Ten rok był i tak nieziemsko płodny dla posiadaczy polskich indeksów i spółek, ale oczywiście mamy jeszcze chrapkę na piękny happy end, czyli rajd kończący rok.

Samo oczekiwanie na niego jest już tradycją, choć takie rajdy nie zawsze miały miejsce w przeszłości. Nic lepiej tego nie opisuje jak statystyki, dlatego wziąłem na tapetę dane historyczne WIG by policzyć jak układają się szanse takiego rajdu.

Nie chodzi jednak o typowy Santa Claus Rally, który zgodnie z tradycją amerykańską odbywa się między świętami a nowym rokiem + 2 dni nowego roku. Takie statystyki pokazywałem kilkanaście miesięcy temu -> tutaj.

Chodzi mi tym razem o rajdy poprzedzające Święta, związane z optymizmem, ogólną gorączką zakupów prezentów, premiami, dobrymi wynikami rocznymi oraz przede wszystkim przetasowaniami w portfelach funduszy, które ubarwiają je przed ostatnim dzwonkiem rozliczeniowym. To ubarwianie jest i dla pokazania wyników klientom, jak i dla zarobienia bonusów przez zarządzających.

Dokładne określenie terminu takich rajdów nie jest precyzyjne, ale starałem się zrobić to jak najbardziej obiektywnie i w zgodzie z regułami pewnej niepisanej, ale w miarę zrozumiałej tradycji.

Założyłem więc, że takie przejazdy:

  • muszą mieć miejsce na pewno w grudniu, choć mogą zacząć się wcześniej
  •  na pewno trwać do Świąt przynajmniej,
  • a także wyglądać jako wyraźny impuls wzrostowy.

Jednak jako ich datę końcową zawsze przyjmowałem ostatnią sesję roku i jej zamknięcie. Co do początku, to brałem do wyliczeń zamknięcie sesji najniżej położonej przed rozpoczęciem rajdu. Czasem zaczynały się on dopiero w grudniu i trwały krótko, ale bywało, że taki wyraźny i długi impuls bez znaczących korekt zaczynał się już nawet w październiku.

Cała statystyka widoczna w poniższej tabeli:

Kiedy rajdu nie było wcale, zaznaczałem to jako BRAK w danym roku. Najczęściej były to wówczas spadki trwające nawet cały grudzień. Jeśli jednak pojawiała się choćby minimalna falka to już ją doliczałem.

Gdy do rajdu dochodziło, wskazuję w kolejnych kolumnach datę rozpoczęcia oraz kurs zamknięcia tego dnia, a jako datę zakończenia przyjmuję ostatnią sesję roku. Co nie znaczy, że rajd się wówczas musiał rzeczywiście skończyć, choć faktycznie w kilku przypadkach tak bywało. Podaję więc kurs zamknięcia z końca roku

Procentowe zmiany podczas tych rajdów widać w przedostatniej rubryce. Zawsze są dodatnie, ale możemy raczej pominąć te wczesne, szczególnie z 1993 roku, który był wyjątkowy. No i wychodzi na to, że to podczas pandemii końcówka roku była najbardziej spektakularna!

W ostatniej rubryce pokazuję o ile zmienił się WIG przez cały rok, w ten sposób widać, że takie przejazdy miały miejsce również w latach bessy.

Rajdy miały miejsce w 77% przypadków. Teraz mamy najdłuższą serię lat bez przerwy.

W tym roku, o ile uda się dowieźć wzrosty, mielibyśmy być może rekord zasięgu, wyjąwszy 1993 rok. Oby!

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.