Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 8

Tytułem wprowadzenia krótka informacja o tym, czego można dowiedzieć się z poniższego wpisu:

Jak uczyć się i skutecznie stosować Analizę techniczną (AT) w oparciu o metody decyzyjne niezwiązane z koniecznością statystycznych testów/analizy danych wstecznych.

Wychodzę tym samym z założenia, że wielu inwestorów nie chce lub nie może przeprowadzać rygorystycznych testów weryfikacyjnych na danych z historii, czy po prostu nie wierzy w ich wartość, nie ufa ich rezultatom. Ignorowanie tego rodzaju testów wcale NIE PRZESZKADZA w inwestowaniu za pomocą intuicyjnej wersji AT.

Drugi motyw podjęcia tego tematu wywodzi się z wniosku z moich obserwacji i dyskusji: wielu inwestorów nie rozumie natury intuicyjnej Analizy technicznej lub nie wie, jak się do jej skutecznego stosowania z sensem zabrać. Jest to realny problem ze względu na zasięg popularności AT i przy tym spory procent tracących za jej pomocą na spekulacji.

W przypadku intuicyjnej wersji Analizy technicznej winą za straty obarcza się nią samą, podczas gdy rzeczywisty powód braku wyników jest najczęściej jedynie luźno z nią związany. Analogicznie można bowiem winić skalpel za nieudaną operację chirurgiczną bez stosownej wiedzy medycznej o operowaniu.

Trzeba zrozumienia, że intuicyjna AT jest jedynie narzędziem w ręku inwestora, a za sprawne jej użycie, wybór technik i strategii z jej arsenału oraz odpowiednie ich zastosowanie z towarzyszeniem metod zarządzania ryzykiem i pozycją leży poza nią. Leży w gestii, umiejętnościach, sprawności, doświadczeniach i rozumieniu tych zależności samego inwestora.

Pojawia się więc doskonała okazja by te procesy i zależności przeanalizować i nadać im prawdziwe wartości. Choć wiem, że w wielu przypadkach nie będzie to skuteczne, z dość prozaicznego dla psychologii powodu:

Człowiek naturalnie potrzebuje odgromnika dla swoich złych emocji, błędnych decyzji, nietrafnych wyborów. W tym przypadku to AT będzie owym monstrum, któremu można przypisać winy i oczyścić się samemu z zarzutów. To jest mechanizm obronny, ale działający na krótką metę. W długim terminie obarczanie winą AT i wykrzywianie dzięki temu obrazu rzeczywistości niczemu pożytecznemu w inwestowaniu nie służy.

Zamiast więc przekonywać siebie i innych, że „AT nie działa”, zdrowiej i prawdziwiej będzie przyznać, że „moja intuicja w używaniu AT nie działa”. O ile ktoś takiej wersji (nie)skuteczności AT nie aprobuje, może w tym miejscu przerwać lekturę, choć ja zachęcam, by przejść mimo wszystko dalej i z tego rodzaju traumami rozprawić się na gruncie rzeczowej analizy.

Przypomnę, że wcześniej w tym cyklu prezentowałem 10 najbardziej popularnych, alternatywnych metod decyzyjnych nie wymagających rygorystycznego testowania danych. I to właśnie przy ich pomocy pokażę w jaki sposób mogą one być przydatne w intuicyjnej wersji Analizy technicznej.

***

Pierwsza metoda decyzyjna z interesującej nas grupy to najprostsze z możliwych i coraz bardziej popularne „Inwestowanie pasywne”.

Już z samej nazwy wynika, że tego rodzaju metoda leży zbyt daleko od AT, która z założenia stanowi opcję jak najbardziej aktywną (tzw. market timing – zmiany pozycji zależne od koniunktury na rynku). Możemy więc od razu przejść do punktu 2, czyli:

    Wykorzystanie naturalnych cykli za pomocą Analizy technicznej.

Te cykle to korekty, bessy i krachy nieustannie pojawiające się na rynkach. Zasadniczo nie są potrzebne żadne głębokie, specyficznego rodzaju analizy by korzystać ze słabości rynków do kupna, a z ich siły do sprzedaży. Wystarczy sama obserwacja zachowania rynków.

Jednakże w tym obszarze jak najbardziej sprawdzi się wykres jako podstawowa warsztatowa do działania. Nawet szybki rzut oka wystarczy, by dostrzec na nim szereg sinusoidalnych fal o różnych zakresach, które składają się na obraz dowolnego instrumentu (akcje, indeksy, waluty, towary), w dowolnej skali czasowej.

Zawsze na wykresie zobaczymy jakiś trend dominujący, który wpisuje się w paradygmaty istnienia AT. Zakłada ona bowiem, że kursy poruszają się właśnie w trendach, które mają większą skłonność do kontynuacji niż zawracania. Dłuższe lub krótsze cofnięcia kursów w trendach tworzą korekty, a całkowite odwrócenia są podstawą hoss i bess.

Najłatwiej ową strukturę trend-korekta da się wyjaśnić na rynkach akcji, które poruszają się w dryfie wzrostowym. Stąd już krok do praktycznego wykorzystania – wszelkie cofnięcia od trendu wzrostowego to okazja inwestycyjna. Rynki mają naturę „powrotu do średniej”, a żeby to zaobserwować i wykorzystać nie są potrzebne precyzyjne testy matematyczne. Tym bardziej, że te cofnięcia mają różne zasięgi i częstotliwość. W miarę stałe jest tylko jedno – że zawsze wystąpi ruch powrotny, na którym mamy za zadanie zarobić.

Istnieje więc cała gama instrumentów technicznych, które pozwolą te cykle wykorzystać w sposób zorganizowany i powtarzalny – wskaźniki, linie trendów i formacje cenowe. Ponieważ w AT historia się nieustannie powtarza a w przebiegach historycznych cen leżą wzory działania w przyszłości (kup gdy warunek X czy Y jest spełniony), dlatego możliwe jest niemal automatyczne ich wykorzystanie do wejścia/wyjścia z pozycji.

Pytanie najważniejsze: czy to skuteczny rodzaj Analizy technicznej?

Odpowiedź binarna – tak lub nie – jest niemożliwa, ale da się ją mocno przybliżyć.

AT w tym przypadku to jedynie zorganizowane narzędzie do wskazania potencjalnych miejsc znalezienia się na rynku w trakcie korekty/bessy. Jednak to od intuicji inwestora zależy których narzędzi do tego użyć, z jakimi parametrami, jak bardzo systematycznie (losowo) i jak zarządzać ryzykiem (stopy obronne) oraz wielkością pozycji. W ilościowej AT (evidence-based) to wszystko robi sam program, w wersji intuicyjnej cały stos decyzji do podjęcia przypada samemu inwestorowi. I nawet delikatne wahania jego nastroju mogą wszystko zburzyć i nie ma nic do tego sama AT.

Co jest więc kluczem? Od strony decyzyjnej w zasadzie tylko jedno – zarządzanie ryzykiem, czyli kiedy zamknąć stratne transakcje a kiedy zyskowne, by bilans był dodatni. Zarządzanie ryzykiem nie należy jednak do domeny AT, jeśli już to w małym zakresie, gdy stopy opieramy na jakichś poziomach z wykresów. Ale kiedy wyznaczamy je intuicyjnie, nie ma gwarancji, że w cyklu transakcji wygeneruje to zyski.

Nie istnieje jednak lepsza metoda niż zarządzanie ryzykiem by z AT uczynić w połączeniu z intuicją zabójcze narzędzie zyskowności. Cykle korekt i bess to tylko dobre pozycje do startu w transakcje, wiemy bowiem, że kiedyś się kończą ruchem przeciwnym, często prowadzącym do nowych szczytów.

Mamy więc już na wstępie gotowy plan i zasady gry otrzymane niejako od natury i przetrenowane przez poprzednie pokolenia. Potem jednak potrzebna taktyka, czyli prowadzenie pozycji, szczególnie tej stratnej, a to domena intuicji tradera, z którą AT nie ma za wiele wspólnego. AT daje jedynie impuls, i to jedynie taki, na jaki pozwoli jej niedoskonały często ze swoimi emocjami i błędami inwestor.

W kolejnej części:  co jest powodem obwiniania AT za nie działanie oraz jak planować za pomocą AT.

–kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.