Czytelnicy blogów bossy wiedzą, że od lat prezentuję optymistyczne podejście do rynku. Może nie jest to podejście optymistyczne do rynku polskiego, ale jeśli gdzieś daje się wyrysować podział na rynkowych byków i niedźwiedzi, to zdecydowanie mam do akcji podejście optymistyczne. Niestety, zaczynam wątpić w przyszłość hossy w Polsce i widzę coraz więcej chmur na horyzoncie.


Zacznijmy od gospodarki. Ostatnie odczyty PKB wypadają zdecydowanie blado, choć w szczegółach nie brakuje powodów do optymizmu. Konsumpcja indywidualna kuleje, co zrozumiałe w kontekście dociśnięcia konsumentów przez inflację. Oczywiście, mamy tu efekty bazowe, które nieco osłabiają argumentację pesymistyczną. Niemniej, naprawdę trudno czuć się komfortowo, gdy rynek jest w hossie, a gospodarka w problemach.

Inflacja – z racji wyborów i upolitycznienia dyskusji na ten temat – jawi się jako kolejna zmienna, która może mieć szczyt za sobą, ale też daleka jest do poziomów akceptowalnych dla ludzi traktujących wzrost cen jako zmienną podnoszącą ryzyko. Niezależność polityki monetarnej w Polsce jest dyskusyjna i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie było problemu z inflacją. Kiedy pojawia się chociaż cień wątpliwości, co do niezależności banku centralnego i inflacja jest wysoka, to mamy mieszankę podażową.

Wreszcie potrzeby pożyczkowe rządu, które są coraz trudniejsze do zracjonalizowania, choć w pełni zrozumiałe, gdy uwzględni się skręcenie sceny politycznej w stronę populizmu. Doprawdy, można sobie tylko wyobrażać, co stanie się z podatkami, opłatami i całą masą danin, gdy kolejne rozdanie na scenie politycznej będzie musiało znaleźć pieniądze, żeby sfinansować potrzeby rządu. Tego zwyczajnie nie da się pogodzić z optymizmem wobec rynku w Warszawie, który sam w sobie znalazł się w położeniu w pewnym sensie sprzecznym z interesami inwestorów.

Jeśli dołożyć do tego opisywane na blogach ryzyka związane z korelacją hossy w Warszawie z kondycją złotego wobec dolara i układy techniczne, to mieszanka spadkowa jawi się jako gotowa do wybuchu, który może zaskoczyć optymistów liczących na wzrost WIG20 w rejon 2500 pkt., gdzie skończyła się poprzednia hossa. Uwzględniając wrażliwość WIG20 na kondycję złotego i zależność złotego od sentymentu wobec rynków wschodzących, dziś kształtowanego również przez zadyszkę Chin, trudno być optymistą.

Właściwie jedynym pozytywem w tym rysunku jest postawa giełd bazowych, które zdają się być w klasycznej korekcie po mocnych wzrostach w pierwszej części hossy i stale dobrze ułożonych do jej kontynuacji w finale roku. Jednak i ten obrazek jawi się w pewnym sensie jako optymistyczny, bo zakłada wzrost zysków amerykańskich spółek w przyszłym roku, co może zostać zakwestionowane spowolnieniem gospodarczym i przymusem dostosowania wycen do mniej optymistycznego scenariusza.

Całość sumuje się w obraz, w którym dobrym rozwiązaniem byłby mocno spadkowy wrzesień, uatrakcyjniający wyceny i sprzyjający budowaniu kolejnej fali hossy w finałowym kwartale roku. Oczywiście rynki nie działają tak, jakbyśmy chcieli, więc przyszłość hossy w Warszawie jawi się jako potencjalna wspinaczka po ścianie strachu. Mam nadzieję, że moje zwątpienie w hossę okaże się klasycznie lepsze od optymizmu budowanego w kontrze do wielu zmiennych, które straszyły w zakończonym właśnie miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.