FAAMGT dostał w zęby ale S&P 500 stoi na nogach

W ostatnich kilku latach stałym elementem dyskusji o amerykańskim rynku akcyjnym i jakości fundamentów, na których oparte były wzrosty na tym rynku był problem największych spółek technologicznych i udziału, który miały w głównych indeksach i generowaniu stóp zwrotu z tych indeksów.

Problem udziału Big Tech stał wyraźnie widoczny w okresie post-covidowego rajdu. Stało się tak dlatego, że zarówno udział największych spółek w S&P 500 jak i udział największych spółek w generowaniu stóp zwrotu z S&P 500 osiągnął historycznie wysokie poziomy. Sceptyczni komentatorzy argumentowali, że amerykański rynek akcyjny stał się zakładnikiem Big Tech i świetna postawa tych spółek maskuje słabość szerokiego rynku. Neutralnie nastawieni komentatorzy argumentowali, że każda rynkowa hossa ma grupę spółek-liderów ciągnących rynek w górę i nie trzeba traktować tej sytuacji jako negatywnego sygnału.

Wielu inwestorów zastanawiało się co się stanie z amerykańskim rynkiem akcyjnym gdy Big Tech dostaną zadyszki albo gdy cały segment zaliczy bolesne obsunięcie. Część inwestorów oczekiwała, że taka sytuacja skończy się rynkowym krachem. Część inwestorów sugerowała, że rynek znajdzie sobie nowych liderów.

Pod koniec 2022 roku mamy już trochę danych by zweryfikować te oczekiwania. Od szczytów do dziś kapitalizacja FAAMGT (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Tesla) spadła z 11,8 biliona USD do 7,5 biliona USD. Za mainstreamowymi portalami możemy powiedzieć, że z FAAMGT wyparowało 4,3 biliona USD kapitalizacji. To obsunięcie o 36%.

Wykres poniżej pokazuje spadek kapitalizacji (w mld USD) od szczytu do dziś dla poszczególnych spółek:

Obsunięcia liczone w dolarach robią spore wrażenie i świetnie sprawdzają się jako nagłówki ale z inwestycyjnego punktu widzenia bardziej przydatne będą obsunięcia procentowe:

W tej kategorii zdecydowanym liderem jest Meta (Facebook), który zalicza katastroficzny spadek (powyżej 70%). Trzy inne spółki z grupy notują spadki w okolicach 40% – są to obsunięcia, które wypróbowują dyscyplinę każdego inwestora. Najsilniejszy z FAAMGT jest Apple z zaledwie 17% obsunięciem. Warto jednak zauważyć, że maksymalne obsunięcie dla Apple w czasie trwającej bessy przekroczyło 30%.

Jesteśmy więc w sytuacji, w której dotychczasowi liderzy rynku zaliczają bardzo bolesne obsunięcia – średni spadek od szczytów to 36% (średni spadek od szczytów do minimów bessy to 42%). Co się dzieje z S&P 500? Czołowy amerykański indeks spada około 20% od szczytów po zaliczeniu maksymalnego obsunięcia na poziomie 27,5%.

Myślę, że możemy już zaryzykować stwierdzenie, że amerykański rynek akcyjny, reprezentowany w rozważaniach przez S&P 500, jest sobie w stanie poradzić z bardzo słabym segmentem Big Tech. Sceptyczni inwestorzy mogą argumentować, że kluczowa spółka z technologicznych blue chipów jest relatywnie silna (Apple jako jedyny z FAAMGT wygrywa z S&P 500 w 2022 roku). Być może prawdziwy test dla S&P 500 przyjdzie wtedy gdy w kłopoty wpadnie Apple.

Nie będę argumentować, że wyjątkowa słabość Apple nie odbije się na zachowaniu reszty amerykańskiego rynku akcyjnego (to mało realne choćby ze względu na duży udział spółki w kluczowych indeksach). Doświadczenia 2022 roku sugerują jednak, że nie musi to oznaczać katastroficznego, „krachowego” scenariusza. Rynki akcyjne potrafią sobie radzić bez dotychczasowych liderów a jeśli mają wystarczająco dużo czasu to potrafią też stworzyć nową generację wiodących spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.