Nie każdy analityk techniczny musi być traderem, nie każdy trader techniczny musi być analitykiem.

Można pójść nawet dalej dodając przymiotniki. Np. znakomity analityk może być słabym albo znakomitym traderem, ale też może się tradingiem na zajmować wcale. Z kolei doskonały trader może być kiepskim czy doskonałym analitykiem, ale może też w ogóle nie mieć tego typu inklinacji.

Czy ma to w ogóle znaczenie?

Tak, jak najbardziej. Z kilku powodów, ale wymienię tylko dwa najważniejsze:

     (1) Początkujący traderzy/inwestorzy nie wiedzą o tych rozróżnieniach i czasem nabywają mylnego przekonania, że efektowne analizowanie oznacza zyskowne inwestowanie.

     (2) Mylenie obu ról niepotrzebnie tworzy shit-sztormy w środowisku i niezasłużone czasem zarzuty wobec analityków albo odwrotnie – ich niezasłużoną gloryfikację

Zanim wyjaśnię te role i różnice między nimi, potrzebujemy punktu wyjścia, czyli określenia obu pojęć.

Przyjmijmy więc dla tego celu, że:

Analityk techniczny to osoba zajmująca się publicznym dokonywaniem analiz wykresów w celach przede wszystkim zawodowych, jako pracownik najemny w instytucjach finansowych czy mediach, bądź robiący to na własny rachunek (social media, szkolenia, sprzedaż, doradzanie).

Pomińmy tym razem pasjonatów robiących to sporadycznie, głównie w ramach samo-promocji, w dyskusjach i dla wzajemnej pomocy.

Trader, lub też inwestor, to osoba wykorzystująca Analizę techniczną w celu osiągnięcia zysków na rynku giełdowym i/lub pozagiełdowym.

Poniżej zestawiłem podobieństwa i różnice między nimi:

// *** Nawiązuję do moich tekstów wcześniejszych, w których prezentowałem funkcje jakie pełni Analiza techniczna. Kryją się one pod popularnych hasłem „Czy AT działa”. Opis szczegółowy każdej funkcji wymienionej w tabeli:

Uzyskanie sygnałów – > tutaj

Modelowanie -> tutaj

Predykcja -> tutaj

Deskrypcja -> tutaj  //

 

Jak widać z tabeli powyższej obie działalności różnią się pod wieloma względami i raczej nie powinny być utożsamiane, a szczególnie analizowanie branie za skuteczne inwestowanie. Co wcale nie oznacza, że w jakiś sposób jest mniej znaczące. Po prostu spełnia inne zadania, zasadniczo wspomagające w jakimś stopniu inwestowanie lub jest do niego wstępem. Albo dla niektórych końcem.

–kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.