Nocne luki na indeksach, część 11

Zostałem poproszony o pokazanie takich samych testów luk nocnych jak w poprzednich wpisach, ale tym razem na naszych akcjach z GPW.

Poniżej moja odpowiedź.

Wydawało mi się to karkołomnym zadaniem by znaleźć jakieś anomalie na pojedynczych papierach, jednak finalnie byłem nieco zaskoczony. Faktem jest to, że każda spółka ma swój własny profil zmienności, trendów i dynamiki ruchów, więc nie ma jednego generalnego wniosku zadowalającego wszystkich chętnych. Może pewnym obrazem jest test WIG20, który robiłem wcześniej, a który w jakiś sposób oddaje to, co się na spółkach dzieje. W końcu to one tworzą ten indeks.

Wybrałem jednak jedną spółkę do prezentacji tutaj. Dobra płynność, w miarę długi okres notowań, stabilność. Nie oddaje dokładnie statystycznych zmian wszystkich spółek, ale pokazuje, co też może się w tych danych kryć. Chodzi o KGHM. Pokaże 3 ciekawe statystyki dla niej właśnie.

           TEST 1  Zmiany podczas sesji a zmiany w nocy

 

Warunki tego testu były więc następujące:

1. Zajmujemy pozycję długą na zamknięciu każdej sesji na w akcjach KGHM i liczymy narastająco o ile punktów zmieniła się cena do otwarcia kolejnej sesji.

2. Zajmujemy pozycję długą na otwarciu każdej sesji w akcjach KGHM i liczymy narastająco o ile punktów zmieniła się cena do zamknięcia tej sesji.

3. Nie uwzględniamy kosztów prowizji, spreadów i poślizgów

4. Zawsze w każdej transakcji kupujemy umownie 1 akcję

Łączne zmiany punktowe prezentuje poniższy wykres:

  Źródło danych: bossa.pl

Kurs KGHM to zielona krzywa na powyższym wykresie,

Kup noc – to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie akcje zgodnie z warunkiem nr 1 wyżej podanym

Kup sesję – to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie akcje zgodnie z warunkiem nr 2 wyżej podanym

Zaskoczenie? Tendencja jest wyraźnie zauważalna. Większość przyrostów kursu KGHM bierze się ze zmian w nocy, czyli od zamknięcia jednej sesji do otwarcia kolejnej. Co ciekawe – nawet bessy nie zachwiały tej tendencji. Z kolei łączne zmiany podczas sesji od jej otwarcia do zamknięcia były ujemne.

         TEST 2  Zmiany w nocy po spadkowej i po wzrostowej sesji

 

Nie wchodząc już w szczegóły, sprawdziłem po prostu, czy zmiana w nocy widoczna wyżej w teście nr. 1 jest większa po wzrostowej czy po spadkowej sesji.

Łączne zmiany punktowe prezentuje poniższy wykres:

  Źródło danych: bossa.pl

Kurs KGHM to zielona krzywa na powyższym wykresie,

Noc po wzrostowej sesji – to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie akcje na zamknięcie wzrostowej sesji i przetrzymując je do otwarcia sesji kolejnej

Noc po spadkowej sesji – to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie akcje na zamknięcie spadkowej sesji i przetrzymując je do otwarcia sesji kolejnej

I ponownie dość klarowna tendencja – impet z sesji wzrostowej przenosi się na noc dużo mocniej niż ewentualny wzrost w nocy po sesji spadkowej. Ponownie więc obawy o zostawianie akcji na noc okazały się niepotrzebne. Ale widać to dopiero po analizie danych w najprostszy nawet sposób jaki sam użyłem.

           TEST 3  Autokorelacja między sesjami

 

Wiemy już, że same sesje łącznie przyniosły stratę, ale zobaczmy, czy kierunek sesji poprzedniej ma jakąś wartość predykcyjną.

Warunki tego testu były więc następujące:

1. Zajmujemy pozycję długą na otwarciu każdej sesji w akcjach KGHM tylko wtedy, gdy poprzednia sesja była wzrostowa i liczymy narastająco o ile punktów zmieniła się cena do zamknięcia tej sesji.

2. Zajmujemy pozycję długą na otwarciu każdej sesji na w akcjach KGHM tylko wtedy, gdy poprzednia sesja była spadkowa i liczymy narastająco o ile punktów zmieniła się cena do otwarcia kolejnej sesji.

3. Nie uwzględniamy kosztów prowizji, spreadów i poślizgów

4. Zawsze w każdej transakcji kupujemy umownie 1 akcję

Łączne zmiany punktowe prezentuje poniższy wykres:

  Źródło danych: bossa.pl

Kurs KGHM to zielona krzywa na powyższym wykresie,

kup sesję po wzrostowej sesji – to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie akcje na otwarciu sesji tylko po poprzedniej sesji wzrostowej i przetrzymując je do zamknięcia

kup sesję po spadkowej sesji – to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie akcje na otwarciu sesji tylko po poprzedniej spadkowej sesji i przetrzymując je do zamknięcia.

I tu widać zależność dość wyraźną: po sesji spadkowej nie można się spodziewać żadnych rewelacji na sesji następnej po niej. Choć ostatni rok nieco zaburzył na plus tę tendencję.

Po sesji wzrostowej też nie widać szału na sesji kolejnej, ale przynajmniej nie ma tak dojmujących strat łącznych

I zastrzeżenie na koniec:

Koniecznie trzeba pamiętać, że ta i inne tego rodzaju anomalnie mogą zniknąć w przyszłości!

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.