Wykres dnia: góra gotówki

Z najnowszego raportu agencji ratingowej Moody’s wynika, że pięć amerykańskich korporacji zgromadziło łącznie 500 mld dolarów gotówki. Wspomniane spółki to Apple, Microsoft, Alphabet (czyli Google), Cisco i Oracle.

Mimo tego, że agencje ratingowe nie mają ostatnio dobrej prasy w Polsce postanowiłem poświęcić uwagę ustaleniom Moody’s oraz innemu raportowi S&P ponieważ wnoszę one ciekawe informacje o sytuacji makroekonomicznej w USA a także przypominają o pułapkach w posługiwaniu się zagregowanymi danymi makroekonomicznymi.

Według Moody’s sytuacja wygląda tak, że niefinansowy sektor korporacyjny w USA zgromadził 1,7 biliona dolarów gotówki. Około 1,1 biliona z tej kwoty zgromadziło 50 największych korporacyjnych ciułaczy. Jak wspomniałem wcześniej 0,5 biliona należy do pięciu opływających w gotówkę spółek. Jeszcze jedna liczba: amerykański sektor korporacyjny pozostawił poza USA około 1,2 biliona swoich zagranicznych zysków – ta kwota nie może być łatwo sprowadzona do USA ze względu na konsekwencje podatkowe. Wykres dnia, pochodzący z artykułu w Financial Times, to 20 największych korporacyjnych ciułaczy w USA i ich zasoby gotówki:

Za Financial Times

Za Financial Times

W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę, że powyższe rozwiązania są dobrym uzupełnieniem do rozważań o ekonomicznych nierównościach w sektorze korporacyjnym. Proszę zwrócić uwagę, że pięć zwycięskich korporacji kontroluje około 30% gotówki zgromadzonej przez niefinansowe korporacje w USA.

Po drugie, proszę zauważyć, że wspomniane pięć korporacji pochodzi z jednego sektora: technologicznego. W raporcie Moody’s za 2015 roku Oracle wypchnęło z pierwszej piątki jedyną nie-technologiczną spółkę – farmaceutycznego Pfizera. W pewnym stopniu jest to wynikiem faktu, że sektor technologiczny dużą część zysków wypracowuje poza USA a ze względów podatkowych nie chce ich sprowadzać.

Po trzecie, tak duże zasoby gotówki wśród zwycięskich firm, które mają jednocześnie dodatni dług netto, pokazują na ograniczone możliwości inwestycyjne, którymi wspomniane firmy dysponują. Politycy często wskazują na zgromadzoną na kontach spółek gotówkę i sugerują, że trzeba je zmusić do jej wykorzystania. Problem polega na tym, że gdyby zarządy Apple, Microsoftu czy Alphabetu miały sensowne pomysły na wykorzystanie tej góry gotówki to zapewne by je zrealizowały. Specyficzną cechą sektora nowych technologii jest to, że można w nim budować ogromne biznesy przy relatywnie niewielkich, przynajmniej w porównaniu do tradycyjnych branż, nakładach kapitałowych.

Po czwarte, góra gotówki zgromadzona przez największych korporacyjnych ciułaczy w USA pokazuje pułapkę w interpretowaniu niektórych danych makroekonomicznych. Przede wszystkim gotówka to jedna strona bilansu. Tą druga jest dług. Niefinansowe korporacje w USA mają 6,6 biliona dolarów długu według raportu S&P cytowanego przez Financial Times. Nierówności w sektorze korporacyjnym sprawiają, że zwycięskie korporacje maskują sytuację całego sektora w zagregowanych danych.

Według niektórych wskaźników poziom dźwigni finansowej w amerykańskim sektorze korporacyjnym jest wyższy niż poziom w okresie przed ostatnim kryzysem finansowym. Rosnące nierówności ekonomiczne sprawiają jednocześnie, że dźwignia finansowa jest dużo bardziej skoncentrowana. Z jednej strony występują korporacje o świetnej pozycji finansowej z gigantycznym dodatnim długiem netto, takie jak Apple czy Alphabet. Z drugiej strony jest grupa wysoce zlewarowanych spółek bardzo poważnie narażonych na niekorzystne zmiany w polityce monetarnej i ich sytuacji rynkowej. Zagregowane dane dla całego sektora mogą w pewnym stopniu maskować to niebezpieczeństwo. Takie pułapki czyhają na inwestorów pobieżnie interpretujących dane makroekonomiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.