Blaski i cienie pasywnego inwestowania, część 3

Kolejne negatywne aspekty pasywnej rewolucji, czyli ciąg dalszy poprzedniego wpisu.

MINUSY INWESTOWANIA PASYWNEGO c.d.:

 

   5. RYZYKO WALUTOWE

Gdy coraz popularniejsze staje się kupowanie zagranicznych ETF-ów, dochodzi problem ich wyceny w przeliczeniu na złote. To może być frustrujące i demotywujące w sytuacji, gdy walutowa wycena pokazuje zyski, a po przeliczeniu na złote dostajemy straty. W sytuacji odwrotnej nie zwraca się na to specjalnej uwagi.

Rady:

– Ubezpieczyć portfel, np. na rynku forex

– Skorzystać z ETF-ów wycenianych już w złotych, takie mamy do dyspozycji na GPW

– Podzielić kapitał i za połowę kupować zagraniczne ETF-y z ekspozycją walutową, połowę złotową, co daje mini dywersyfikację

– Przejrzeć historyczne zwroty i przeliczyć na złote, to pozwala się oswoić z tego rodzaju ryzykiem

   6. WYŻSZA ZMIENNOŚĆ WYNIKÓW

Ponieważ ETF-y naśladują dokładnie indeksy, dlatego dostajemy w nich takie same obsunięcia jak średni rynek (tzw. ryzyko systematyczne). Po angielsku ładnie określa się to jako: live by benchmark, die by benchmark, czyli dostajesz dokładnie tyle, ile zaoferuje rynek, ale i w pakiecie jest niestety również (papierowa) strata. Owo falowanie wyników w górę i w dół składa się na tzw. zmienność inwestycji, choć oczywiście najbardziej frustrujące są obsunięcia wyników portfela podczas dekoniunktury giełdowej.

Tymczasem fundusze zarządzane aktywnie mają ową zmienność na znacznie niższym poziomie, łatwiej strawniejszym dla psychiki, emocji i decyzji. To jest jeden z ich atutów. Znaczna zmienność może zniechęcać inwestorów nieprzygotowanych na taki rollercoaster.

Rady:

– Dywersyfikacja ETF-ów indeksowych za pomocą aktywów jak najmniej skorelowanych z nimi, choćby obligacjami,

– Budowanie pozycji na raty za pomocą uśredniania (tzw DCA). Na wzrostowym rynku łatwo wydaje się całą kwotę przeznaczoną na inwestycję, ale gdy przychodzą spadki, ręka może zadrżeć, nigdy nie wiadomo jak mocno indeksy polecą. I to jest ten okres gdy kupowanie na raty łagodzi te napięcia,

– Dokładne przejrzenie historii każdego ETF-a, którego planujemy nabyć, z naciskiem na policzenie historycznych obsunięć od szczytów do dołków. Ta wiedza jest konieczna by oswoić się z tym, co może nas czekać. Nie bez powodu jak ulał pasuje to stare powiedzenie: Kto nie zna historii, skazany jest na jej powtarzanie, co oznacza, że jeśli nie wiesz, co cię czeka, popełnisz błędy, które łatwo było uniknąć poznając historię.

   7. EKSPOZYCJA NA SPEKULACYJNE BAŃKI

Nawet gdy bańka spekulacyjna na rynkach staje się ewidentna, rynki są do niej przekonane, szeroko się ją komentuje i prognozuje Armagedon, a wreszcie następuje jej pęknięcie z dużym hukiem, co oznacza spore obsunięcia dla portfela, to jako pasywnie inwestujący nie powinniśmy robić z tego powodu nierozważnych kroków. Oczywiście mam na myśli sprzedaż posiadanych inwestycji pod wpływem tych obaw.

Ale musimy wiedzieć, że takie bańki pojawiają się co jakiś czas i mogą trwać nawet latami zanim nastąpi ich pęknięcie, więc przez ten czas trzymamy w portfelu mocno przewartościowane aktywa, co może budzić lęki i prowadzić do niepotrzebnych, zbyt przedwczesnych decyzji. Obserwowanie rosnących potem kursów o dziesiątki czy setki procent, gdy my opróżniliśmy portfel, bywa jeszcze bardziej frustrujące niż siedzenie twardo z pełnym portfelem i słuchanie apokaliptycznych newsów o niewiarygodnie napompowanych cenach.

Rady:

– Zmniejszyć wielkość nowych środków na zakup tych ETF-ów, które domniemanie weszły w okres przewartościowania zwanego bańką, a przeznaczyć tę część kapitałów na zakup ETF-ów na aktywa nie związane z bańkami,

– Przerzucić choćby część już posiadanych aktywów dotkniętych bańką w bezpieczniejsze aktywa typu obligacje,

– Zapoznać się z historią baniek w nowożytnej historii giełd, aby wiedzieć co może się stać z portfelem.

CDN

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.