Tak jak Mercator był inwestycyjną gwiazdą 2020 roku na GPW, tak Mabion ma spore szanse zdobyć ten tytuł w I kwartale 2021 roku. Kurs spółki znajduje się ponad 5 razy wyżej niż na początku roku a obroty na akcjach w marcu plasują spółkę w czołówce warszawskiego rynku.

Kluczową rolę odegrały dwa komunikaty spółki z 3 marca. Pierwszy informował o umowie ramowej z Novavax w zakresie transferu technologii i produkcji szczepionki przeciw COVID-19. Drugi komunikat informował o umowie o warunkach inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju w spółkę i zapewnieniu jej finansowania do kwoty 40 mln zł.

W reakcji na te komunikaty kurs Mabionu otworzył się 3 marca z ponad 40% luką ale był to dopiero początek wzrostów. Od poziomu otwarcia z 3 marca (45 zł) kurs zyskał już ponad 140% (obecny kurs to 111 zł).

Moim zdaniem przypadek Mabionu dobrze ilustruje trzy ważne kwestie w aktywnym inwestowaniu:

  • znaczenie dużych zmian sentymentu wobec pojedynczych spółek
  • wpływ ogólnego sentymentu rynkowego
  • rolę właściwego ważenia informacji

Zdaje sobie sprawę, że w formułowaniu dzisiejszych spostrzeżeń sporą rolę odgrywa efekt pewności wstecznej – piszę tekst z wiedzą o tym jak rynek zareagował na wspomniane komunikaty i w pewnym sensie próbuje wyjaśnić przyczyny właśnie takiej reakcji. Chciałbym też podkreślić, że zamierzam unikać oceny perspektyw spółki a przypadek Mabionu służy zwróceniu uwagi na trzy wymienione wyżej zagadnienia.

Z obserwacji dyskusji inwestycyjnych wyciągam wniosek, że część inwestorów sceptycznie podeszła do komunikatów Mabion z 3 marca. Moim zdaniem było sporo podstaw do tego sceptycyzmu, zarówno generalnych jak i indywidualnych. Od początku pandemii COVID-19 przynajmniej kilka spółek z GPW zaprezentowało bardzo optymistyczne, nawet megalomańskie zapowiedzi i stwierdzenia dotyczące przełomowych leków, testów, urządzeń (a także szczepionki). We wrześniu jedna ze spółek tweetowała między innymi: „Mamy #PolskiLekNaCOVID19! Lek, który działa. Lek, który zabija #COVID19!”

Dla samej spółki Mabion było to już trzecie podejście do COVID-19 w ostatnich miesiącach. W połowie września 2020 spółka zawarła porozumienie z australijską firmą Vaxine w sprawie rozwoju, komercjalizacji i produkcji szczepionki. Po informacji kurs otworzył się z ponad 20% luką ale zakończył sesję na minimalnym plusie a później kontynuował spadki. W połowie października Mabion zawarł list intencyjny z niemiecką firmą IcanoMAB dotyczący rozwoju i produkcji leku na COVID-19 opartego na przeciwciałach „IL-mAb”. Kurs zwyżkował ponad 10% na otwarcie ale zakończył sesję na minimalnym plusie a później kontynuował spadki. Umowa z Novavax to trzecie podejście i przynajmniej w kontekście reakcji kursu – podejście udane.

W inwestowaniu, przynajmniej tej części, w której inwestor reaguje na napływające na rynek informacje kluczowe znaczenie ma nadawanie właściwej wagi zarówno nowym informacjom jak i temu co już wie o spółce. Różne informacje mają różne znaczenie. Odruchową reakcją w kontekście marcowych komunikatów Mabion było potraktowanie ich jak wiele wcześniejszych „covidowych komunikatów ESPI”. W tym przypadku odruchowa reakcja nie była poprawna. Dzięki efektowi pewności wstecznej można zasugerować reputację Novavax (korporacja notowana na NASDAQ z 16 mld USD kapitalizacji i szczepionką w zaawansowanych badaniach klinicznych III fazy i obiecującymi wstępnymi wynikami – na dzień publikacji komunikatów Mabion) jako czynnik sugerujący nadanie tej informacji wyższej wagi. Także zaangażowanie PFR było czynnikiem zwiększającym wiarygodność przedsięwzięcia.

Łatwo jest formułować takie spostrzeżenie dwa tygodnie po zdarzeniu. Jeszcze raz podkreślam, że moim celem nie jest analiza konkretnej sytuacji ale pokazanie mechanizmu w procesie inwestycyjnym, w którym gromadzi się informacje, aktualizuje i zgodnie z tymi aktualizacjami nadaje im odpowiednią wagę.

Przypadek Mabionu dobrze też ilustruje znaczenie ogólnego i indywidualnego sentymentu. Jesteśmy w fazie rynku, w którym inwestorzy niezwykle entuzjastycznie reagują na informacje potencjalnie przełomowe, potencjalnie zmieniające sytuację spółki, dotyczące transformujących spółkę projektów. Można argumentować, że inwestorzy niedoszacowują ryzyka niepowodzeń takich transformujących biznes spółki inicjatyw. Jednak tak długo jak entuzjazm sprawiał będzie, że inwestorzy będą kontynuować ignorowanie ryzyka niepowodzenia tak długo należy brać tę tendencję pod uwagę. Dodatkowym czynnikiem jest ekstra entuzjazm w przypadku gdy wspomniane transformujące inicjatywy dotyczą modnych segmentów – COVID-19 lub zielonej energii. W tej fazie rynku inwestorzy lubią potencjalnie wielkie historie i entuzjastycznie kupują akcje spółek, które takie historie im oferują.

Warto też zauważyć, że wspomniane wyżej informacje mogą gwałtownie zmienić sentyment inwestorów do konkretnej spółki. Być może taką sytuację obserwujemy w przypadku Mabion. Spore i frustrujące opóźnienia w realizacji kluczowego projektu spółki (MabionCD20) istotnie popsuły sentyment inwestorów do spółki. Perspektywa nowego przedsięwzięcia o dużym potencjale gwałtownie poprawiła postrzeganie spółki. Z inwestycyjnego punktu widzenia okresy szybkiej zmiany sentymentu są sporym wyzwaniem bo wraz ze zmianą nastawienia zmienia się sposób interpretacji informacji napływających ze spółki. Oczywiście ten sam proces może zachodzić w odwrotnym kierunku i myślę, że CD Projekt do pewnego stopnia może być ilustracją gwałtownego pogorszenia sentymentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.