Wykres dnia: 500 mld dolarów oszczędności

Kilka dni temu minęła 40 rocznica uruchomienia pierwszego funduszu indeksowego. Stworzony przez firmę Vanguard indeks odwzorowywać miał zachowanie indeksu S&P 500*.

W 1976 roku twórcy funduszu spodziewali się pozyskać z rynku 150 mln USD. Udało im się początkowo zgromadzić nieco ponad 11 mln USD. Czterdzieści lat później firma Vanguard zarządza około 3,6 bln dolarów aktywów, z czego 70% to pasywne fundusze indeksowe. Wzrost popularności pasywnego inwestowania jest tak wyraźny, że niektórzy komentatorzy zastanawiają się czy nie zniszczy on kluczowej roli rynków finansowych w alokowaniu kapitału do produktywnych inwestycji.

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na inny aspekt inwestowania pasywnego i generalnie całej strategii biznesowej Vanguard: obniżanie kosztów inwestowania. O tym aspekcie Eric Balchunas pisał na Bloombergu i to z tego artykułu pochodzi wykres dnia porównujący ważone aktywami** opłaty za zarządzanie w funduszach Vanguard i przeciętne opłaty w aktywnie zarządzanych funduszach:

Za Eric Balchunas

Za Eric Balchunas

Eric Balchunas argumentuje, że od momentu powstania firma Vanguard pomogła zaoszczędzić inwestorom ponad 500 mld dolarów. Dokonała tego na trzy sposoby. Inwestorzy w funduszach Vanguard ponosili niższe koszty inwestycji niż w aktywnych funduszach. Analiza wielkości aktywów Vanguard wskazuje na 175 mld USD oszczędności z tego powodu. Kolejne 140 mld USD to oszczędności z powodu niższych kosztów transakcyjnych, które ponoszą pasywne fundusze Vanguard ponieważ handlują akcjami rzadziej niż aktywnie zarządzane wehikuły. Około 200 mld USD dodał „efekt Vanguard” czyli wymuszanie obniżek opłat w konkurencyjnych firmach, które chcą rywalizować z szybko rosnącym biznesem Vanguard. Dzięki temu efektowi od kilkunastu lat wyraźne spadają opłaty za zarządzanie w aktywnych funduszach.

Można więc powiedzieć, że w okresie 40 lat istnienia Vanguard*** dokonała redystrybucji około 500 mld USD od klasy zarządzających funduszami do zwykłych inwestorów. Jeśli weźmiemy pod uwagę tę kwotę to może się okazać, że Vanguard jest jedną z najbardziej pożytecznych, z punktu widzenie przeciętnego konsumenta, firm finansowych.

Obniżenie opłat za zarządzanie i pojawienie się pokaźnego wyboru pasywnych wehikułów inwestycyjnych to dwie z wielu przesłanek skłaniających niektórych komentatorów do opinii, że żyjemy w najkorzystniejszym dla indywidualnych inwestorów okresie w historii rynków finansowych. W ostatnich kilkudziesięciu latach dramatycznie obniżono koszty transakcyjne. Wyraźnie zwiększyła się też płynność na rynkach. Istotnie zwiększyła się także dostępność danych finansowych: zarówno raportów finansowych spółek jak i danych o zmianach cen na rynku. Rewolucja technologiczna umożliwiła natomiast przeciętnemu inwestorowi zaawansowaną analizę tych danych na domowym komputerze.

Należy jednak pamiętać, że wszyscy inwestorzy mogą skorzystać z wymienionych wyżej zmian czyli można oczekiwać, że zwiększyły się także przeciętne umiejętności uczestników rynku. Wielu czytelników wskaże także potężne negatywne zmiany w makroekonomicznym otoczeniu rynków finansowych – przede wszystkich spadek tempa wzrostu gospodarczego, który zredukuje zapewne rynkowe stopy zwrotu. Inni obserwatorzy mogą natomiast wskazać na rosnącą rolę banków centralnych i rządów, która wprowadza niepewność polityczną na rynki finansowe.

Sukces Vanguard i rozwój inwestowania pasywnego można także rozpatrywać w jeszcze jednym kontekście: to ważny przykład zachodzących w sektorze finansowym zmian, których beneficjentami są konsumenci!

* Co ciekawe, na początku istnienia fundusz miał w portfelu tylko 280 spółek: 200 największych spółek z indeksu i 80 z pozostałych 300, które miały odwzorowywać zachowanie mniejszych uczestników indeksu.

** Ważone aktywami ze względu na fakt, że koszty zarządzania w różnych kategoriach aktywów bardzo się różnią: na przykład z reguły są one dużo niższe w funduszach obligacji niż w funduszach akcyjnych

*** Na Blogach Bossy zwróciłem uwagę na rynkowe opinie twórcy firmy – Jacka Bogle’a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.