MINDSET bez tajemnic, część 10

Tym razem temat cech charakteru w kontekście naszej wizji siebie w inwestowaniu.

INWESTYCYJNY MINDSET – KLUCZOWE ELEMENTY c.d.

 

   9. Rozwijanie cech: cierpliwości, konsekwencji, wytrwałości, zaufania

Możesz być w życiowej formie intelektualnej, ale kiedy siada psychika, niewiele zdziałasz. Mindset jest tym, co ma ukierunkować na wspomniane w powyższym tytule cechy, aby przywołać się do porządku, odzyskać motywację i siłę do działania. Budowanie stosownej świadomości w umyśle ma naprowadzać nas na właściwe fale.

Najpierw jednak nasz umysł musi rozpoznać lub się nauczyć jakie znaczenie mają owe cechy w inwestowaniu i jak jesteśmy w ich zakresie do inwestowania przygotowani (rachunek sumienia). Ponownie bowiem przypomnę, że w tej branży jest wiele istotnych różnic w stosunku do normalnego świata.

Największą szansę mają w tym przypadku sportowcy, gracze czy przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukcesy. Inwestowanie to bowiem tzw. performance activity, gdzie w wielkokrotnych powtórkach tych samych działań liczy się wynik końcowy jako determinanta sukcesu. Trzeba jednak wziąć do tego pod uwagę pewne niuanse.

   ZAUFANIE lub inaczej PEWNOŚĆ SIEBIE i SWOICH DECYZJI

Im wyższy tego stopień, tym efektywniej:

– realizujemy swoje plany, strategie i decyzje,

– podchodzimy do trudnej sztuki ucinania strat,

– unikamy błędów poznawczych,

– działamy pod presją, zarządzając stresem,

– separujemy się od negatywnego wpływu fałszywych doradców.

 

Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że nadmierny stopień pewności prowadzi do negatywnych skutków:

– przeświadczenia o własnej wyjątkowości (jestem bogiem), prowadzące do lekceważenia własnych zasad i reguł strategii,

– nierozważnych transakcji, brawury, nadmiernego lewara,

– braku pokory wobec rynków i innych inwestorów,

– błędów poznawczych i emocjonalnych (np. tilt, chęć odegrania się za wszelką cenę).

 

Musimy również poznać warunki powodujące, że tę pewność nierzadko tracimy, a za nią idzie ciąg złych decyzji i działań. Każdy z nas ma inną wrażliwość, ale generalnie pewność zabijana jest przez:

– strategię, która przestaje działać,

– ciąg strat na rachunku lub jedną olbrzymią stratę,

– spadającą trafność transakcji,

– brak synchronizacji rynku z naszymi prognozami, przewidywaniami,

– sukcesy innych przy braku naszych,

– ominięcie dobrych okazji,

– brak pomysłów, utrata wyczucia sytuacji,

– emocjonalny paraliż,

– podjęcie nadmiernego ryzyka, zbyt duże pozycje,

– zmęczenie z rożnych powodów,

– wpływy innych inwestorów, analityków, doradców,

– łamanie zasad i dyscypliny,

– dłuższe przerwy, brak kontaktu z rynkiem.

To wszystko trzeba przepracować do białej kości, znajdując swoje własne wzory tego rodzaju zachowań i eliminując je z repertuaru. Wystarczy do tego refleksyjne podejście, nawet z kartką w ręku, świadomość tych zależności, wgląd w siebie i wola poprawy.

   CIERPLIWOŚĆ i WYTRWAŁOŚĆ

Przybierają wiele obliczy:

Inwestycje często wymagają czasu, aby przyniosły efekty. Nie każda transakcja wchodzi w zysk od razu. Warto nauczyć się cierpliwości w trzymaniu się swojego planu inwestycyjnego i strategii, nawet jeśli na początku nie widać natychmiastowych rezultatów.

Kolejny jej motyw dotyczy szczególnie początkujących – zazwyczaj nie udaje się tak z marszu wypracować własnej, zyskownej strategii, która pracuje na nasz sukces. Być może będzie to dopiero sto-któraś wersja.

To samo dotyczy wiedzy i stosownych umiejętności – stanem podstawowym jest brak kompetencji i jeśli nie towarzyszy temu ignorancja, to potrzeba czasem miesięcy lub nawet lat by osiągnąć poziom stabilnej zyskowności w aktywnym podejściu.

Okresy obsunięć – to pięta achillesowa wielu inwestorów, w tym pasywnych. Dekoniunktura rynkowa może trwać latami zanim osiągniemy punkt wyjściowy kapitału sprzed spadków i to nie znaczy, że robimy coś źle, to po prostu natura rynków.

Reguły strategii – ile razu tracimy cierpliwość czekając na sygnał wejścia czy wyjścia? Jeśli sobie nie radzimy cierpliwie, to może trzeba zmienić reguły? Albo jednak powiedzieć sobie, że niecierpliwy inwestor to martwy inwestor.

   KONSEKWENCJA

Jest bliźniaczką i dyscypliny i cierpliwości. Jednak muszę zwrócić uwagę na jedną niezwykle ważną cechę odróżniającą ją od innych. Wiem z doświadczeń z inwestorami, że ona często się niepoprawnie koduje w głowie.

Konsekwencja oznacza robienie czegoś wytrwale, stale, wbrew wszelkim przeszkodom. Kiedy  znamy cel ostateczny, to jest on zwykle wystarczającą motywacją. W inwestowaniu brak trafności jest szczególnie wysoki, w żadnej innej dziedzinie nie byłoby możliwe funkcjonowanie z taką olbrzymią proporcją nietrafionych decyzji. A mimo wszystko wielu znakomitych inwestorów i traderów udowodniło, że warto pomimo tak wielu przeszkód.

Istnieje jednak część druga w tym równaniu, ciemna, może nawet niewidoczna. Otóż konsekwentnie możemy ponawiać do skutku TYLKO takie strategie decyzyjne, które niosą PRZEWAGĘ! Inaczej przeradza się w to w nierozwagę, głupi upór. Konsekwentne realizowanie niedziałającej strategii jest kompletnie pozbawione sensu! Ale jak to odróżnić?

Nie ma prostej odpowiedzi, a odpowiedź nieprosta wymaga naprawdę wielu stron. Dlatego sugeruję rozwagę, gdy ktoś doradza nam konieczną konsekwencję w działaniu. Umysł musi być przygotowany na takie sytuacje i przy tym sami musimy przygotować plan awaryjny. Moim rozwiązaniem jest użycie… kilku strategii jednocześnie. Kiedy jedna nie działa, konsekwentnie stosuję wszystkie, by nie stracić pewności.

CDN

—kat–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.