Wykres dnia: znikający rynek akcyjny

W ubiegłym tygodniu pisałem na Blogach Bossy o ważnym trendzie w sektorze inwestycyjnym: ekspansji inwestowania pasywnego. Dziś zajmę się innym zjawiskiem na amerykańskim rynku: spadkiem liczby notowanych spółek.

Business Insider zwrócił uwagę na raport analityka Jefferies, z którego wynika, że od szczytu sprzed dwóch dekad liczna notowanych na rynku publicznym spółek w USA (w bazie Center for Research in Security Prices przy Uniwersytecie w Chicago) spadła niemal o 50% – z 6364 w 1997 roku do 3267 w 2016 roku. Wykres dnia pokazuje liczbę spółek w bazie CRSP w okresie ostatnich 90 lat:

Za Steven DeSanctis via Business Insider

Za Steven DeSanctis via Business Insider

Steven DeSanctis podkreśla, że wspomniane wyżej zjawisko ma dwie podstawowe przyczyny. Z jednej strony spada liczba ofert publicznych. Z drugiej strony zwiększa się aktywność na rynku przejęć. Tak więc mniej spółek zasila rynek publiczny a więcej spółek jest z niego wycofywanych. Co ciekawe, amerykański rynek akcyjny kurczy się dodatkowo ponieważ skupy akcji redukują liczbę dostępnych w obrocie akcji.

Można spróbować rozłożyć na drobniejsze elementy podane wyżej przyczyny. Spadek liczby debiutów można wiązać z rozwojem rynku prywatnego, który na przykład przez działalność funduszy venture capital jest w stanie zapewnić finansowanie nawet dużym i szybko rozwijającym się (czytaj: potrzebującym dużo finansowania) spółkom. Można także wyjaśniać spadek liczby debiutów wysokimi wymaganiami regulacyjnymi, które były odpowiedzią na skandale finansowe z przełomu XX i XXI wieku. Moim zdaniem nie powinno się także ignorować trendu spadku przedsiębiorczości w USA. Na początku sierpnia Financial Times poświęcił temu zjawisku artykuł, w którym pokazano, że od kilku dekad spada liczba start-upów na 100 000 mieszkańców, spada odsetek pracowników zatrudnionych przez młode firmy a rośnie rola największych spółek w aktywności gospodarczej.

Coraz silniejsze znaczenie największych spółek, zwłaszcza sektorowych liderów i coraz większe znaczenie przewagi lidera zgodnie z zasadą wygrany bierze wszystko może także wyjaśnić wzrost aktywności w dziedzinie przejęć. Jeśli połączymy ten trend z dostępem do łatwego, taniego finansowania – efektem akomodacyjnej polityki banków centralnych – to znajdziemy sensowne wyjaśnienie coraz większej liczby spółek wycofywanych z rynku.

Warto zauważyć, że podobne trendy (spadek aktywności IPO, wzrost liczby przejęć) są obecne na warszawskim parkiecie ale większość obserwatorów raczej wskaże na demontaż II filaru systemu emerytalnego jako ich najważniejszą przyczynę.

DeSanctis sugeruje, że spadek liczby spółek notowanych na rynku publicznym negatywnie wpływa na wyniki aktywnych managerów. Mniejszy wybór potencjalnych inwestycji ma według analityka utrudniać sensowne odróżnienie się od indeksów (benchmarków). Podobnie jak w przypadku popularnej krytyki inwestowania pasywnego nie uznaję tego argumentu za przekonywujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.