Długo oczekiwania oferta PZU S.A. wystartowała. Rozpoczęły się wśród inwestorów indywidualnych zapisy na akcje naszego największego (pod względem składki przypisanej brutto, według danych KNF) ubezpieczyciela. O czym „przeciętny” inwestor indywidualny, zapisujący się na akcje PZU wiedzieć powinien?

 

To, czy na akcje warto się zapisać zależy od oceny inwestora i ten inwestycyjny element we wpisie pomijam. Wpis na blogu poświęcony jest temu, co należy zrobić, alby dokonać zapisu i na jakie „dodatkowe” elementy warto zwrócić uwagę. Oferty rynku pierwotnego są bardzo często dość podobne pod względem sposobu przeprowadzenia transakcji. Coraz częściej do obsługi zapisów i przydziału akcji wykorzystywany jest system giełdowy WARSET, co usprawnia obsługę i skraca czas trwania procesu. Warunkiem uczestnictwa w takiej ofercie jest jednak konieczność posiadania rachunku maklerskiego w domu maklerskim przyjmującym zapisy na akcje, gdyż zapisy przybierają formę zleceń maklerskich. Tak też jest w przypadku oferty PZU – rachunek maklerski to podstawa i pierwszy krok w podejmowanych przez nas działaniach!

Zasady przyjmowania zapisów, weryfikacji, płatności, przydziału i ewentualnego zwrotu nadpłat – dla oferty PZU – różnią się pod kilkoma względami w stosunku do wcześniejszych ofert, więc warto dokładnie prześledzić odpowiednie zasady opisane w prospekcie emisyjnym. Prospekt jest bardzo obszerny – co zatem wiedzieć musimy, w pierwszej kolejności, jeśli chcemy zapisać się na akcje PZU w Domu Maklerskim BOŚ SA? (zakładamy, ze chcemy 🙂 ). Jeśli jednak – nie chcemy, potraktujmy dalszą część wpisu jako lekturę nadobowiązkową.

 

Najpierw rachunek….

Warunkiem uczestnictwa w ofercie jest, jak pisałem na wstępie, posiadanie rachunku maklerskiego. Im wcześniej go otworzymy – tym lepiej. Nie odkładajmy wszystkiego na ostatnią chwilę. Możemy wybrać rachunek „internetowy” lub „tradycyjny”. Na rachunek internetowy – późniejsze dyspozycje możemy składać głównie przez stronę www.bossa.pl (po zalogowaniu), a na rachunek „tradycyjny” – telefonicznie lub podczas osobistych wizyt w POK DM BOŚ.

Dla inwestorów korzystających z internetu najwygodniejsze będzie zatem wypełnienie formularza rejestracyjnego, który ułatwi nam przygotowanie umowy.

Następnie – podpisujemy umowę odwiedzając jeden z POK DM BOŚ lub drogą korespondencyjną. Z uwagi na to, iż czas trwania zapisów na akcje PZU jest ograniczony, lepiej jest wybrać wariant zakładający „osobistą wizytę” w DM BOŚ (unikniemy ryzyka nie dotarcia dokumentów na czas).

W związku z emisją PZU, rachunki otwierać będzie można również w oddziałach naszego banku. Dotyczy to jednak TYLKO rachunków zwykłych. Lista oddziałów banku jest dostępna tutaj.

 

… potem wpłata i zapis.

Gdy zrobimy pierwszy krok i rachunek zostanie otwarty, pozostaje już tylko wpłacić środki na rachunek, najwygodniej – przelewem, a następnie (gdy środki znajdą się na rachunku) – złożyć odpowiednią dyspozycję zapisu.

Zapis można złożyć osobiście w POK DM BOŚ (lista), a także przez internet (jeśli posiadamy rachunek internetowy) lub telefonicznie. Najwygodniejszy jest z pewnością rachunek internetowy, gdyż posiadając taki rachunek, możemy złożyć zapis w odpowiadającym nam miejscu i czasie, po zalogowaniu się na rachunek (byle w okresie trwania zapisów :-)). Zapisy przyjmowane są od 20 kwietnia do 28 kwietnia (ostatniego dnia do godziny 16.00).

W DM BOŚ nie są prowadzone rachunki małżeńskie, więc jeśli jakieś małżeństwo zapragnie nabyć akcje wspólnie, konieczne będzie otwarcie dwóch odrębnych rachunków maklerskich.

 

Na ile akcji można się zapisać i po jakie cenie?

Jeden inwestor indywidualny może złożyć zapis na nie mniej niż 3 akcje i maksymalnie na 30 akcji. Zapisy na akcje przyjmowane są po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 312,50 zł. Prowizja maklerska od zapisów na akcje PZU została w DM BOŚ ustalona na poziomie 0,19%. Oznacza to, że składając zapis na liczbę 30 akcji musimy dysponować kwotą stanowiącą równowartość iloczynu liczby i ceny akcji oraz przewidywanej prowizji maklerskiej. Stanowi to 9.392,82 zł (30*312,50 zł + 0,19*(30*312,50 zł). Możemy zapisać się oczywiście na mniejszą niż 30, liczbę akcji, ale pamiętajmy – zapis możemy złożyć TYLKO JEDEN. Jeśli zapiszemy się na 20 akcji, nie będzie możliwości złożenia kolejnego, dodatkowego zapisu na 10 akcji.

Ostateczna cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie na pewno wyższa niż cena maksymalna, po jakiej przyjmowane są zapisy, czyli 312,50 zł (natomiast może być niższa). Ostateczna cena zostanie ustalona 29 kwietnia, tj. dzień po zakończeniu przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, na podstawie wyników procesu book-building wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniu 6 maja 2010 roku zostanie złożone zlecenie sprzedaży akcji na rzecz inwestorów indywidualnych podczas specjalnej sesji giełdowej. Przewidywany termin debiutu giełdowego to około 14 maja.

W przypadku złożenia zapisów przez inwestorów indywidualnych na liczbę większą niż liczba akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym, ustalona zostanie wielkość „Maksymalnego Przydziału”. Każdy zapis mniejszy lub równy tej wartości zostanie zrealizowany w całości. Zapisy na liczbę większą – zostaną zrealizowane w liczbie równiej „Maksymalnemu Przydziałowi”.

 

Osoby uprawnione

Określona liczba akcji w ofercie (1.413.650 akcji) została przeznaczona dla tzw. osób uprawnionych. Zapisy osób uprawnionych przyjmowane są wyłącznie przez DM PKO BP i wybrane oddziały Banku PKO BP. Wszystkich zainteresowanych i uprawnionych do złożenia zapisów na akcje jako osoby uprawnione odsyłam do tychże instytucji.

 

Jeśli nie posiadamy numeru PESEL

Bardzo ważne jest to, czy posiadamy PESEL, czy nie. Jednym z elementów wymaganych w formularzu zapisu na akcje PZU jest numer PESEL. Osoby nie posiadające numeru PESEL będą bowiem mogły złożyć zapis wyłącznie w POK-ach Domu Maklerskiego PKO BP oraz w wybranych oddziałach Banku PKO BP (lista jest dostępna na stronach www.pzu.pl i www.dm.pkobp.pl).

 

Polak potrafi !

Wartość maksymalnego zapisu, jaki może dokonać jedna osoba fizyczna jako inwestor indywidualny jest dla niektórych niewielka (maksymalnie 30 akcji), ale już pamiętna oferta publiczna Banku Śląskiego sprzed lat pokazała, że… Polak, jeśli chce to potrafi 🙂 i w razie konieczności może liczyć na rodzinę i przyjaciół!

Niewykluczone, iż podobnie jak wówczas pojawią się znów inwestorzy ze stertą pełnomocnictw. Rachunki będą otwierane rodzinnie (choć przez jedną osobę) – dla rodziców, dziadków, wujków a wtedy liczba „akcji w rodzinie” wyniesie odpowiednio więcej (maksymalnie 30 akcji na każdą osobę). Każda taka osoba będzie musiała posiadać rachunek maklerski, środki na rachunku i dokonać zapisu (osobiście lub przez pełnomocnika).

 

A może zapis przez IKE?

Część inwestorów zainteresowanych ofertą PZU, tak jak w przypadku innych dużych prywatyzacji na pewno wychodzi z założenia, że będzie akcje trzymać i traktować jako długoterminową inwestycję. Może warto w takim przypadku otworzyć rachunek maklerski IKE i dokonać zapisu poprzez IKE, a nie „tradycyjny” rachunek maklerski? Limit wpłat na IKE w 2010 roku wynosi 9.579zł, a maksymalny zapis na akcje PZU ma razem z prowizją wartość 9.392,82. Warto rozważyć i taką możliwość – może los chce nas zachęcić, abyśmy rozważyli kupno akcji PZU na rachunek IKE? Pamiętajmy – IKE daje nam, w przeciwieństwie do zwykłego rachunku – ochronę przed „podatkiem Belki”, jeśli utrzymamy na nim środki odpowiednio długo. Jak długo? Więcej o IKE można znaleźć tutaj.

 

Kredyt? I tak, i nie

Inwestorzy przyzwyczaili się już do specjalnych ofert kredytowych pod emisje na rynku pierwotnym. Konstrukcja emisji PZU (niewielka wartość maksymalna pojedynczego zapisu) sprawiła, iż takie oferty nie pojawiły się. Na pewno są inwestorzy, którzy korzystają ze „standardowych” linii kredytowych na zakup akcji, powiązanych z rachunkiem maklerskim. Takie zapisy, będą oczywiście w DM BOŚ przyjmowane. Zlecenie na zakup akcji PZU będzie traktowane jak zakup każdego innego waloru notowanego na GPW, z wyceną równą cenie maksymalnej (czyli 312,50 zł). Od dnia debiutu waga waloru wynosić będzie 1. Oczywiście, maksymalny zapis wynosi w takim przypadku – również 30 akcji 🙂

 

„Indywidualnie”, a czasem nawet „instytucjonalnie”

Jeden inwestor, będący osobą fizyczną, może złożyć we własnym imieniu tylko jeden zapis na liczbę akcji nie większą niż 30. Jeśli jednak taka osoba korzysta z usługi zarządzania aktywami w domu maklerskim, jeśli zarządzający tak uzna, może w ramach realizowanej strategii również nabyć akcje PZU na rachunek tego samego inwestora, ale będący w zarządzaniu.

Zarządzający aktywami składają zapisy jako inwestor instytucjonalny, gdzie nie obowiązują niskie limity ilościowe. Bardziej nieprzewidywalne są jednak w takim przypadku zasady przydziału. Przydział akcji inwestorom instytucjonalnym ma charakter uznaniowy i może się zdarzyć, że część inwestorów (np. firma zarządzająca aktywami, której jesteśmy klientem) nie otrzyma żadnych akcji.

Istnieje możliwość, iż ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych będą się różnić. Zasady subskrypcji, ustalania ceny czy przydziału – dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych są regulowane odrębnie. Inwestorzy indywidualni na pewno nie zapłacą za akcje drożej niż inwestorzy instytucjonalni. Jednocześnie inwestorzy indywidualni nie zapłacą za akcje więcej niż cena maksymalna.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby inwestor indywidualny, któremu zarządzający nabył akcje PZU rozwiązał następnie Umowę o zarządzanie aktywami, a wówczas zgromadzone na rachunku aktywa (w tym np. akcje PZU, jeśli się takie znajdują na rachunku) znów trafią do „samodzielnego” zarządzania. I może być tych akcji więcej niż 30. Może, ale nie musi….

 

Koniec procesu – akcje debiutują na GPW

Gdy akcje PZU już zadebiutują już na GPW, będziemy mogli sprzedawać i kupować walory ubezpieczyciela bez żadnych ograniczeń. Albo trzymać 🙂 Jak kto woli !

11 Komentarzy

 1. jtyszko (Post autora)

  ….rozwinięcie do fragmentu – „zapis możemy złożyc TYLKO jeden”

  zgodnie z prospektem emisyjnym, inwestor indywidualny moze złożyć jeden zapis na nie mniej niż 3 i nie wiecej niz 30 akcji, obowiazują tu nastepujace zasady:

  * zapis na mniej niż 3 akcje będzie uznawany za nieważny,
  * zapis na wiecej niż 30 akcji będzie traktowany jak zapis na 30 akcji,
  * jeśli inwestor zloży kilka zapisów – uwzgledniony zostanie ten, na największą liczbę akcji,
  * w przypadku więcej niż jednego zapisu na jednakową liczbą akcji, zostanie uwzględniony tylko jeden zapis.

  I tak, na koniec – do systemu giełdowego trafi tylko jedno zlecenie sporządzone na podstawie zapisu, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 2. Robsson

  A co się stanie jeśli posiadamy 3 rachunki maklerskie w różnych bankach ? I we wszystkich złożymy zapis na akcje? czy wtedy zostanie nam przydzielone 30 akcji czy też 3 x 30??

 3. jtyszko (Post autora)

  @Robsson,
  polecam str 277 propsektu emisyjnego:

  “…dla ważności zapisu wymagane jest złożenie przez Inwestora Indywidualnego w formularzu zapisu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych oraz udzielenie w formularzu zapisu upoważnienia dla firmy inwestycyjnej, przyjmującej zapisy, do przekazania na GPW informacji o złożonym zapisie na Akcje Sprzedawane oraz danych osobowych Inwestora Indywidualnego W CELU WERYFIKACJI PRZEZ SYSTEM GPW prawidłowości i LICZBY ZŁOŻONYCH ZAPISÓW przez Inwestora Indywidualnego”

  ostatnia część chyba wyjaśnia sprawę 🙂

 4. jolsz

  CZy dywidenda za 2009 bedzie wypłacona juz nowym włascicieloom czy została juz wypłacona

 5. jtyszko (Post autora)

  @jolsz – odsylam do prospektu emisyjnego i informacji publikowanych przez PZU, gdzie znalazly sie stosowne informacje

  na stronie PZU, dostepny jest Komunikat Zarzadu PZU, ktory moze cie zainteresowac:

  http://www.pzu.pl/?nodeid=153&ph_main_content_start=show&ph_main_content_prod_id=338405

 6. mis

  dziś otworzyłem „zwykły/tradycyjny” rachunek inwestycyjny w oddziale boś. czy poza przelewem środków na ten rachunek muszę jeszcze złożyć odpowiednią dyspozycję zapisu na akce pzu czy sprawę załatwia punkt 6 załącznika nr 1 – „Pełnomocnictwo dla DM BOŚ SA”?
  W jaki sposób zamienić rachunek tradycyjny na internetowy?

 7. jtyszko (Post autora)

  @mis,
  Aby zamienić rachunek na internetowy, proszę wypełnić formularz rejestracyjny na naszej stronie:

  https://www.bossa.pl/servlet/registrationnp?RegAccA=T&RegAccF=N&RegAccP=N

  W końcowej treści formularza proszę podać numer swojego „tradycyjnego” rachunku maklerskiego i wybrać odpowiedni dla siebie sposób podpisania umowy internetowej.

  Pełnomocnictwo, o którym piszesz, rozwiązuje sprawę zlecenia (dotyczy to tylko rachunków otwieranych w oddziałach banku w związku z emisją PZU, a pełnomocnitwo dotyczy tylko zapisów na PZU)

  Kolejne ewentualne pytania dotyczące rachunku internetowego, proszę kierować nie poprzez blog, tylko bezpośrednio do naszego Wydziału Usług Internetowych, na adres: makler@bossa.pl To ułatwi kontakt 🙂

 8. Jac

  A czy mógłbyś podać jakieś bliższe info na temat tzw. opcji stabilizacyjnej ?

  Mało w sieci jest na ten temat, a nie było tego dotychczas na pierwotnym.

 9. jtyszko

  @Jac, takie opcje wystepowaly juz wczesniej przy innych emisjach, choc rzadko je stosowano; moze dlatego teaz wydaje sie to czyms nowym

  w przypadku PZU zasady opisane zostaly w prospekcie emisyjnym, nie wiem nic wiecej ponad to, co zawiera prospekt… a jesli ktokolwiek zna bardziej szczegolowe ustalenia, jest to z pewnoscia objete kaluzula poufnosci i stanowi tajemnice zawodowa

 10. Jac

  OK. Thx 🙂

 11. Pingback: ANGELO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.