Blaski i cienie pasywnego inwestowania, część 4

To ostatnia część wątku poświęconego mniej pozytywnym stronom pasywnego inwestowania.

A żeby nie było, że tylko o ciemnych stronach piszę, linki do moich entuzjastycznych wpisów z  tematu pasywnego inwestowania, które popełniłem już w historii tego bloga:

     10 czynników przewagi ETF-ów nad funduszami inwestycyjnymi -> link

     20 czynników przewagi ETF-ów nad akcjami -> część 1, część 2

     Pasywne inwestowanie – zgodne z ludzką naturą -> link

    MINUSY INWESTOWANIA PASYWNEGO c.d.:

 

   8. KONCENTRACJA RYZYKA

Jeśli inwestor zdecyduje się inwestować tylko w jedną klasę aktywów lub tylko indeksowe ETF, może to prowadzić do znacznego wystawienia na ryzyko, jeśli ta klasa aktywów czy indeks(y) nie radzą sobie dobrze. Paradoksalnie można posiadać ETF na indeks(y) całego rynku danego kraju i nie być wystarczająco zdywersyfikowanym! Kiedy bowiem do gry wkracza bessa, średni kurs wszystkich spółek nurkuje w dół, nie posiadamy więc ochrony.

Rada:

– Realna dywersyfikacja, czyli zakup różnych aktywów, minimum obligacje do ETFów indeksowych

   9. PARALIŻ WYBORU

Gdy rynek oferuje nam bogactwo produktów, od którego boli głowa, a przecież samych ETFów dostępnych na świecie na wyciągnięcie ręki są już tysiące, łatwo możemy wpaść w pułapkę wyboru. Nie tylko dlatego, że samo ogarnięcie tych wszystkich błyskotek, w tym nowości, zabiera czas i energię, a na koniec i tak trudno dokonać wyboru bez poczucia winy, ale także dlatego, że zawsze pojawi się żal za niewybranym czy nieodkrytym z braku czasu ETF-em, który okazał się hitem, a te nasze w portfelu ledwo dyszą. Nadmiar wyboru okazuje się przekleństwem nie tylko wtedy, gdy musimy wybrać 1 pralkę z 50-ciu.

Rada:

– Świeżą gotówkę wkładać w nieposiadane czy nowe/modne produkty z wyraźnym celem ograniczenia żalu,

–  Nie brać udziału w „wyścigu zbrojeń”, uznając swoje wybory za wystarczająco dobre,

– Oddać zarządzanie wyspecjalizowanym firmom czy robo-doradcom, co częściowo załatwia kwestę wyboru (ale może nie załatwić problemu trafnego wyboru firmy zarządzającej 🙄 , chyba że od razu załatwimy temat wybierając -> amIKE)

   10. OGRANICZONA PARTYCYPACJA

Decydując się na zwykłe indeksowanie, długi termin, ignorowanie zmienności rynków i minimalną aktywność, inwestorzy mogą odczuwać frustrację związana z brakiem podejmowania nieco bardziej aktywnych decyzji inwestycyjnych typu:

– reakcje na nadzwyczajne wydarzenia dotykające aktywa w portfelu (bessy, tragedie, czarne łabędzie)

– korzystanie z okazji inwestycyjnych, np. emisje akcji

Rady:

– Zaspokojenie żalu niewielkim portfelem aktywnym, pod warunkiem wymyślenia na niego racjonalnego pomysłu,

– Nadzwyczajne rebalansowanie portfela, które uwolni część zysków z ‚przewartościowanych’ aktywów i przeniesienie tych środków na bezpieczniejsze czy atrakcyjniejsze aktywa.

   11. BRAK STRATEGII SPRZEDAŻY

Znacząca część poradników koncentruje się na tym co i jak kupować, o celowej sprzedaży mówi się jakby mniej lub wcale. I choć wprawdzie sprzedaż to zwykle odległa perspektywa (zwykle emerytura) to przecież istnieje wiele sytuacji wymagających decyzji o sprzedaży, typu potrzeba gotówki na załatwienie nagłych, pilnych spraw, albo nawet zaplanowanie strategii racjonalnego upłynniania aktywów w okolicy emerytury. Potrzeba więc wiedzy o tym, które w kolejności aktywa i jak zamykać (szczególnie w bessie, gdy jest strata).

Rady:

– Zostawienie planowania sprzedaży wyspecjalizowanym zarządzającym, doradcom,

– Pogłębienie wiedzy w temacie upłynniania aktywów,

– Spokojne przygotowanie z góry dokładnego planu działania w razie awarii.

   12. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Brak wystarczającej motywacji, czasu czy zdolności do rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności inwestycyjnych to przecież dominujące powody zdania się na pasywne inwestycje, ale prowadzi to do pewnej stagnacji. Szczególnie dającej o sobie znać, gdy pojawia się przeciążenie informacyjne, czyli zalewające zewsząd niepokojące informacje z giełd. Z uwagi na zaangażowanie w rynek, teraz silniej oraz częściej śledzimy i reagujemy na wiadomości związane z inwestycjami. Brak wystarczającej wiedzy i rozumienia zjawisk powoduje wówczas wprowadzanie do umysłu niepokoju, dysonansów, czasem wręcz chaosu, bezsenność, w najgorszym razie zniechęcenie i rezygnację.

Rady:

– Oczywistością staje się pogłębienie minimum podstawowej wiedzy o rynkach dla własnego zdrowia psychicznego,

– Znalezienie w sobie praktycznego zrozumienia celów i warunków działania pasywnego inwestowania.

   13. POKUSY

Brak wystarczającej wiedzy i umiejętności wspominane wyżej mogą rodzić szereg ciągot do niezbyt rozważnych kroków, których pożywką jest dobrze znany strach pod rękę z chciwością (gdy pojawia się euforia związana z zyskami). Takich jak choćby skłonności do spekulacji, zgadywania i przewidywania czy prób nieco hazardowych, prowadzące do trudności z pozostawieniem inwestycji nietkniętych, wchodzenia w niepotrzebne ryzyko typu mocny lewar czy podatność na „dobre rady”.

Rady:

– Wygospodarowanie osobnego, minimalnego portfela, który pozwoli dać ujście tego rodzaju pokusom i przywołać dzięki temu do rzeczywistości (albo odnaleźć się w nowej),

– Oddanie środków w zarządzanie, brak łatwego dostępu utrudni nieracjonalne decyzje i ruchy.

I zawsze, ale to zawsze, bez względu na wszystkie dotychczasowe porady, pamiętajmy, że w historii wszystko już było i bez jej studiowania skazujemy się na powtarzanie błędów, które miliony ludzie już popełniło, dzięki czemu mógł powstać ten cykl i warto z tego wyciągnąć nauki.

—kat—

1 Komentarz

  1. Roman

    Dziękuję bardzo. Słuszne uwagi)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.