Jeszcze jedno spojrzenie statystyczne na zmiany rynków giełdowych związane z różnymi okresami roku.

Kiedy tylko zaczął się sierpień, internet przypomina na szereg sposobów, że tradycyjnie największa rzesza inwestorów właśnie wtedy wyjeżdża na wakacje w USA, a rynek spowalnia. Niedługo po powrocie przychodzi z kolei najbardziej przyciągający kryzysy październik. Mało kto wspomina za to, że tak naprawdę horrendalnym okresem na inwestycje jest wrzesień! Wprawdzie sporo w tym wszystkim przypadkowości, nie znaleziono bowiem racjonalnych powodów tych anomalii, ale już sama świadomość tych nierówności działa być może jako samospełniająca się przepowiednia.

Proszę spojrzeć na ten oto wykres, na którym słupki pokazują średnią  zmianę indeksu S&P500 w 1-miesięcznych okresach od 1928 roku. Rzuca się w oczy, że najgorzej wypadał do tej pory właśnie wrzesień, z łączną, średnią stratą 1,07%.

Sp500seasonality

U góry wykresu dodano trafność czyli ile z lat zakończyło się zyskiem dla poszczególnych miesięcy, nie zawsze przecież mamy spadki. Wrzesień wypada najmarniej, choć w 45% przypadków zdarzyły się jakieś wzrosty.

Na podobnej zasadzie jak w poprzednich wpisach usunąłem z notowań naszego WIG ten właśnie miesiąc każdego roku, po to by sprawdzić jaki wpływ ma on na całość zmian warszawskiego indeksu. Niemożliwe bowiem, że marność zza oceanu nie odbija się na nas. Skorygowany WIG wygląda tak (czerwona krzywa) i celowo zrobiłem tym razem WIG, jest on bowiem indeksem dochodowym, czyli zawiera w sobie dywidendy:

WIG.bez.wrzesnia

Ponownie mamy sporą lukę, ok. 22 000 punktów, czyli opuszczając rynek każdego września mielibyśmy na rachunku ponad 47% kasy więcej, a więc naprawdę sporo. Niestety WIGu nie sposób zreplikować do portfela. Może to być miesiąc okazyjnych zakupów, nie tylko na GPW, 4 kolejne miesiące na wyżej pokazanym wykresie S&P 500 są w sumie statystycznie zyskowne.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.