Wykres dnia: jak długo „wspaniała siódemka” będzie wspaniała?

Od pewnego czasu nie można przeglądnąć dziennego strumienia globalnych informacji inwestycyjnych bez natknięcia się na przynajmniej kilka komentarzy dotyczących „wspaniałej siódemki” czyli siedmiu spółek technologicznych z indeksu S&P 500.

Czytelnikom wybudzonym dziś rano z kilkumiesięcznej śpiączki przypominam, że chodzi o Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia i Tesla.

Większość komentarzy dotyczących „wspaniałej siódemki” koncentruje się na trzech wątkach:

  • rosnącym (i wysokim) udziale „siódemki” w kluczowych indeksach a tym samym wpływie „siódemki” na przyszłe wyniki tych indeksów
  • ekstremalnie dużej roli „wspaniałej siódemki” w generowaniu stóp zwrotu z amerykańskiego rynku akcyjnego w 2023 roku
  • luki w wycenie pomiędzy „wspaniałą siódemką” a resztą rynku akcyjnego

„Wspaniała siódemka” stanowi już niemal 30% kapitalizacji wykresu S&P 500. Ten fakt oznacza też, że omawiany problem nie ma charakteru teoretycznego dla polskich inwestorów. Wraz ze wzrostem popularności idei dywersyfikacji geograficznej i trendem globalizowania portfeli inwestycyjnych polskich inwestorów coraz więcej inwestorów z Polski ma istotną ekspozycję na „siódemkę”.

Komentatorzy zwracają uwagę na lukę w stopach zwrotu pomiędzy „wspaniałą siódemką” a resztą indeksu S&P 500. W tym momencie „siódemka” odpowiada za niemalże cały wzrost indeksu S&P 500. „Reszta” jest w 2023 roku na zero.

Jest też oczywiste, że „wspaniała siódemka” notowana jest ze sporą premią wobec reszty rynku akcyjnego, w tym reszty blue chipów. Tę premię pokazuje dzisiejszy wykres dnia:

Za Goldman Sachs

Jeśli połączymy trzy wspomniane wyżej wątki – duży udział w indeksach, wysokie stopy zwrotu i istotną premię w wycenie – to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasze myśli skierują się w stronę podobnych epizodów historycznych: bańki technologicznej i fenomenu Nifty Fifty.

Obydwa te epizody nie skończyły się (przynajmniej w średnim terminie) korzystnie dla inwestorów z dużą ekspozycją na podziwiane w tamtych okresach spółki z amerykańskiego rynku akcyjnego. Dlatego problem „wspaniałej siódemki” stanowi inwestycyjną zagadkę dekady.

Czy rację mają sceptycy, którzy twierdzą, że wysokie wyceny „wspaniałej siódemki” w końcu „ugryzą” inwestorów i zostaną sprowadzone bliżej historycznych średnich? W takim scenariuszu spadek kursów spółek z „wspaniałej siódemki” przygniecie stopy zwrotów z indeksów akcyjnych.

A może racja leży po stronie optymistów, którzy twierdzą, że lepsze perspektywy wzrostu i okazałe „buffettowskie fosy” w postaci przewag konkurencyjnych uzasadniają premie w wycenach co oznacza, że historia „wspaniałej siódemki” nie skończy się tak jak historia gwiazd hossy internetowej czy historia gigantów z Nifty Fifty?

Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie byłbym indywidualnym inwestorem na peryferyjnym rynku akcyjnym, gdybym ją znał. Myślę, że sposób w jaki zagadka „wspaniałej siódemki” się rozwikła będzie miał duże znaczenie dla tego jak oceniać będziemy rynki akcyjne w latach dwudziestych XXI wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.