KUKE „rzuca rękawicę” amerykańskim agencjom ratingowym!

KUKE – czyli Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych rozpoczeła publikację własnych ratingów, w których oceniana jest sytuacja gospodarcza i polityczna krajów – pod lupą znalazły się kraje z Europy, Azji, Ameryki…

W pierwszym, lipcowym notowaniu – Polska otrzymała rating A+ z perspektywą stabilną. Najwyższe oceny, czyli AAA otrzymały min. Austria, Francja, Japonia, USA… Gorzej od Polski oceniono Portugalię i Turcję (BBB). Rosja na równi z Meksykiem i Islandią (BBB). Na końcu kolejki – Turkmenistan i Uzbekistan (C). Tuż przed nimi Grecja (B), którą KUKE postrzega gorzej niż Ukrainę (B+)

Jak czytamy na stronie KUKE: „Aktualizacja ratingów przeprowadzana będzie co kwartał oraz zawsze gdy nastąpi istotna zmiana parametrów gospodarczych czy politycznych, wymuszająca istotną zmianę oceny ryzyka danego kraju.” Konkurencją dla Standard&Poors, czy Fitch – nie będziemy, ale to na pewno krok w dobrym kierunku. Jak powiedział Neil Armstrong lądując na księzycu: „To jeden mały krok dla człowieka i ogromny skok dla ludzkości”.

Skoro agencje amerykańskie oceniają USA, KUKE może i powinna oceniać Polskę. I dobrze! Oby więcej takich, nawet mało znaczących (przynajmniej na razie) ratingów w kolejnych krajach Unii i na innych kontynentach. Sama Angela Merkel zachęca do tworzenia agencji ratingowych w Europie. Zawsze to więcej informacji dla inwestorów, a co z nimi zrobią – to już ich – „krótka” lub „długa” tajemnica 🙂

Pełny raport dostępny jest na stronie KUKE.

1 Komentarz

  1. kajet

    Zabawne jest to, że KUKE jest własnością Skarbu Państwa z niewielkim udziałem BGK. Tak więc firma ta oceniła wiarygodność kredytową swojego właściciela :)))

    Agencje ratingowe nie dzielą się na „istniejące, amerykańskie” i „nieistniejące, europejskie”. Dzielą się na „obdarzone ustawowym monopolem, znane, raczej niepoważne” i „nieobdarzone ustawowym monopolem, mniej znane, raczej poważne”. Do tej drugiej grupy zaliczyć można np. Egana Jonesa (http://www.egan-jones.com/) czy Weiss Ratings (http://www.weissratings.com/).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.