Wykres dnia: Kryzys w Azji

Październik miesiącem oszczędzania zaskoczenia.

Po sierpniowym tąpnięciu na giełdach i fali spekulacji, iż świat staje na progu kolejnej recesji, tym razem wywołanej zadyszką w Chinach, początek IV kwartału przyniósł mocne odreagowanie. Skala odbicia jest na tyle duża, iż zaskoczeni mogli czuć się nawet gracze na rynkach rozwiniętych, które – mówiąc kolokwialnie – oberwały rykoszetem na fali globalnej ucieczki od ryzyka. Jednak najciekawsze, choć niezbyt popularne w Polsce, rzeczy dzieją się w Azji, która miała być epicentrum nowego kryzysu. Poniższy wykres pokazuje październikowe, procentowe wzrosty najpopularniejszych i popularnych funduszy indeksowych, dedykowanych ekspozycji na rynki azjatyckie z wyłączeniem Japonii (mamy w ofercie Bossa-Zagranica). Dla porównania dorzuciłem naszego warszawskiego rodzynka (Lyxor ETFW20L) i szeroki ETF dla rynków wschodzących (iShares MSCI Emerging Markets), który już wcześniej gościł na naszych blogach (1 i 2). Całość, jak sądzę, dobrze pokazuje, gdzie dziś płyną pieniądze na rynki wschodzące. Przydałby się nam w nowym rządzie jakiś polityk, który podniósłby mizerie tego naszego orlika, jakim staje się GPW.

ETF-Asia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.