Wykres dnia: nierealistyczne oczekiwania

Większość ludzi pracujących w sektorze inwestycyjnym lub inwestujących na rynku własne pieniądze zetknęła się z pełną rozczarowania reakcją znajomych, którzy dowiedzieli się od nich, że 5% do 7% rocznie to realistyczne, choć optymistyczne, oczekiwania stóp zwrotu z rynku akcyjnego w długim terminie.

Nadmierne oczekiwania wobec stóp zwrotu z inwestycji rodzą wiele negatywnych konsekwencji dla inwestorów. Dwie z nich wydają się mi szczególnie istotne:

  • ludzie nie oszczędzają tyle pieniędzy ile powinni by zrealizować swoje cele przy realistycznym założeniu przyszłych stóp zwrotu
  • inwestorzy przyciągani są do podejrzanych strategii i wehikułów inwestycyjnych ponieważ w pogoni za nierealistycznymi stopami zwrotu rezygnują z badania czy istnieją sensowne fundamenty uzasadniające oczekiwanie tych wysokich wyników

Meb Faber pokazał kilka dni temu, że nierealistyczne oczekiwania nie są jedynie problemem indywidualnych inwestorów. W sondażu inwestycyjnych specjalistów, który Financial Times Remark przeprowadził w III kwartale 2015 roku znalazł wykres pokazujące oczekiwania inwestycyjnych profesjonalistów co do rocznych stóp zwrotu netto (a więc po uwzględnieniu kosztów) z poczynionych przez nich inwestycji w fundusze hedge. Wspomniani profesjonaliści to zarządzający funduszy emerytalnych, państwowych funduszy majątkowych czy funduszy ubezpieczeniowych: łącznie 400 zarządzających. Poniższy wykres podsumowuje odpowiedzi zarządzających:

Za FT Remark

Za FT Remark

Około 1% zarządzających spodziewa się wyników w przedziale 6% do 8%, po około 30% zarządzających spodziewa się odpowiednio wyników w przedziałach 9% do 11%, 12% do 14% i 15% do 17% a 5% wyników powyżej 18%. W dużym uproszczeniu średnią z tych oczekiwań można wyznaczyć w okolicach 13%.

Meb Faber przypomina, że są to oczekiwania w żaden sposób nie pasujące do tego co sektor funduszy hedge osiągał w ostatnich kilku dekadach. Te optymistyczne oczekiwania są tym bardziej zastanawiające, że przynajmniej od kilku lat trwa dyskusja o słabych wynikach funduszy hedge i praktycznie każdy człowiek w sektorze inwestycyjnym jest świadomy spadkowego trendu w wynikach funduszy hedge.

Faber podaje na przykład, że w ostatnich 16 latach tylko w dwóch latach udało się sektorowi wypracować wyniki powyżej 13%. Nir Kaissar z Bloomberga wskazuje, że zgodnie z popularnym indeksem sektora funduszy hedge przeciętna roczna stopa zwrotu z funduszy od 1990 roku wyniosła 10%. Ta wartość została w dużym stopniu wypracowana w latach 90′. W ostatniej dekadzie przeciętna roczna stopa zwrotu z funduszy hedge wyniosła zaledwie 3,4% To jest 10 punktów procentowych poniżej oczekiwań profesjonalistów z sektora inwestycyjnego. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że zagregowane dane o wynikach sektora funduszy hedge zapewne istotnie zawyżają te wyniki ze względów metodologicznych, przede wszystkim przez survivorship bias.

Jak można wytłumaczyć tak bardzo nierealistyczne oczekiwania specjalistów z sektora inwestycyjnego? Być może wynikają one z wiary w umiejętność selekcji zarządzających funduszami hedge. Ankietowani przez FT Remark mogli sobie zdawać sprawę z rozczarowujących i znajdujących się w trendzie spadkowym wyników sektora ale zakładać, że fundusze hedge wybrane przez nich będą spisywać się dużo lepiej.

Problem nierealistycznych oczekiwań może być czymś typowym dla całego sektora inwestycyjnego. Dotyczy zarówno jego indywidualnej jak i instytucjonalnej części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.