Wykres dnia: krajowe rynki akcyjne mogą być mniej lub bardziej lokalne

Standardy raportowania okresowych danych finansowych umożliwiają ustalenie obszarów geograficznych, w których generują swoje przychody notowane na krajowych rynkach akcyjnych spółki. Uzyskane w ten sposób dane mogą być traktowane jako miara lokalności rynku.

Lokalność rynku ma znaczenie w kontekście dyskusji o dywersyfikacji geograficznej. Część inwestorów, głównie amerykańskich, argumentuje, że w dobie globalnej gospodarki nie trzeba inwestować poza lokalnym krajowym rynkiem by uzyskać dywersyfikację geograficzną. Zapewnić ją mogą międzynarodowe spółki notowane na krajowej giełdzie, które dużą część swoich przychodów generują w innych państwach a tym samym zapewniają lokalnym inwestorom ekspozycję inwestycyjną na te obszary.

W maju Morningstar opublikował Atlas Przychodów, w którym policzono jaki odsetek przychodów generują na rynku krajowym notowane na poszczególnych rynkach akcyjnych spółki, a jaką część w konkretnych obszarach ekonomicznych. Analitycy Morningstar wzięli pod uwagę obszar USA, strefy euro i wschodzącej Azji. Zestawienie uwzględnia Polskę i dlatego powinno zainteresować polskich inwestorów.

Wykres dnia pokazuje odsetek przychodów generowanych na rynku krajowym przez spółki należące do krajowego indeksu giełdowego. Im wyższy jest tym wskaźnik tym bardziej lokalny jest lokalny rynek akcyjny:

Za Morningstar

Jak widać warszawski rynek akcyjny należy do rynków bardzo lokalnych. Aż 75% przychodów spółki generują na lokalnym, polskim rynku. Z punktu widzenia polskiego inwestora oznacza to, że inwestując w rynkowy portfel polskich spółek otrzymuje bardzo wysoką ekspozycję na sytuację gospodarczą w Polsce.

Można dostrzec bardziej lokalne rynki. Rekordzistą jest rynek indonezyjski, na którym spółki aż 93% przychodów generują na lokalnym rynku. Z drugiej strony, wiele akcyjnych rynków rozwiniętych posiada wskaźnik lokalności na poziomie niskich kilkudziesięciu procent. Inwestorzy w tych państwach, którzy inwestują na krajowym rynku akcyjnym mają większą dywersyfikację geograficzną niż wynika to z udziału lokalnych spółek w globalnej kapitalizacji rynków akcyjnych.

Warto jeszcze sprawdzić „przychodową ekspozycję” polskich inwestorów na wspomniane trzy obszary ekonomiczne:

 • wschodząca Azja: 1,6%
 • strefa euro: 9,5%
 • USA: 1,2%

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że „dywersyfikacja przychodowa” nie jest równoznaczna z dywersyfikacją geograficzną. Jest jej bardzo niedoskonałym substytutem. Po pierwsze krajowe spółki zorientowane na eksport są cały czas zależne od lokalnej sytuacji politycznej i społecznej, w tym od ekstremalnie negatywnych wydarzeń, przed którymi dywersyfikacja geograficzna ma ochraniać portfel inwestora. Po drugie na notowania takich spółek wpływać będzie sentyment globalnych inwestorów wobec krajowego rynku akcyjnego.

Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której spółka generująca zdecydowaną większość przychodów z eksportu nie ucierpi operacyjnie w wyniku gwałtownego pogorszenia się sytuacji gospodarczej na lokalnym rynku. Należy jednak oczekiwać, że jeśli jej akcje znajdują się w portfelu międzynarodowych inwestorów to jej kurs odczuje pogorszenie się sentymentu inwestycyjnego względem lokalnego rynku akcyjnego.

2 Komentarzy

 1. Malkmus

  Wnioskując pośrednio wynika, że kraje Europy Zachodniej mają największą ekspozycję na międzynarodową wymianę dóbr i usług. Ciężkie czasy przed EU.

  1. Tommip

   Tak mają ale to najczesciej tylko ,,lokalny'' handel wewnatrz unii a to zaciemnia obraz.To mniej wiecej tak jakby patrzec na usa przez pryzmat handlu międzystanowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.