Z IKE i IKZE w BOSSA na zagraniczne rynki

Wielokrotnie pytano nas przy różnych okazjach czy w ramach IKE lub IKZE można w DM BOŚ inwestować na rynkach zagranicznych, a jeśli nie, to kiedy taka możliwość będzie dostępna.

Do tej pory odpowiedź brzmiała: „nie, ale pracujemy nad tym”.

Wreszcie jednak dostaliśmy szalenie optymistyczną informację: TAK! Wszystko wygląda na to, że lada dzień DM BOŚ zabierze chętnych inwestorów na nowe, zagraniczne wody w obrębie środków złożonych na rachunkach IKE i/lub IKZE!

Niedostępność takiej opcji wcześniej nie była podyktowana brakiem możliwości czy chęci ze strony DM BOŚ, lecz problemami natury prawnej. Przez ostatnie lata prawo unijne, i w ślad za nim nasze, wielokrotnie się zmieniało, stawiając coraz to nowe wyzwania i konieczność niełatwej interpretacji oraz dostosowania umów, usług i infrastruktury. To już przeszłość, czas pomyśleć o przyszłości.

Podjąłem się z przyjemnością przekazania już teraz z małym wyprzedzeniem tej wiadomości wszystkim Czytelnikom blogów i naszych mediów społecznościowych. Wraz z nią kilka praktycznych informacji poniżej.

Rachunek IKE/IKZE

IKE i IKZE nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać, jednak jeśli ktoś nie do końca jeszcze wie na czym to polega i czym się oba rachunki różnią, to niezbędne informacje znajdzie na stronie podane niżej.

Chętni do otwarcia rachunków, które następnie posłużą również do obsługi zagranicy, również powinni udać się na ową stronę po to by:

– znaleźć tam link do otwarcia rachunku i aktywowania usługi,

– znaleźć informacje porównawcze na temat wielkości limitów wpłat oraz rozliczenia podatków dla obu rachunków,

– przejrzeć tabelę opłat i prowizji,

– skorzystać z bezprowizyjnej przez 3 miesiące usługi amIKE, która pozwala decyzje inwestycyjne powierzyć profesjonalnym zarządzającym w DM BOŚ,

– poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Link do strony – > https://bossa.pl/oferta/IKE-i-IKZE

Największą zaletą obu jest całkowite zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (IKE) lub ograniczenie do podatku zryczałtowanego 10% (IKZE). Dokładanie ta sama zasada obowiązuje w przypadku zainwestowania tych środków na rynkach zagranicznych. Wyjątkiem są dywidendy, od których pobierane są podatki w zróżnicowanej wielkości, zależnie od kraju, w którym siedzibę ma spółka lub emitent. Ciekawostka – nie płaci się na szczęście podatku od dywidendy wypłacanej przez spółki z giełdy w Londynie i niektórych papierów irlandzkich.

W kwestii szczegółów podatkowych polecamy przy tej okazji fachowo zrobiony artykuł na stronie SII.

Dla ułatwienia podaję wielkość podatków od dywidend dla najbardziej popularnych rynków:

 • USA – 30%,
 • Niemcy – 26,375%
 • Londyn – 0% (dywidenda brutto),
 • Kanada – 25%,
 • Francja – 30%
 • Holandia – 15%
 • Szwajcaria – 35%

Rachunek Zagranica

Dotychczasowi klienci posiadający już jeden z rachunków IKE/IKZE będą musieli aktywować internetowo dostęp, jeśli mają podpisaną umowę ramową. Pozostali klienci niestety muszą najpierw ją zawrzeć.

Rachunki te nie będą różnić się od dotychczasowych, które DM BOŚ oferuje dla zagranicy. Chętni do skorzystania z tej rozszerzonej usługi znajdą pomocne informacje na stronie:

https://bossa.pl/oferta/rynek-zagraniczny

Znajdziemy na niej:

– wymienione wszystkie dostępne przez bossa.pl giełdy za granicą oraz godziny ich otwarcia,

– dostępne instrumenty, czyli przede wszystkim akcje i ETFy,

– aplikację do odbioru notowań INFRONT,

– listę rodzajów zleceń,

– tabelę prowizji,

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Istnieje jedna zasadnicza różnica, którą trzeba było wprowadzić dla IKE/IKZE w opcji inwestowania za granicą – waluta wpłaty. O ile w standardowej usłudze ‘zagranica’ dostępne są możliwości wpłaty w 4 walutach, czyli w PLN, USD, EUR i GBP, o tyle wpłaty na IKE/IKZE będą akceptowane wyłącznie w PLN. Przyczyny są dwie, chodzi bowiem o bezkonfliktowe ustalenie:

1. Limitów wpłat, które można co roku dokonywać.

2. Wielkości podatków – 10% dla IKZE i przy wcześniejszej wypłacie IKE/IKZE.

Ponieważ regulacje prawne nie ustalają w jaki sposób przeliczać waluty w przypadku przewalutowań IKE/IKZE, wobec czego aby zapobiec ewentualnym problemom rozliczeniowym ustalono, że wpłaty i wypłaty będą akceptowane tylko w jednej walucie – PLN.

To jednak nie przeszkadza, by złote zamienić po wpłacie na rachunek zagraniczny na jedną z 3 pozostałych walut. O tym jednak powinny zadecydować przede wszystkim względy praktyczne.

Większość klientów preferuje długoterminowe inwestowanie i trzyma środki na zagranicznych rachunkach w DM BOŚ nadal w PLN, a w razie potrzeby zamieniane są one automatycznie podczas transakcji na walutę, w której dokonują zakupu papierów wartościowych.

Jednakże dla celów intensywnego handlu sensowniej będzie od razu zamienić PLN na jedną z 3 pozostałych walut i trzymać na rachunku. Przy wszelkich transakcjach papierami wartościowymi nominowanymi w tej właśnie walucie nie ma potrzeby robić za każdym razem przewalutowań i ponosić ich kosztów. Ale już transakcja papierami w każdej innej walucie niż posiadana na rachunku ponownie wymaga jednak przewalutowania.

Dodatkowe koszty przewalutowania to oczywiście prowizja+ koszt spreadu

Prowizja na dzień dzisiejszy za każdorazowe przewalutowanie wynosi 0,19% (min. 49 PLN/11 EUR/11 USD/9 GBP).

Prowizja jednorazowa za przewalutowanie od razu rachunku z PLN na jedną z 3 innych walut to 49 PLN.

W jednym, specyficznym przypadku, gdy na rachunku nominowanym w PLN kupiliśmy papiery za walutę (np. USD) i przy sprzedaży chcemy na rachunek dostać walutę, a nie PLN, prowizja za taką operację wyniesie 149 PLN.

W kwestii prowizji sprawa jest rozwojowa i biuro stara się o wprowadzenie pewnych ulg.

Co do spreadu, a więc kursu przeliczeniowego z uwzględnieniem widełek kupna/sprzedaży, kwestia wygląda następująco:

W operacji przewalutowania będzie zastosowany średni kurs Reutersa (tzw. midreuters) używany przez KBC Securities (pośrednik w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych) odpowiednio powiększony lub pomniejszony o połowę spreadu z chwili księgowania transakcji. Wielkość spreadu stosowanego przez owego brokera zagranicznego (w pojedynczej transakcji nalicza się połowę spreadu) to:

 • USD/PLN ok. 1,5 gr
 • EUR/PLN ok. 2 gr
 • GBP/PLN ok. 2,5 gr
 • EUR/USD ok. 0,02 USD   USD/EUR ok. 0,02 EUR
 • EUR/GBP ok. 0,02 GBP   GBP/EUR ok. 0,02 EUR
 • USD/GBP ok. 0,05GBP    GBP/USD ok. 0,05 USD

Odchylenia od wskazanych powyżej wartości mogą wynosić około 0,1 gr (ze względu na zmienność kursów walutowych).

Jeśli już mowa o walutach, trzeba pamiętać, że kupowanie papierów nominowanych w obcych walutach łączy się z:

 • dodatkowym ryzykiem, gdy PLN umacnia się
 •                     albo
 • z dodatkową premią, gdy PLN traci na wartości.

Można jednak dokonać zabezpieczenia owych walutowych transakcji przy użyciu forexowej platformy obrotu walutami – bossafx.pl.

WSKAZÓWKI, PODPOWIEDZI

Kilka pytań odnośnie handlu za granicą w bossa.pl pojawiało się kilkukrotnie w przeszłości, więc aby nie było wątpliwości odpowiedzi na nie poniżej.

IPO. Wielu inwestorów jest zainteresowana wzięciem udziału w emisjach na rynku pierwotnym w USA. Niestety, nie istnieje jednak taka możliwość, tamtejszy rynek rządzi się odmiennymi prawami niż znane nam tutaj z GPW. Zawsze można jednak kupić owe akcje na pierwszym notowaniu.

Krótka sprzedaż. Nie jest dostępna, a już tym bardziej w ramach IKE/IKZE. Alternatywnym rozwiązaniem jest rachunek forexowy na bossafx.pl, gdzie dostępna jest cała gama instrumentów pomagających zabezpieczyć się przed spadkami cen akcji czy ETFów.

After hours, czyli handel poza sesyjny. Również opcja niedostępna. Ponownie jakimś rozwiązaniem w nagłych przypadkach mogą być kontrakty CFD dostępne na bossafx.pl

ETFy. O sprawie problemów z dostępem do przebogatej bazy amerykańskich ETFów pisałem niedawno. W skrócie – ze względu na wymogi UE odnośnie dokumentów typu KID i KIID, których fundusze amerykańskie nie tworzą, istnieje zakaz inwestowania w ETFy nie posiadające owych papierów. Alternatywą są oparte na identycznych instrumentach ETFy europejskie, dostępne bez problemu w DM BOŚ Zagranica. Istnieje natomiast w tym wypadku kolejny problem – kwestia tłumaczenia tych dokumentów na polski. Póki co nie przeszkadza to w zakupach, jednakże przyszłość wygląda niepewnie. Ciekawym polecam ten -> wyczerpujący artykuł w tym temacie.

Zachęcam do zadawania pytań pod wpisem, niekoniecznie związanych zresztą jedynie z rachunkami wymienionymi wyżej, z pewnością pracownicy Wydziału Obsługi Klienta na nie odpowiedzą w najszybszym możliwym momencie.

–kat—

73 Komentarzy

 1. api

  Zmiana w dobrym kierunku i takie postępowanie cieszy niezmiernie biorąc pod uwagę jak wygląda nasz rodzimy parkiet.
  Pojawia się tylko jeden problem. Wielkość prowizji minimalnych w kontekście maksymalnej wpłaty  na IKZE i IKE (IKZE – 5718 zł, IKE – 14 295 zł dla roku 2019).
  W artykule wypadało by podać wyliczenia rzeczywistych prowizji w stosunku do kapitału dla osoby, która chciała by otworzyć konto, przewalutować pieniądze i dokonać np 10 transakcji na giełdzie w usa w przeciągu roku. 
  Tak w przybliżeniu: 35zł * 10 + 149 = 499.
  Dla roku 2019 dla ikze prowizje będą stanowić dla kapitału początkowego 499/5718*100% ~ 8,7%!!!!

  1. Paweł Bossa.pl

   @api

   Jeden błąd w obliczeniach. Opłata 149 zł jest tylko wtedy, kiedy jest zmieniana waluta transakcji, a tego wcale nie trzeba robić, wręcz jest niewskazane. Chodzi o to, że transakcja kupna jest w zł, kupuje się akcje w USA, i teraz przy sprzedaży też dostaje się złotówki, ale można chcieć otrzymać USD i wtedy trzeba zmienić walutę dla danej transakcji. Jeśli zaś chodzi o wymianę walutową to opłata jest 49 zł, ale dla kont IKE/IKZE z pewnością będą lepsze warunki. Na zwykłych rachunkach można przelać walutę i tej opłaty nie będzie. IKE/IKZE nie ma wyboru, więc będą preferencyjne stawki lub też nawet brak opłaty. Jeśli chodzi prowizję minimalną tutaj pole manewru mamy bardzo ograniczone. Tym niemniej tutaj też postaramy się uatrakcyjnić ofertę.

   1. Tomasz Symonowicz (Post autora)

    Rzeczywiście omsknęła mi się ręka i zamiast 49 PLN nie wiem jakim cudem pojawiła się dodatkowo 1.
    Już edytowałem, prowizja jest 49 PLN.
    149 PLN jest pobierane przez specyficznego rodzaju operacji

 2. Michał

  "Dla ułatwienia podaję wielkość dywidend" -> … wielkość podatku od dywidend

 3. Jacek

  Czy sposobem na obejscie 30% podatku od dywideny jest kupno ETF akumulujacego te dywidendy?

  1. Andres

   Tak, ale sam ETF też płaci podatek od dywidendy.
   Szkoda, że BOŚ nie potrafi rozwiązać problemu zawyżonego 30% podatku od dywidendy.

   1. Jacek

    Tak, rozumiem — ale reinwestowane jest 85% dywidendy, a nie 70%, jak rozumiem. 🙂

   2. Tomasz Symonowicz (Post autora)

    A czy któryś z operatorów polskich już sobie z tym poradził?

    Na dziś ETFów w USA i tak nie można kupić więc lepiej jest kupować ich odpowiedniki w Londynie bez podatku

    1. Marcin

     Nieprawda – z powodzeniem można kupić amerykańskie ETF-y u kilku brokerów europejskich a więc objętych również tak jak polskie domy maklerskie dyrektywą unijną MIFID II – przykładowo portugalski DIF BROKER dający również dostęp do platformy i obsługi polskojęzycznej. W takiej sytuacji NIE MA RÓWNIEŻ PROBLEMU z dywidendą z rynku amerykańskiego – w przypadku złożenia formularza rezydencji POBRANA ZOSTANIE przez amerykański IRS (odpowiednik polskiego urzędu skarbowego) DYWIDENDA W STAWCE 15 % a nie 30 % (pozostanie jedynie dopłata 4 % w polski urzędzie skarbowym). Bardzo wielu brokerów sobie doskonale radzi tylko niestety nasi polscy brokerzy chcąc ciąć maksymalnie koszty korzystają z beznadziejnego pośrednictwa KBC Securities – tańsze pośrednictwo polega w tym przypadku na tym, że wszystkie instrumenty "zapisywane są" na jednym zbiorczym rachunku w konsekwencji bez możliwości korzystania z preferencji podatkowych wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zgoda, że dotyczy to wszystkich polskich domów maklerskich ale to KATARSTROFA w polskiej ofercie jeśli chodzi o rynki zagraniczne i dlatego więksi inwestorzy mający świadomość procentu składanego w perspektywie long nigdy w takiej formule nie będą uczestniczyć.

     1. Mateusz Bossa

      Przepisy odnośnie dokumentów KID są jednoznaczne – to emitent danego ETFa obowiązany jest do przygotowania i publikacji takiego dokumentu. Brak takiego dokumentu = brak możliwości handlu.
      Przygotowanie przez brokera we własnym zakresie takiego dokumentu (czy to w formie jednego zbiorczego KIDu dla wszystkich ETF czy też innej) nijak się ma do stanowiska KNF potwierdzającego, że to Emitent musi taki dokument przygotować (komunikat KNF w tej sprawie: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=63201&p_id=18).
      Odnośnie podatku od dywidend z USA – faktycznie pobierany jest on w wysokości 30%. Szukamy rozwiązania aby było to 15%, jednak musi mieć to uzasadnienie biznesowe.

 4. Łukasz

  Chyba, że się znajdzie ETF z replikacją syntetyczną i korzystający z odpowiednich krajów "pośredników", który w ten sposób omija potrzebę płatności podatku od dywidendy. Nie jest to prosta sprawa i trzeba się wczytać w dokumenty funduszu.

  Generalnie na wstępie jednak kłaniają się dość wysokie koszty transakcji zagranicznych, a na GPW ma się dostęp do ETF na S&P500 i DAX, co już jakąś dywersyfikację zapewnia.

 5. Marcin

  Ok, fajnie, mam IKE, IKZE i zagranica, mam środki w pln i co dalej? Co zrobić żeby w ike/ikze były dostępne rynki zagraniczne? Jak przewalutować pln na eur? Przecież to są trzy różne rachunki. Proszę opisać krok po kroku procedurę kupna na akcji zagranicznych poprzez ike lub ikze.

  1. Paweł bossa.pl

   @Marcin
   Usługa będzie dostępna w najbliższym czasie, z początkiem grudnia.
   konieczne będzie podpisanie aneksu (posiadacze umowy ramowej mogą formalności załatwić internetowo), wszystkie operacje na naszej giełdzie czy zagranicznych będą w ramach jednego rachunku. W opcji zlecenia pojawi się nowa zakładka Zagranica. Inwestowanie nie będzie różniło od funkcjonalności dotychczasowej obsługi rynków zagranicznych. https://bossa.pl/oferta/rynek-zagraniczny na końcu strony są pytania i odpowiedzi i później należy otworzyć "zobacz więcej pytań i odpowiedzi". Przy IKE/IKZE nie będę możliwe wpłaty i wypłaty w złotówkach. Pozostałe szczegóły po starcie oferty.

   1. Tyrel_Borer

    "Przy IKE/IKZE nie będę możliwe wpłaty i wypłaty w złotówkach"

    Rozumiem, ze chodziło o coś odwrotnego – nie będą możliwe/wypłaty w innych walutach niż złotówka?

    1. Paweł Bossa.pl

     Dzięki Tyrel_Borer .
     Tak o "nie" za dużo. Wpłaty i wypłaty tylko złotówkach.

 6. armi

  czy znacie już date wprowadzenia oferty ?

  1. Tomasz Symonowicz (Post autora)

   Trwają testy stabilności systemu. Być może, że w tym tygodniu uda się wprowadzić ofertę. Puścimy informację na twitterze

 7. krzysztfd

  Przy takiej prowizji za przewalutowanie to chyba do mbanku się przeniosę. Niepotrzebnie czekałem.

  1. Pawel Bossa.pl

   @krzysztofd
   Jeśli kupujesz akcje za PLN nie ma prowizji za wymianę, prowizja byłaby tylko wtedy gdy wymiana jest bez transakcji tzn. wpłaciłeś na konto złotówki i chcesz mieć np. dolary. Tyle, że dla rachunków IKE/IKZE trzy wymiany w roku są bez opłaty.

   1. krzysztofd

    Dzięki za wyjaśnienie. Tak jest lepiej 🙂

   2. Łukasz

    1. Jak w ramach konta IKE dokonać przewalutowania z PLN na inną walutę? Nie mogę znaleźć tej opcji:/
    2. Czy nadal 3 przewalutowania rocznie są za darmo?
    3. Jeśli kupuję w Londynie i rozliczam w złotówkach to płacę prowizję min 6GBP + spread przy zakupie. Przy spływających dywidendach płacę tylko spread?
    Jeśli przewalutuję PLN na GBP to płacę spread, później min 6GBP przy zakupie, ale już dywidenda wpada w GPB czyli odchodzi koszt spreadu? Jeśli dywidendę będę chciał przewalutować to (jeśli łapię się na limit darmowych przewalutowań) znowu spread.

    1. Mateusz Bossa

     @Łukasz,
     1. Wniosek dostępny jest w zakładce Dyspozycje => Inne => 4. Inne wnioski => Dyspozycja wymiany walutowej.
     2. Tak, zgadza się, 3 w ciągu roku na IKE/IKZE są bezpłatne
     3. Jak papier jest notowany w GBP ale zakupiony za PLN to przy transakcji będzie prowizja w PLN a nie w GBP (czyli nie 6 GBP a 0,29% min. 29 PLN). Przy dywidendzie będzie tylko spread. Po przewalutowaniu i zakupie rozliczanym w GBP prowizja już w GBP czyli 0,29% min. 6 GBP i dywidenda będzie wypłacona w GBP bez przewalutowania. Przy ewentualnej chęci przewalutowania dywidendy z GBP na PLN trzeba doliczyć spread. Jak w ciągu roku nie był wykorzystany limit 3 bezpłatnych przewalutowań to będzie bezpłatnie

 8. Vroo

  Czyli jeśli mam na rachunku środki PLN, kupuję ETF np. Vanguarda na giełdzie w Londynie i płacę:
  – min. 49 zł za przewalutowanie
  – min. 29 zł za sam zakup?

  Każda transakcja zakupu kosztuje mnie co najmniej 78 zł, tak?

  1. Pawel Bossa.pl

   @Vroo

   Nie. Płacisz tylko min. 29 zł.

   49 zł tylko przy wymianie bez zlecenia, ale dla IKE/IKZE trzy wymiany bez opłaty w roku.

 9. Mariusz

  Może zadam inaczej pytanie.
  Jeżeli kupuję akcje na giełdzie np. NYSE to jaka jest różnica w nabyciu i później sprzedaży akcji, gdy wybiorę walutę rozliczenia PLN, a jaka gdy wybiorę USD?

 10. Paweł Bossa.pl

  @Mariusz
  waluta rozliczenia PLN:
  środki w PLN, blokada pod zlecenie, zakup akcji, wymiana walutowa po kursie midreuters +/- połowa spread-u 1,5 gr, akcje na rachunku w USD, prowizja 0,29% min 29 PLN, następnie zlecenie, sprzedaż akcji, wymiana walutowa po kursie midreuters +/- połowa spread-u 1,5 gr, prowizja 0,29% min 29 PLN, środki na rachunku w PLN
  Waluta rozliczenia USD:
  środki w USD, blokada pod zlecenie, zakup akcji, akcje na rachunku w USD, prowizja 0,29% min 7,5 USD, następnie zlecenie sprzedaży, prwoizja 0,29 % min. 7,5 USD, środki na rachunku w USD

  Inne różnice :
  Dywidenda jest wypłacana w walucie zakupu, czyli dla PLN będzie zawsze wymieniana na PLN, dla USD będzie USD.

  Realnie dla transakcji długoterminowych czy też średnioterminowych jest to bez dużego znaczenia, natomiast przy krótkoterminowych czy też dziennych należy mieć walutę akcji.

 11. Michał

  Przejrzałem listę dostępnych ETF (https://info.bossa.pl/oferta/dokumenty/kidzgr/) i mam pytanie odnośnie giełd na których dany fundusz jest dostępny.
  Np. dostępny jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX), ale z tabeli wynika że jedynie na giełdzie w Amsterdamie, natomiast ten sam fundusz notowany jest między innymi w Londynie (https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B5BMR087&tab=listing), tyle że w USD. Czy jest możliwość kupna na innej giełdzie niż podana w tabeli?
  Sprawa jest o tyle istotna, że jeśli wybiorę konkretną walutę rachunku (np USD) mogę dobrać fundusze notowane w tej walucie unikając kosztów przewalutowania.

  1. Michał Borzuchowski, DM BOŚ

   @Michał

   Nie mamy możliwości kupna tego ETF na innej giełdzie. W przypadku dual listingu mamy możliwość udostępnić spółkę tylko z jednej giełdy (co do zasady na rynku macierzystym).

   z poważaniem

   1. Paweł

    Tworzy to faktyczny problem dla zainteresowanych tą usługą.
    Wyjaśnijmy dlaczego wspomniany przez Michała iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX) dostępny jest jedynie na giełdzie w Amsterdamie skoro nie jest to jego "macierzysty" rynek? Dla przykładu ten sam ETF notowany w Londynie poza walutą w USD posiada również płynność wyższą blisko 7 razy (jest więc zdecydowanie lepszym wyborem).

 12. TwojeImie

  Cześć,
  zastanawiam się nad ETF'ami i mam kilka pytań:
  SPY – podatek od dywidendy wyniesie 30%?
  VOO – automatycznie re-inwestuje dywidende, czyli tak jak pytał kolega wyżej, re-investowane zostanie 85% dywidendy (podatek wyniesie 15%)?
  ETFSP500 – notowany na GPW, nie re-inwestuje dywidend, 15% podatku od dywidendy?
  Z góry dziękuję za pomoc!

  1. Michał bossa.pl

   Poniżej odpowiedzi:

   SPY – Tak 30%. Zaznaczam jednak, że emitent tego ETFa nie udostępnił KID (jak każdy amerykański emitent) zatem nie ma go w ofercie Bossa dla Klientów detalicznych, lista dostępnych ETFów: https://info.bossa.pl/oferta/dokumenty/kidzgr/

   VOO – Tak, emitent otrzyma 85% Dywidendy które zainwestuje dalej. Jak wyżej brak go w ofercie.

   ETFSP500 – dywidenda wypłacana jest w kwocie brutto.

 13. Mariusz

  Mam pytanie czy od dywidendy spółek zagranicznych notowanych na GPW podatek jest pobierany automatycznie i otrzymuje netto czy też muszę sam rozliczyć np w przypadku CEZ?

  1. Mateusz bossa.pl

   W przypadku emitentów zagranicznych na GPW, zazwyczaj podatek pobierany jest już u źródła i klient otrzymuję kwotę netto (po potrąceniu tego podatku). W przypadku spółki CEZ podatek u źródła wynosi 35%. Nie ma zatem konieczności dopłaty podatku (bo podatek jest wyższy niż 19%), ale powstaje tutaj obowiązek ujęcia tej dywidendy w zeznaniu podatkowym (nie dotyczy to rachunków IKE/IKZE). Gdyby jednak podatek pobrany u źródła był niższy niż 19%, to dodatkowo należałoby dopłacić brakującą różnicę (oczywiście gdy dywidenda jest wypłacana na rachunek inny niż IKE/IKZE).

 14. Paweł

  Proszę o wyjaśnienie dlaczego wspomniany przez Michała iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX) dostępny jest jedynie na giełdzie w Amsterdamie skoro nie jest to jego "macierzysty" rynek? Dla przykładu ten sam ETF notowany w Londynie poza walutą w USD posiada również płynność wyższą blisko 7 razy (jest więc zdecydowanie lepszym wyborem).

  1. Mateusz bossa.pl

   Dla każdego instrumentu rynek notowań określany jest przez naszego pośrednika, który dokonuje wyboru na podstawie szeregu określonych czynników. W tym przypadku m.in z uwagi na walutę notowania na rynku holenderskim (EURO) pierwszym wyborem naszego pośrednika jest właśnie Euronext Amsterdam

 15. Mariusz

  cześć czy od dywidendy z ETF S&P 500 notowanym na GPW należy samemu zapłącic podatek czy Lyxor już wszytsko rozlicza?

 16. Mateusz bossa.pl

  Z ETFS&P500 wypłacana jest dywidenda brutto. Dla rachunków IKE/IKZE nie ma konieczności rozliczania tej dywidendy, jednak w przypadku tradycyjnego rachunku akcyjnego należy samodzielnie taką dywidendę rozliczyć (wykazać w zeznaniu i odprowadzić podatek)

 17. Robert

  jak wygląda kwestia podatkowa w przypadku zakupu akcji np na rynku amerykańskim w ramach kont IKE lub IKZE. Czy zysk ze sprzedaży np akcji Apple w ramach IKE i IKZE jest opodatkowany? jak wygląda kwestia opodatkowania dywidendy otrzymanej od akcji amerykańskich firm w ramach kont IKE i IKZE?

  1. Mateusz bossa.pl

   W przypadku IKE/IKZE zyski z transakcji na rynkach zagranicznych nie są opodatkowane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku polskiej giełdy. Jeżeli chodzi o dywidendy, to co do zasady w przypadku spółek z USA pobierany jest podatek u źródła w wysokości 30% (klient otrzymuje 70% wypłaconej dywidendy)

 18. MAJ

  Czy zawsze można było inwestować na rynkach zagranicznych w ramach IKZE? Ustawa nic o ty mnie mówi: https://konto-ikze.pl/download/ustawa_ike_ikze.pdf

  1. Mateusz bossa.pl

   Tak, była taka możliwość, jednak w przeszłości aktywa zgromadzone na rachunkach IKE/IKZE jak i samo zainteresowanie tymi rachunkami było mniejsze. Sytuacja uległa zmianie i jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie tymi rachunkami i rynkami zagranicznymi, włączyliśmy możliwość inwestowania na zagranicznych parkietach w ramach IKE/IKZE

 19. Mateusz

  Witam,
  jednak na rachunku IKE – na liście papierów NYSE widzę niektóre ETF takie jak iShares S&P 500 Growth ETF. Czy coś się zmieniło czy mimo, że są dostępne nie będę mógł złożyć zlecenia?
  P.s. czy lista dostępnych ETF jest aktualizowana na bieżąco?
  https://info.bossa.pl/oferta/dokumenty/kidzgr/

  1. Mateusz Bossa

   Niestety w kwestii ETF z USA nic się nie zmieniło – w dalszym ciągu nie można ich nabywać z uwagi na brak KID. W systemie niektóre z tych ETF są widoczne – wynika to z faktu, iż klient, który nabył te ETFy przed MIFIDII (przed styczniem 2018) musi mieć możliwość ich sprzedaży. Przy próbie kupna z kolei system ‘wyrzuci’ odpowiedni komunikat i nie pozwoli na transakcję.

   Lista dostępna na podanej stronie (https://bossa.pl/oferta/rynek-zagraniczny/kid) jest aktualna i systematycznie rozszerzana – stale dodajemy nowe instrumenty

 20. Łukasz

  Witam,

  Mam pytanie co do listy instrumentów w które mogę zainwestować w ramach rynków zagranicznych :

  "Za pośrednictwem rachunku zagranicznego w DM BOŚ można inwestować co do zasady we wszystkie akcje (również ADRy oraz GDRy) oraz ETFy notowane na giełdach do których DM BOŚ zapewnia dostęp. W DM BOŚ nie ma czegoś takiego jak zamknięty katalog instrumentów w które można inwestować, jest to lista otwarta."

  Odnosząc się np. do tego co jest napisane nie widzę chociażby takich instrumentów jak : SDEM.US (Nyse), DRW (Nyse), PSLV.US czy PHYS.US czy też akcje Gazprom (Londyn)

  2 pytanie dotyczy prostego wyjaśnienia załózmy kupuje wybrany instrument za 5000PLN jakie ponoszę dokładnie koszty i czy utrzymanie tej pozycji podlega również jakimś opłatom czy tylko prowizja w momencie sprzedaży danego instrumentu

  Dziękuje

  1. Mateusz Bossa

   Wszystkie podane walory (poza Gazpromem) to ETFy z USA, którymi nie można handlować z uwagi na brak dokumentu KID. Wszystkie dostępne ETF można znaleźć na stronie: https://bossa.pl/oferta/rynek-zagraniczny/kid

   Co do Gazpromu – w Londynie notowane są ADR Gazpromu i jak najbardziej są dostępne w DM BOŚ. Symbol to OGZD, ISIN US3682872078.

   Jeżeli chodzi o koszty/prowizje to obecnie mamy stawkę promocyjną – już od 0,29% min. 29 PLN/ 7 EUR/ 7,50 USD/ 6 GBP. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie, opłata za przechowywanie obecnie jest zniesiona do końca bieżącego roku, więc klient ponosi jedynie koszty prowizyjne za kupno/sprzedaż.

   W przypadku kwoty 5 000 PLN -> przy kupnie za tą kwotę prowizja wyniesie 29 PLN (prowizja minimalna).
   W przypadku kwoty 15 000 PLN -> prowizja za kupno wyniesie 43,5 PLN (tutaj będzie już wartość procentowa czyli 0,29%).

   1. Pawel

    Rozumiem że jeśli OGZD (Gazprom) jest notowany na LSE to nie płacę podatku od dywidendy?

   2. Michał

    > "opłata za przechowywanie obecnie jest zniesiona do końca bieżącego roku"

    A ile wynosiła przed promocją, ew. ile będzie wynosić po zakończeniu promocji? To ważne z punktu widzenia inwestowania długoterminowego.

 21. Ewa

  Weszłam na powyższą stronę i wpisałam do wyszukiwarki na tej stronie albo OGZD, albo numer ISIN US3682872078 – niestety wyszukiwarka pokazuje "brak wyników". Dlaczego? Już nie ma ADR Gazpromu w Bossa?

 22. Jan

  Jest, notowana w Londynie:
  GAZPROM PJSC (spons. ADRs), pamiętaj, aby wybrac odpowiednią giełdę, a następnie wpisz "GAZPROM"

 23. Mateusz Bossa

  @Łukasz,
  1. Wniosek dostępny jest w zakładce Dyspozycje => Inne => 4. Inne wnioski => Dyspozycja wymiany walutowej.
  2. Tak, zgadza się, 3 w ciągu roku na IKE/IKZE są bezpłatne
  3. Jak papier jest notowany w GBP ale zakupiony za PLN to przy transakcji będzie prowizja w PLN a nie w GBP (czyli nie 6 GBP a 0,29% min. 29 PLN). Przy dywidendzie będzie tylko spread. Po przewalutowaniu i zakupie rozliczanym w GBP prowizja już w GBP czyli 0,29% min. 6 GBP i dywidenda będzie wypłacona w GBP bez przewalutowania. Przy ewentualnej chęci przewalutowania dywidendy z GBP na PLN trzeba doliczyć spread. Jak w ciągu roku nie był wykorzystany limit 3 bezpłatnych przewalutowań to będzie bezpłatnie

 24. Piotr

  ale zapłacisz za przewalutowanie dywidendy, która często jest "skromna" wiec można nawet dopłacić do otrzymania dywidendy 🙂

 25. Dawid

  Czy trzy darmowe przewalutowania są dalej aktualne? Nie moge znalez informacji w tabeli prowizji, a widze takie informacje w komentazach.

 26. Pawel

  PRZESTROGA DLA WSZYSTKICH,

  Aby nie popełnili mojego błędu.
  To przewalutowanie środków na koncie (za 49zł lub za darmo ileś razy do roku (kiedy to piszę, liczba zmalała z 3 do 2, dlatego piszę "ileś")) to jest opcja dla BARDZO cierpliwych.
  Jak to zadziałało w moim przypadku:

  Pewnego poranka sprzedałem wszystko co miałem na WIGu z zamiarem przerzucenia całego swojego kapitału jak najszybciej jak najdalej od Polski (piszę to kiedy Łukaszenka świruje z "uchodźcami" za naszą granicą) – czyli chciałem PLNy wymienić na USD w jakiejś postaci (w moim przypadku ETFy na S&P500 i US Bonds).
  Śpieszy mi się, oglądając w przerażeniu jak w błyskawicznym tempie USD/PLN pnie się od 3.97 w górę, zgodnie z moimi obawami. Złożyłem dyspozycję w/g instrukcji (zakładka Dyspozycje => Inne => 4. Inne wnioski => Dyspozycja wymiany walutowej, itd). Jak rozmawiałem z infolinią, tam mi powiedziano że z reguły do 15 minut ktoś oddzwoni z propozycją kursu.
  Więc złożyłem i czekam na telefon. 15min, 30min, 45min… po godzinie w końcu zadzwoniłem zapytać dlaczego nikt nie dzwoni. Tam Pan powiedział że w zasadzie to mają na to czas nawet i do 15:00, ale jeżeli mi bardzo zależy na czasie, to proszę złożyć maila przez formularz i napisać że mi się śpieszy. No jasne że mi zależy! Więc wypełniłem, i czekam.
  Cały czas przyklejony do monitora z kursem USD/PLN i telefonu, a jak ktoś dzwoni do mnie to odrzucam aby nie blokować linii. Kurs nadal rośnie, a ja czekam. Mija kolejna godzina, i kolejna. W końcu po 3 godzinach nie wytrzymałem i dzwonię raz jeszcze zapytać CJK, tym razem już z mniej przyjemnym głosem. Tym razem konsultant wszedł na moje konto, sprawdził. Aha… ale widzi Pan, nie możemy tego Panu przewalutować dzisiaj, ponieważ dopiero co Pan sprzedał, i pięniądze z giełdy spłyną do nas dopiero za 2 dni robocze. Normalnie byłby to piątek, ale że jutro mamy Dzień Niepodległości, będzie to poniedziałek.
  Czyli za 5 dni. $#@$@#$$@#$ !!!! To nie można było mnie o tym poinformować od razu? Czekam jak głupi od 3h, w międzyczasie już jestem w plecy 1% (kurs wzrósł z 3.97 do 4.01), i brak planu B bo nie przewidziałem że to tak będzie wyglądać.

  Zanim obczaiłem plan B, było już za późno. Niestety nie przeczytałem tego blogposta na czas, na infolinii też nikt mi nie zasugerował, więc nie wiedziałem że mogłem po prostu kupić za PLNy ponosząc dodatkową prowizję, a przy sprzedaży kiedyśtam za opłatą 149zł już pozostać przy USD.
  Tak zrobiłem dopiero kolejnego dnia gdy giełda była otwarta w Londynie, po kursie 4.05. 2% straty na kursie względem 3.97 po którym chciałem kupować. W moim przypadku była to strata 2k, co dla mnie jest stratą dotkliwą, więc potraficie sobie wyobrazić że zachwycony tym wszystkim nie byłem.

  Morał tej historyjki:
  – dziękuję bardzo serdecznie BOSSA za potraktowanie priorytetowo mojej dyspozycji. Bardzo mi miło że w rezultacie straciłem 2% kapitału
  – jak potrzebujecie przewalutować środki za conajmneij kilkanaście tysięcy PLN, zapomnijcie o tej darmowej opcji przewalutowania. Po prostu kupcie za złotówki a potem zapłaćcie te 149zł na wyjściu – mniej nerwów, zawrotu głowy i lepiej na tym wyjdziecie (tzn tak zakładam, jeszcze nie sprzedawałem – być może ze gdy trzeba będzie to wyjdzie jakiś kolejny zong)

  1. trystero

   @ Paweł

   Odpowiedź DM BOŚ:

   Na naszych stronach staramy się przekazać wszelkie informacje o tym jakie możliwości ma Klient. Dodatkowo robimy to w pytaniach i odpowiedziach. Wiele informacji o usłudze rynków zagranicznych znajduje się tutaj: Rynek zagraniczny | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

   Procedura wymiany jest procedurą ręczną i z uwagi na brak pokrycia wynikał brak jej realizacji w oczekiwanym terminie.

   Klient ma dwie możliwości złożenia zlecenia: za PLN z przewalutowaniem lub za walutę danego instrumentu.

   Przewalutowanie bez transakcji odbywa się na po takich samych kursach jak przewalutowanie z transakcją PLN.

   Zdajemy sobie sprawę, że Klientom czasami sprawia trudność znajomość pewnych niuansów na rachunku. Staramy się by zasady były tak jasne jak tylko jest to możliwie. Prosimy o uwagi na makler@bossa.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania.

 27. Dawid

  Nadal nie jestem pewny, jakie są prowizje i kurs blokady.

  Najpierw załóżmy, że kupię ETFy zagraniczne i muszę przewalutować PLN na EUR. Znam dwie możliwości: albo przewalutować automatycznie podczas transakcji, albo najpierw przewalutować przez wniosek "Dyspozycja wymiany walutowej". A można naprawdę też przewalutować przez BossaFX w ramach IKE/IKZE? Przecież dostałem odpowiedź, że to zupełnie inny rodzaj rachunku, a może coś źle zrozumiałem.

  Zresztą przy przewalutowaniu automatycznym obowiązuje kurs midreuters plus dodatek o połowę spreadu. Ponadto jest jakiś tymczasowy kurs blokady o 2% przy transakcji.

  A przy przewalutowaniu przed transakcją przez ten wniosek nie ma takiego dodatku, czyli przewalutowanie po kursie midreutersa i tyle? Nie ma żadnego kursu blokady? Owszem jest opłata w wysokości 0,19% (minimum 49 PLN), ale podobno jeszcze mamy 3 wymiany walutowe do końca 2022 roku bez tej opłaty.

  Trudno być pewnym, bo nie widzę nic o tym w regulaminie i jeszcze obowiązuje opłata na formularzu "Dyspozycja wymiany walutowej". Na pewno takiej opłaty nie będzie w końcu? Jest może coś w komunikatach, ale teraz nie mogę nic odnaleźć.

  Poza tym przewalutowanie automatyczne chyba ma sens, kiedy albo nie chcemy pozostałych środków w EUR na koncie po zawarciu transakcjach, albo czas się liczy.

  Dobrze rozumiem?

  Dziękuję za blog!

 28. Michał bossa.pl

  @ Dawid

  Zarówno przy przewalutowaniu gotówki (aby zakupić od razu za EUR) jak i przy automatycznym przewalutowaniu przy transakcji (przy zakupie za PLN) obowiązuje kurs midreuters + połowa spreadu. W przypadku EURPLN spread wynosi obecnie ok 1,6 grosza.

  Przy przewalutowaniu przed transakcją dochodzi opłata 0,19% (min 49 PLN) – obecnie na IKE i IKZE w ramach promocji do 3 przewalutowań w roku jest bez tej opłaty (w 2022 promocja wciąż obowiązuje).

  Co do kursu blokady. Ponieważ zlecenie może wejść na giełdę jako oczekujące i kurs waluty może się zmienić zanim zlecenie się wykona to musi być jakiś "zapas" dlatego blokujemy po kursie o 2% od foreksu (od foreksu tylko liczymy) w przypadku zleceń ważnych 1 dzień lub 7% od foreksu dla dłuższych zleceń.

  1. Dawid

   @ Michał

   Dziękuję za odpowiedź. Jeśli dobrze rozumiem, przy przewalutowaniu przed transakcją też obowiązuje jakiś tymczasowy kurs blokady o 2%?

   Nie uwzględniając ew. zmian kursów, możemy więc powiedzieć, że przewalutowanie przed transakcją będzie tak samo jak przewalutowanie automatyczne w najlepszym przypadku, a droższe o 0,19% (min 49 PLN) w najgorszym?

   Więc chyba naprawdę jak autor już wskazał i tym podobne: "Jednakże dla celów intensywnego handlu sensowniej będzie od razu zamienić PLN na jedną z 3 pozostałych walut i trzymać na rachunku".

   Chciałem być po prostu pewnym. Dziękuję!

 29. Michał bossa.pl

  Przy przewalutowaniu gotówki nie ma kursu blokady, po prostu dzwonimy do Klienta, podajemy kurs wymiany (i opłatę jeśli dotyczy). Jeśli Klient akceptuje to wymieniamy. Przy automatycznym przewalutowaniu nie dzwonimy.

  "przewalutowanie przed transakcją będzie tak samo jak przewalutowanie automatyczne w najlepszym przypadku, a droższe o 0,19% (min 49 PLN) w najgorszym?" – można tak powiedzieć

  Pozdrawiam

  1. Dawid

   @ Michał

   A więc przy przewalutowaniu gotówki ewentualnie można wymienić (prawie) całą kwotę na koncie, co raczej nie da się zrobić automatycznie? Czyli na kurs midreutersa + połowa spreadu i tyle? Albo coś w tym stylu.

   Pozdrawiam

 30. Łukasz

  Czy w przypadku zakupu ETFa w ramach IKE/IKZE – Vanguard S&P 500 UCITS ETF acc – IE00BFMXXD54 – na LSE i sprzedania go po wyższej cenie kilka dni później muszę zapłacić podatek do zysków kapitałowych?

 31. kathay

  IKE/IKZE są zwolnione z podatków do czasu wypłaty środków.
  Więcej w pytaniach odpowiedziach nt IKE/IKZE:
  https://bossa.pl/oferta/pytania-i-odpowiedzi?category=ike-i-ikze&page=1

 32. Tomasz

  Czy za kupno waloru w jednej transakcji kupna można jakoś zapłacić dwiema walutami ?

  Np., przypuśćmy, że miałem na rachunku USD (przewalutowane wcześnie bez transakcji).
  Potem przelałem na rachunek trochę PLN.
  Więc na rachunku mam trochę USD i trochę PLN.

  Chciałbym złożyć zlecenia kupna.
  Czy mogę w jednej transakcji kupna użyć trochę USD i trochę PLN ?

 33. Tomasz

  Czy dla rachunków IKE/IKZE obowiązują jakieś minimalne kwoty wpłat rocznych (zasileń)

 34. Paweł

  Dzień dobry,

  Czy w roku 2023 również obowiązuje promocja na 3 darmowe przewalutowania na kontach IKE / IKZE?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. kathay

   Tak, ta promocja obowiązuje również w 2023 roku!

 35. Mateusz

  Tak jak @Paweł powyżej, również jestem ciekawy czy w 2023 roku na kontach IKE/IKZE 3 pierwsze przewalutowania są bez prowizji.

  Z góry dzięki!

 36. Bogumił

  Witam i proszę o wyjaśnienie.
  Jak jest liczona prowizja ?
  Osobno od zakupu i odsprzedaży (zamknięcia pozycji) ?
  Czy jest to prowizja "Round Turn" , czyli za cały obrót ?
  Proszę o przykłady z wyliczeniami.

 37. Bogumił

  Witam i proszę o wyjaśnienie.
  Jak jest liczona prowizja ?
  Osobno od zakupu i odsprzedaży (zamknięcia pozycji) ?
  Czy jest to prowizja "Round Turn" , czyli za cały obrót ?
  Proszę o przykłady z wyliczeniami.

 38. Damian bossa.pl

  @Bogumił

  Prowizja pobierana jest od każdego, pojedynczego, zrealizowanego zlecenia zarówno kupna jak i sprzedaży.
  W przypadku złożenia zlecenia np. na GPW gdzie prowizja przypisana do rachunku wynosi 0,38% (min. 5 PLN) w momencie złożenia zlecenia system wylicza prowizję na podstawie wartości zlecenia.
  Prowizja pobrana zostanie dopiero w momencie realizacji zlecenia, a jej wartość zostanie wyliczona tylko od zrealizowanej części w przypadku gdyby nie doszło do całkowitej realizacji.
  Zasady wyliczania prowizji są tożsame dla zleceń na GPW oraz na rynkach zagranicznych (prowizja dla rynków zagranicznych wynosi 0,29% min. 19PLN/5USD/5EUR/5GBP).

  Przykład:

  Prowizja przypisana do rachunku dla akcji na GPW 0,38% (min. 5 PLN)

  Zlecenie:
  Kupno 10000 sztuk akcji „X” z limitem 10 PLN.
  Wartość prowizji blokowana przez system 10000 * 10 PLN * 0,38% (min. 5 PLN) = 380 PLN

  Realizacja:
  Zlecenie zrealizowało się częściowo 20 sztuk po 9,8 PLN, 30 sztuk po 9,85 PLN oraz 7000 sztuk po 10 PLN, a następnie zlecenie zostało zarchiwizowane po zakończeniu sesji z niezrealizowaną ilością 2950 sztuk.

  Prowizja pobrana za realizację zlecenia:
  I. 20 sztuk po 9,80 PLN – 20*9,8 PLN=196 PLN
  196 * 0,38% (min. 5 PLN) = 0,74 PLN = naliczona prowizja minimalna 5 PLN

  II. 30 sztuk po 9,85 PLN – 30 *9,85 PLN= 295,5 PLN
  295,5 PLN* 0,38% (min. 5 PLN) = 1,12 PLN 1.12 + 0,74 = 1,86 PLN (wartość łączna jest mniejsza niż wartość minimalna 5 PLN dlatego nie jest pobierana dodatkowa kwota prowizji = 0 PLN prowizji dla tej realizacji)

  III. 7000 sztuk po 10 PLN – 7000*10 = 70000 PLN
  (70000 PLN + 196 PLN+ 295,5 PLN) * 0,38% (min. 5 PLN) – 5 PLN (prowizja minimalna)= 262,87 PLN

  Łączna wartość prowizji pobranej od realizacji tego zlecenia to 267,87 PLN. Niezrealizowana wartość zlecenia została zwrócona na rachunek klienta.

 39. JANUSZ

  Witam, proszę mi powiedzieć w związku z IKZE. Czy jeśli zrobię przewalutowanie wszystkich środków ręczne na np. EUR i kupię ETF który wypłaca dywidendę, to rozumiem że ta dywidenda trafia na rachunek EUR bez przewalutowań? I drugie pytanie, co w przypadku wypłat z IKZE, czy wcześniej czy po 60 r.ż. to muszę zrealizować wypłatę i tak w PLN tak? Czyli na końcu czeka mnie i tak przewalutowanie na PLN albo trzymanie dalej w EUR?

  1. Damian

   Panie Januszu,

   dywidendy z rynków zagranicznych wypłacane są w walucie w której wypłacił ją emitent. Jeżeli zakupi Pan instrument przy użyciu waluty PLN to wyjątkowo dywidenda zostanie przewalutowana np. z waluty EUR na walutę PLN. Jeżeli dywidenda zostanie wypłacona w walucie nieobsługiwanej przez DM BOŚ np. CHF lub CAD to również nastąpi przewalutowanie na walutę rozliczenia (walutę użytą do zakupu instrumentu). Walutę w jakiej wypłacana jest dywidenda przez wybrany fundusz ETF można zweryfikować w dokumencie KID. Lista ETF-ów oferowanych w DM BOŚ wraz z dokumentami KID dla każdego z nich znajduje się na stronie: https://bossa.pl/oferta/rynek-zagraniczny/kid.

   Wypłaty z rachunków emerytalnych mogą być obsługiwane wyłącznie w walucie PLN ze względu na brak zapisów w Ustawie o IKE oraz IKZE dotyczących waluty obcej. Zamknięcie rachunku IKZE w takim przypadku związane będzie z przewalutowaniem posiadanych aktywów na walutę PLN.

 40. VirginGuard

  Witam,

  od jakiegoś czasu można w BOŚ Banku złożyć wniosek W-8ben w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania akcji z USA. Czy taka opcja jest też odnośnie akcji niemieckich? W poprzednim roku zostałem nagrodzony podatkiem w wysokości 28%, a teoretycznie obowiązuje umowa o podwójnym opodatkowaniu z rządem Niemiec.

  Pozdrawiam!

  1. trystero

   @ VirginGuard

   Oddelegowano mnie do tej odpowiedzi.

   DM BOŚ analizuje tę sytuację (z niemieckim podatkiem). Pod względem administracyjnym jest to sytuacja bardziej skomplikowana i trudna niż z podatkiem w USA. Dlatego w tym momencie nie możemy złożyć konkretnych obietnic. Może się też okazać, że kosztowo będzie to miało sens tylko dla dużych kwot. Jeśli pojawi się możliwość to DM BOŚ na pewno skorzysta z okazji by ułatwić życie klientom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.