Mgliste światło w podatkowym tunelu

Domy maklerskie wysłały już PIT8c do swoich klientów i wydawało się, iż pozostaje już tylko zasiąść, jak co rok do wypełnienia PIT38. Jak co rok, wypełnienie takiego zeznania zdawało się być zwykłą rutyną, gdyby nie to, iż w grudniu 2009 roku pojawił się wyrok WSA w Warszawie, który ma szansę wstrząsnąć (i to dość mocno) przyjętymi dotychczas regułami rozliczania podatku od zysków kapitałowych. Może, ale nie musi… bo choć sprawa jest „rozwojowa”, to jednak nie przesądzona.

Ale o co chodzi?

O co chodzi, tak najprościej i w jednym zdaniu? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, podzielił opinię jednego z podatników iż można łączyć (a przynajmniej przepisy tego nie zabraniają) w zeznaniu podatkowym przychody z giełdy i funduszy inwestycyjnych. Dotychczas nie było to w praktyce możliwe, zyski i straty z giełdy rozliczane było osobno, a te pochodzące z funduszy inwestycyjnych osobno. Uniemożliwiało to oczywiście kompensatę zysków i strat pochodzących z tych dwóch źródeł. „Poszkodowani” mogą czuć się w szczególności ci wszyscy, którzy ponieśli podczas bessy straty inwestując w jednostki TFI i nie mogli w kolejnych latach (w przeciwieństwie do inwestorów giełdowych), pomniejszać zysku o te, poniesione wcześniej straty ani nawet kompensować tego z ewentualnymi zyskami z innych TFI.

Jest niespójnie, ale musimy się uzbroić w cierpliwość

W tym miejscu – chciałbym jednak zastrzec, bo to ważne, iż wyrok nie jest prawomocny, a Ministerstwo Finansów już zapowiedziało wniosek o jego kasację, a jeśli kasacja nastąpi – mogłoby oznaczać zamknięcie tytułowego „tunelu” i zgaszenie światła przez Ministerstwo Finansów. Dla podatników pojawiła się jednak nadzieja na bardziej korzystne zasady rozliczeń swoich inwestycji i należy śledzić rozwój sprawy. Sąd w uzasadnieniu potwierdził sprawę kluczową, tzn. że żaden przepis nie zabrania rozliczania dochodu ze sprzedaży akcji z dochodami z funduszy kapitałowych.

WSA wskazał, że nie można domniemywać istnienia takiego zakazu z ryczałtowego charakteru podatku od dochodów z tytułu udziału w funduszach, sposobu jego pobierania i odprowadzania przez płatników (co podnosiło MF). Organy podatkowe posługiwały sią głównie art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, z którego wynika, że przychody z funduszy kapitalowych to przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany. MF samo sobie zreszą przeczyło albowiem zgodnie art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, mogą one być rozliczone z innymi dochodami kapitałowymi. W jednym miejscu mogą, w innym – nie, trochę to wszystko zabawne. Potwierdza to jednak, że przepisy są niespójne i niejasne.  Może czas je w końcu zmienic?

Zrób to sam, inwestorze

Operacje giełdowe inwestor rozliczał i rozlicza sam na podstawie PIT z domu maklerskiego, w przypadku jednostek TFI, rozliczeń dokonuje Towarzystwo, a podatnik żadnego PIT czy nawet ogólnej informacji o zysku/stracie nawet nie otrzymuje. Jest to o tyle ważne, że przychody (a na tej podstawie – zyski i straty) należy udokumentować. W przypadku rachunku maklerskiego mamy PIT otrzymany z domu maklerskiego, w przypadku TFI – nie mamy dokumentu o przychodach i zyskach (lub stratach). Przepisy podatkowe nie nakazują TFI wystawiania podatnikom takiego dokumentu. WSA w uzasadnieniu do wyroku, podkreślił, że nie może to pozbawiać podatnika prawa do rozliczenia. Podatnik sam więc będzie musiał ustalić wysokość zysku lub straty na podstawie dokumentów zgromadzonych w związku z przeprowadzonymi transakcjami lub wystąpić o taki dokument do TFI.

Trzymajmy, mimo wszystko, kciuki !

Pozostaje nam zatem czekać na uprawomocnienie wyroku i liczyć, że nie zostanie on podważony w trakcie dalszego procedowania. Dopiero prawomocny wyrok da nam oręż w dłoń, czyli bezsporną możliwość łączenia inwestycji giełdowych z inwestycjami w fundusze, a nawet dokonywania korekt za poprzednie lata. Póki co, rozliczamy się „po staremu”.

Zainteresowanym polecam pełny tekst Wyroku WSA w Warszawie – III S.A./Wa 1147/09.

Do maklerski to …. dom maklerski

Jako, że dom maklerski nie świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego (wśród mozliwych zakresów licencji ze strony KNF na prowadzenie działalności maklerskiej nie przewidziano takiego zakresu działalności dla domu maklerskiego), ewentualne kwestie interpretacyjne i zapytania dotyczące możliwego sposobu postępowania w tym zakresie (przed uprawomocnieniem wyroku, w szczególności) proponuję kierować do doradców podatkowych i najlepiej – do Urzędów Skarbowych.

 

A na koniec – pytanie konkursowe

Jaka jest podstawowa rożnica między HAAB i TZOLKIN? (podpowiedź: spytaj Majów)

Na odpowiedzi czekamy pod adresem makler@bossa.pl, Regulamin konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.