Wykres dnia: znikający rynek akcyjny

W ubiegłym tygodniu pisałem na Blogach Bossy o ważnym trendzie w sektorze inwestycyjnym: ekspansji inwestowania pasywnego. Dziś zajmę się innym zjawiskiem na amerykańskim rynku: spadkiem liczby notowanych spółek.

Business Insider zwrócił uwagę na raport analityka Jefferies, z którego wynika, że od szczytu sprzed dwóch dekad liczna notowanych na rynku publicznym spółek w USA (w bazie Center for Research in Security Prices przy Uniwersytecie w Chicago) spadła niemal o 50% – z 6364 w 1997 roku do 3267 w 2016 roku. Wykres dnia pokazuje liczbę spółek w bazie CRSP w okresie ostatnich 90 lat:

Za Steven DeSanctis via Business Insider

Za Steven DeSanctis via Business Insider

Steven DeSanctis podkreśla, że wspomniane wyżej zjawisko ma dwie podstawowe przyczyny. Z jednej strony spada liczba ofert publicznych. Z drugiej strony zwiększa się aktywność na rynku przejęć. Tak więc mniej spółek zasila rynek publiczny a więcej spółek jest z niego wycofywanych. Co ciekawe, amerykański rynek akcyjny kurczy się dodatkowo ponieważ skupy akcji redukują liczbę dostępnych w obrocie akcji.

Można spróbować rozłożyć na drobniejsze elementy podane wyżej przyczyny. Spadek liczby debiutów można wiązać z rozwojem rynku prywatnego, który na przykład przez działalność funduszy venture capital jest w stanie zapewnić finansowanie nawet dużym i szybko rozwijającym się (czytaj: potrzebującym dużo finansowania) spółkom. Można także wyjaśniać spadek liczby debiutów wysokimi wymaganiami regulacyjnymi, które były odpowiedzią na skandale finansowe z przełomu XX i XXI wieku. Moim zdaniem nie powinno się także ignorować trendu spadku przedsiębiorczości w USA. Na początku sierpnia Financial Times poświęcił temu zjawisku artykuł, w którym pokazano, że od kilku dekad spada liczba start-upów na 100 000 mieszkańców, spada odsetek pracowników zatrudnionych przez młode firmy a rośnie rola największych spółek w aktywności gospodarczej.

Coraz silniejsze znaczenie największych spółek, zwłaszcza sektorowych liderów i coraz większe znaczenie przewagi lidera zgodnie z zasadą wygrany bierze wszystko może także wyjaśnić wzrost aktywności w dziedzinie przejęć. Jeśli połączymy ten trend z dostępem do łatwego, taniego finansowania – efektem akomodacyjnej polityki banków centralnych – to znajdziemy sensowne wyjaśnienie coraz większej liczby spółek wycofywanych z rynku.

Warto zauważyć, że podobne trendy (spadek aktywności IPO, wzrost liczby przejęć) są obecne na warszawskim parkiecie ale większość obserwatorów raczej wskaże na demontaż II filaru systemu emerytalnego jako ich najważniejszą przyczynę.

DeSanctis sugeruje, że spadek liczby spółek notowanych na rynku publicznym negatywnie wpływa na wyniki aktywnych managerów. Mniejszy wybór potencjalnych inwestycji ma według analityka utrudniać sensowne odróżnienie się od indeksów (benchmarków). Podobnie jak w przypadku popularnej krytyki inwestowania pasywnego nie uznaję tego argumentu za przekonywujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.