?starym IKE” wynosi w sumie 20.000 złotych, z tego w roku bieżącym wpłaciliśmy maksymalny limit – ok. 9.500 tys.

Dokonując transferu – mamy po tej operacji na nowym IKE w DM BOŚ nasze 20.000 złotych, a w kolejnym roku możemy wpłacić cały dostępny limit (szacunkowo będzie to kolejne 9,5-10 tys. złotych).

Dokonując zwrotu – mamy po tej operacji w kieszeni nieco mniej niż 20.000 złotych (dochodzi prowizja od sprzedaży), nic jednak nie możemy wpłacić w roku 2009 roku, bo wykorzystaliśmy już limit wpłat, a w 2010 – możemy wpłacić tylko do wysokości dostępnego w danym roku limitu (czyli rzeczone wcześniej ok. 9,5-10 tys. złotych).

Jaki jest rezultat? – zakładając, że ceny walorów nie zmieniają się do końca roku i na początku kolejnego?

1. w pierwszym przypadku mamy na IKE na koniec 2009 roku – 20.000, w styczniu możemy wykorzystać nowy limit (będzie zbliżony do 10.000 złotych) i mamy na początku 2010 roku – niemal 30.000 złotych.

2. w drugim przypadku nic już nie możemy wpłacić na nowe IKE w 2009 roku (wykorzystany limit wpłat w tym roku), a w 2010 – wpłacić możemy tylko do wysokości nowego limitu – czyli ok. 10.000 złotych.

Jaki stąd wniosek? – w pierwszym przypadku mamy na IKE ok. 30.000 zł (wszystko pracuje bez podatku), a drugim – ok. 10.000 (reszta pracuje gdzie indziej i z podatkiem).

To pokazuje, iż w takim przypadku próba zwrotu i przeniesienia gotówki w drodze nowej wpłaty byłaby już nie tylko ?absurdem”, ale nawet – frajerstwem. Drogi przyszły kliencie IKE w DM BOŚ.. nie eksperymentuj, nie ryzykuj ! transferuj !!!!

Poza tym – jeśli zamkniemy IKE i dokonamy zwrotu, sprzedając walory ze stratą, nie sumuje się ona z innymi stratami, ani nie kompensuje z innymi zyskami kapitałowymi. Jeśli zarobiliśmy – zwrot ściągnie na nas konieczność zapłacenia 19-proc. Podatku od zysku. Nic tutaj, jak widać nie ugramy. W  przypadku transferu – ewentualna strata (lub nieopodatkowany zysk) ?idzie wraz z nami” i żaden podatek nas nie uderza po kieszeni !

I na koniec…..

Co należy zrobić aby dokonać transferu z innego IKE do IKE w DM BOŚ?

1. Założyć IKE w DM BOŚ (jednym z otrzymanych przez nas dokumentów będzie ?Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego”) – dodatkowo w Załączniku nr 3 do Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez DM BOŚ S.A. należy wskazać dotychczasowe IKE (potrzebny nam będzie numer tego IKE i nazwa instytucji, prowadzącej nasze dotychczasowe IKE) – jeśli mamy wątpliwości zabierzmy na wizytę w DM BOŚ całą dotychczasową umowę

2. Udać się z otrzymanym w DM BOŚ potwierdzeniem do instytucji, która prowadzi nasze dotychczasowe IKE.

3. Złożyć dyspozycję wypłaty transferowej posiadanych środków ze ?starego” IKE, na IKE w DM BOŚ (jest to jednoznaczne z wypowiedzeniem ?starej” umowy).

4. Czekać, aż środki pojawią się na rachunku IKE w DM BOŚ (powinno to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia złożenia dyspozycji.

Wypłata transferowa jest dokonywana w formie pieniężnej, z dość istotnym wyjątkiem – jeśli przenosimy środki między domami maklerskimi transfer może obejmować papiery wartościowe, bez konieczności ich sprzedaży. W przypadku transferu z innej instytucji, posiadane na IKE aktywa muszą zostać spieniężone, zanim trafią na IKE w DM BOŚ.

Warto zwrócić uwagę, iż niektóre instytucje mogą pobierać opłaty z tytułu wypłaty transferowej na inne IKE (w szczególności, gdy wypłata transferowa do innego IKE następuje w terminie krótszym niż 12 miesięcy od zawarcia umowy ). Szczegółowe informacje o wszystkich opłatach związanych z IKE, zawsze znajdziemy w taryfie opłat i prowizji danej instytucji.

Wiemy już co robić? Zatem, do dzieła ! IKE w DM BOŚ czeka….

26 Komentarzy

 1. krz

  Znakomicie ze BOŚ udostępnia IKE, takiej oferty na rynku brakowało. Aby IKE stało się prawdziwie atrakcyjne brakuje jeszcze moim zdaniem możliwości odliczenienia od podatku dochodowego (choćby częściowego) środków wpłacanych na IKE.

  Mam pytanie odnośnie wcześniejszych wypłat z IKE i kwestii podatkowych.
  Rozważmy taki scenariusz: inwestuję na IKE przez 3 lata, wpłacając w tym czasie w sumie 10tys zł. Po 3 latach suma środków na rachunku wynosi – powiedzmy – 15tys. a na zysk składa się wzrost wartości akcji, zyski z dywidend oraz zyski z obligacji. Sprzedaję część papierów i chcę dokonać wypłaty części srodków – 5tys, a nie mam jeszcze uprawnień emerytalnych.
  1) Czy mam taką możliwość?
  2) W jaki sposób zostanie obliczony podatek? Na wypłatę mogą składać się środki ze sprzedaży papierów, zyski z dywidend/obligacji i „luźne”, niezainwestowane w ogóle środki. Czy jest tu jakaś analogia do zwykłego rachunku maklerskiego gdzie DM wysyła nam PIT służący do rozliczeń?

 2. j.tyszko

  Mozna dokonac tzw. „czesciowego zwrotu”, czyli wyplacic czesc srodkow bez koniecznosci zamykania IKE – ale trzeba zaplacic ewentualny podatek (ewentualny, bo moze go wcale nie byc). Nawet jesli dokonamy calkowitego zwrotu wszystkich srodkow – bedziemy mogli otworzyc kolejne IKE.

  Przy czesciowym zwrocie – mozna potem oczywiscie znow wplacac srodki na istniejace IKE – ale w ramach rocznych limitow wplat (wszystkie wplaty w danym roku kalendarzowym sie sumuja, a zwroty tego limitu „nie odbudowuja”).

  Dochodem do opodatkowania, jak wynika z wprost z przepisow jest:

  „róznica miedzy kwota stanowiaca wartosc srodkow zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a suma wplat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza sie o straty z kapitalow pienieznych i praw majatkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.?

  Prosze zwrocic uwage na roznice miedzy zwrotem czy czesciowym zwrotem ,a „wyplata” – ten termin („wyplata”) jest zarezerwowany dla osob, ktore uzuskaly uprawnienia i moga wyplacic srodki bez podatku… ale nie beda mogly juz otworzyc kolejnego IKE, ani wplacac na to jeszcze istniejace.

 3. krz

  Dziękuję za odpowiedź. Przejrzałem ustawę o IKE i muszę przyznać że jeden szczegół cały czas jest dla mnie niejasny. Z fragmentu ustawy który Pan zacytował, mogę jedynie wywnioskować, że zyski z IKE nie łączą się z innymi zyskami(stratami) kapitałowymi oraz to w jaki sposób obliczyć podatek przy zwrocie całkowitym.

  Nie rozumiem nadal jak to wygląda w przypadku zwrotu częściowego – czy wówczas również zapłacimy podatek od całości zysku na rachunku nawet jeśli zwrot dotyczy niewielkiej kwoty? Czy liczą się zamknięte transakcje czy też „kwota stanowiaca wartosc środkow zgromadzonych na IKE” oznacza chwilową wartość posiadanych papierów wartościowych?

  Z ustawy wynika że instytucja prowadząca IKE ma 30 dni na dokonanie zwrotu środków – jak to wygląda w przypadku BOŚ – jakie są formalności i czy wiąże się to z jakimis dodatkowymi opłatami.

  Myślą przewodnią moich dociekań jest to, czy IKE może być również użyte jako sposób na optymalizację podatkową – sam fakt że możemy inwestować przez kilka lat bez podatku jest dość kuszący.

 4. j.tyszko

  Dla zwrotu czesciowego obowiazuje zasada proporcjonalnosci, w razie watpliwosci, proponuje zwrocenie sie na pismie do wlasnego urzedu skarbowego z prosba o wiazaca interpretacje – z tego co wiem, pewne zapisy zwiazane z IKE sa czasem roznie iterpretowane przez organy skarbowe, wiec najlepiej miec „papier” z podatkowego zrodla.

  Informacje o oplatach znajdzie Pan w taryfie oplat i prowizji DM BOS
  http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=1005&news_id=15225

  Mysle, ze z pomoca IKE mozna optymalizowac podatek – chocby zawierajac transakcje pakietowe powiazane z rachunkami „tradycyjnymi”

 5. zdzichu

  @ Krz

  Chcialbym znać pewną odpowiedź na twoje pytanie :
  ile zaplacę podatku jak po owych 3 latach wyplacę 5 tys. zl.
  Wnioskuję że 19% z 5 tys. czyli ok.1 tys. zl.
  Jesli tak to możemy inwestować kilka-kilkanascie lat bez placenia podatków ,co znacznie podnosi zysk na końcu inwestycji niż jeśli mialbym co roku pomniejszać moj kapital o podatek.
  A tak zamiast placić do US ,to te pieniądze dalej procentują 😉

  @ J.Tyszko
  Czy DM BOŚ zwraca oplatę za transfer papierów wartościowych z innego IKE ,czy też każdy sam musi za to zaplacić ?

  Dopóki nie będzie opcji modyfikacji zleceń w IKE DM BOŚ ,dopóty nie przeniosę się do DM BOŚ .Macie atut taniego IKE w porównaniu z innymi ,ale macie też wadę – btak modyfikacji zleceń.
  Jeśli kiedyś raczycie to zmienić – to wtedy w moich oczach będziecie
  najlepszym IKE na polskim rynku !!!
  Postarajcie się poprawić 😉

 6. fenix

  Jak to jest z wypłatą części środków z IKE.
  Jeśli np. wpłacę łącznie 10 tys.zł na IKE i po kilkunastu latach urośnie to do kwoty 100 tys.zł to czy wypłacić będę mógł całe 100 tys.zł czy tylko to co wpłaciłem czyli 10 tys.zł.
  Czytałem ustawę o IKE i mam tutaj wątpliwości czy aby dobrze to zrozumiałem ?

 7. fenix

  zapomniałem dodać że z załozeniem : nie mam jeszcze uprawnień emerytalnych w momencie wyplaty.

 8. Gonzo

  W pierwszej chwili bardzo sie ucieszylem, ale moja radosc zmalala gdy przeczytalem, ze Polacy pracujacy na stale za granica nie moga otwierac IKE w Polsce. Pozostaje pogratulowac debilizmu autorom ustawy.

 9. j.tyszko

  @fenix, bedziesz mogl wyplacic cale 100.000 (oops.. pomniejszone o podatek od zysku, czyli o 19% od 90.000 tys), jesli wszystkie srodki pochodzily z wplat i nie bylo tam tranferow z PPE (wtedy czesc pojdzie jeszcze do ZUSu)

  Rozumiem, o co Ci chodzi – w ustawie jest mowa o srodkach „pochodzacych z wplat”, a ze zyskuja na wartosci to nie zmienia faktu, ze zyski rowniez pochodza z tych srodkow…

  100 tys z 10… tylko gratulowac planowanego wyniku !!!) 🙂

 10. gzalewski

  Jacku 😉
  Link do materiału sprzed 3 lat:
  http://www.parkiet.com/artykul/480415.html

 11. Alicja

  Rozumiem, że w przypadku rachunku do prowadzenia konta IKE nie ma limitu 5 tyś…? Również wysokości jednorazowych, miesięcznych, czy rocznych minimalnych wpłat?

 12. ajakubczyk

  @zdzichu
  – nie zwracamy opłaty za transfer z innego IKE
  – modyfikacje czekają na wprowadzenie, ale nie wprowadzimy usługi która nie będzie w 100% spełniała naszych oczekiwań. Ale to temat nie na dyskusję pod tym wpisem.

 13. www.ePortfel.com

  Pytanie o opodatkowanie dywidend w IKE:

  Czy DM odprowadza podatek od dywidendy w momencie ich wypłaty? Tak jak na normalnym koncie maklerskim?

  Jeśli tak jest, oraz zgodnie z cytatem, zysk w przypadku zwrotu jest liczony jako różnica środków zgromadzonych i wpłaconych, to okaże się że dywidenda zostanie opodatkowana podwójnie (przy wypłacie dywidendy i przy zwrocie bo będzie składnikiem zysku).

  W związku z powyższym mam nadzieję że DM nie musi odprowadzać podatku przy wypłacie dywidendy na IKE? Jak to jest?

 14. fenix

  Dzięki za satysfakcjonujące odpowiedzi.Mam IKE i DM nie pobierało od dywidend podatku,czyli dostawałem pełną dywidendę 🙂

 15. exnergy

  „Zakładam, iż wielu posiadaczy IKE, przeniesie swoje aktywa do DM BOŚ i mam nadzieję, iż się nie zawiodę 🙂 Sprawa jest wbrew pozorom bardzo poważna, szczególnie jeśli ktoś ma na IKE stratę lub umiejętnie pomnażał środki i jego portfel ma znaczącą wartość. Na działanie (przeniesienie dotychczasowego IKE do DM BOŚ pozostał nam miesiąc? a transfer środków na inne IKE, dokonywany jest w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia dyspozycji.”

  Oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów? 😉 Nie dla idiotów? 😉
  Panowie jak Was lubię, to czasem…

 16. Klik

  Czy po wprowadzeniu krótkiej sprzedaży na GPW dla indywidualnych inwestorów będzie ona również dostępna dla rachunku IKE?

 17. Klik

  Właśnie doczytałem, że jednak krótka sprzedaż nie będzie możliwa.

 18. j.tyszko

  @www.eportfel.pl – w DM BOS dostaniesz na IKE dywidende w pelnej wysokosci, wiec nie ma mowy o podwojnym opodatkowaniu

 19. KK

  @Klik
  Klik możesz mi napisać gdzie można poczytać o wprowadzeniu krótkiej sprzedaży na GPW dla inwestorów indywidualnych? I kiedy planują jej wprowadzenie czekam bowiem z utęsknieniem na coś co w USA istnieje od samych początków giełdy.

  @BOS
  mam nadzieję, że bossa będzie pierwszym DM, który wprowadzi tą usługę, a w ogóle to przydało by się też wprowadzić zlecenia typu OCO (one cancels other). Idzcie za udeżeniem dalej po forexie i IKE. A nie opuszczę was aż do śmierci 🙂 Prawdziwej lub tradingowej (out of capital)
  Pozdrawiam,

 20. ajakubczyk

  @alicja
  W przypadku rachunków IKE nie ma minimalnej wpłaty 5 tys. zł zarówno dla nowych rachunków jak i dla rachunków dodatkowych.
  Nie ma też minimalnego limitu dla wpłat, ale pod warunkiem, że suma wszystkich wpłat w 2009 r. nie przekroczy ustawowego limitu 9579 zł.

 21. ajakubczyk

  @gonzo
  Jest projekt nowelizacji ustawy o IKE – zostanie zniesiony wymóg rezydencji, więc gdy mieszkasz za granicą i tam zarabiasz możesz oszczędzać na IKE.

  Art. 3 ust. 1 przed nowelizacją:
  Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat.

  Art. 3 ust. 1 po nowelizacji:
  Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.

  Z tą uwagą, że w naszym przypadku otwieramy rachunki od 18 lat 🙂

 22. max

  Witam, chcialbym sie upewnic odnosnie kosztow prowadzenia IKE w DM BOS: w przypadku internetowego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, otwarcie/zamkniecie/prowadzenie tego rachunku jest wolne od oplat. Natomiast placi sie 200 zl tytulem „Opłata za dostarczenie przez DM BOŚ SA dodatkowych zabezpieczeń sprzętowych przy zawieraniu przez Klienta umowy uprawniającej do składania dyspozycji za pośrednictwem internetu”, bo skoro rachunek jest internetowy, to dyspozycje skladane sa przez internet i takie zabezpieczenie jest chyba wymagane? dobrze rozumiem? -ponadto, jest to oplata roczna za to urzadzenie, czy moze jednorazowa?

 23. exnergy

  To jest tzw. token – urządzenie szyfrujące do generowania jednorazowych i niepowtarzalnych kodów. To jest dodatkowa rzecz jak chcesz mieć bardziej zabezpieczony dostęp do rachunku. Nie jest to obowiązkowe.

 24. j.tyszko

  @max, exnergy ladnie to wyjasnil – token jest „dodatkowym” zabezpieczeniem i nie ma obowiazku korzystania z niego (mozesz korzystac tylko z loginu i hasla dostepu na poziomie przegladarki), wtedy rachunek internetowy jest calkowicie bezplatny (poza prowizjami maklerskim).

 25. romkus

  Witam, ostatnio odwiedzili mnie dwaj panowie tzw doradcy finansowi i byli zdziwieni po co mi IKE, twierdzą że dokonując zwrotu częściowego, IKE zawsze odprowadzi mi 30% kwoty do ZUS plus podatek „belki”. Czytając ustawę o IKE ART 37 pkt 3, byłem i nadal prawie jestem przekonany że do ZUS idzie tylko ze składek w przetransferowanych do IKE z PPE. Nie miałem żadnego transferu z PPE. Jak to jest naprawdę?
  Pozdrawiam.

 26. j.tyszko

  @romkus, ZUS pojawia sie w III filarze w przypadku PPE i srodkow na IKE pochodzacych z PPE (np. w drodze transferu miedzy PPE i IKE), a nie w przypadku srodkow pochodzacych z wplat. W takim przypadku – jesli zapragniemy zwrotu srodkow – czesc srodkow rzeczywiscie wroci do ZUS (30 procent odprowadzonych na PPE skladek).

  Jesli srodki na IKE pochodza z wplat, to na pewno nic z tego nigdy nie zaostanie odprowadzone na ZUS – nawet w przypadku zwrotu, przed uzyskaniem uprawnien emerytalnych !

  Doradcy, o ktorych piszesz najwyrazniej pomieszali kilka rzeczy….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.