Wykres dnia: Nie wszystkie okazje wzbudzają zainteresowanie III

Rozważamy na Blogach Bossy teoretyczne i praktyczne drogi do zbudowania przewagi inwestycyjnej między innymi przez bardziej efektywne gromadzenie, selekcjonowanie i analizowanie informacji.

Największą wartość w takich rozważaniach mają konkretne przykłady z rynku. Na Blogach Bossy pokazaliśmy kilka takich sytuacji: na przykład związanych ze spółkami Gorenje i AAT Holding. Przykłady dotyczyły spółek z segmentu małych i średnich firm, o niskiej płynności. Na pewno nie zrobiły więc wrażenia na inwestorach dysponujących sporymi portfelami inwestycyjnymi. Świetnie jednak pokazały rynkową sytuację, w której inwestorzy albo błędnie interpretują napływające dane albo bardzo powoli reagują na strumień informacji.

Dziś pokażę bardzo świeży przykład takiej sytuacji z warszawskiej giełdy. Dotyczy niewielkiej spółki o kapitalizacji około 100 mln i niewielkiej płynności. W piątek opublikowano informację o zamiarze nabycia akcji spółki Netmedia w drodze przymusowego wykopu. Cena wykupu wynosi 12,5 zł za akcję.

Trzy tygodnie wcześniej opublikowano komunikat o zawarciu porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji Netmedia w ramach przymusowego wykupu. Przymusowy wykup miał zostać przeprowadzony do 15 kwietnia. W komunikacie znalazło się zdanie, które najwyraźniej przestraszyło część akcjonariuszy spółki: cena za jedną akcję będzie najniższą możliwą ceną w danych okolicznościach i zostanie ustalona na koniec dnia przypadającego przed dniem publikacji ogłoszenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 Ustawy.

Przed publikacją komunikatu kurs spółki znajdował się blisko historycznych maksimów i wynosił 13.4 zł. Na pierwszej sesji, na której zawierano transakcje, po opublikowaniu komunikatu kurs spółki spadł o 15% do 11,4 zł. Dzienne minimum wyniosło 11 zł. Wykres dnia pokazuje zachowanie kursu Netmedii w ostatnich kilku miesiącach i reakcję inwestorów na informację o planowanym przymusowym wykupie:

Wykres ceny akcji Netmedia

Była to bardzo gwałtowna reakcja akcjonariuszy. Moim zdaniem była wynikiem błędnej interpretacji dostępnych informacji. Wynikało z nich bowiem, że minimalna cena określona z art. 79 o ofercie (…) wyniesie 12,5 zł. Taką cenę płaciła za akcję Netmedii spółka AdRock Ventures Limited w transakcjach z 20 lutego. Inwestorzy wiedzieli o tej transakcji. AdRock Ventures Limited wchodził w skład porozumienia. Trzeci warunek ceny minimalnej z art. 79 mówi o najwyższej cenie jaką żądający sprzedaży (…) płacili za akcje spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem przymusowego wykupu.

Moim zdaniem inwestorzy na GPW albo przestraszyli się sformułowania “najniższą możliwą ceną w danych okolicznościach” albo skupili swoją uwagę na średnich arytmetycznych z 3 i 6 miesięcy, który były na poziomach niższych niż 12,5 zł. Efekt był taki, że akcjami Netmedii handlowano na poziomie o 10% niższym niż cena minimalna przymusowego wykupu, który miał być przeprowadzony w okresie najbliższego miesiąca.

Jak wspomniałem Netmedia jest spółką o niewielkie płynności. Wnikliwie czytający informacje inwestor mógł otworzyć pozycję o wielkości najwyższej kilkadziesięciu tysięcy złotych. Potencjał tej sytuacji był więc ograniczony i być może wykluczał zainteresowanie nawet bardziej majętnych inwestorów indywidualnych.

Tym niemniej, jest to świetny przykład sytuacji na rynku, w którym emocjonalna reakcja inwestorów albo błędna interpretacja strumienia informacji przez inwestorów tworzy pewnego rodzaju nieefektywność, którą można wykorzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.