W poprzednim tygodniu media branżowe odnotowały pojawienie się nowego raportu z rynku srebra (World Silver Survey) przygotowanego przez The Silver Institute. Raport stał się przyczynkiem do spekulacji na temat możliwości wymarszu uncji srebra w rejon 20 dolarów – dziś notowana jest po około 14 dolarów. To dobry moment na szybką przebieżkę po rynku, który nigdy nie doczekał się samodzielnego tekstu na blogach bossy.


Srebro jest metalem specyficznym. Z jednej strony uznawane jest za klasyczny metal szlachetny posiadający wartość jubilerską oraz środek przechowywania wartości, ale z drugiej strony jest to klasyczny metal przemysłowy, któremu naprawdę bliżej do miedzi niż do złota. Próbując wymienić tylko najważniejsze zastosowania srebra należy wspomnieć przemysł elektroniczny czy elektryczny. Każdy z nas ma w domu odrobinki srebra w bateriach, lustrach, ekranach telewizorów i ubraniach – do wagi tych odrobinek srebra jeszcze wrócimy – a wymienienie tysięcy innych zastosowań zajęłoby lata. Nie mniej ważny jest przemysł fotograficzny, który przed rewolucją cyfrową w fotografii potrafił skonsumować 20 procent srebrnego tortu rocznie. W ostatnim roku – mimo powszechności fotografii cyfrowej – udział tej gałęzi przemysłu spadł poniżej 13 procent (stale popularny jest papier fotograficzny oparty o związki srebra).

Popyt na biżuterię stanowi blisko 20 procent zapotrzebowania na srebro rocznie a zastawy stołowe dodają do tego kolejne 7 procent. Blisko 8 procent przypada na popyt ze strony wytwórców monet i medali. Widać zatem, iż około 65 procent (blisko 2/3) popytu na srebro pochodzi ze strony zastosowań przemysłowych a tylko 1/3 odpowiada za popyt na srebro, który widoczny jest dla przeciętnego zjadacza chleba. Można spekulować, czy właśnie to nie jest przyczyną mniejszej popularności srebra wśród inwestorów indywidualnych niż wymienianego powszechnie i modnego złota, czy wzbudzającej emocję miedzi.

Fakt, iż srebro stoi na rynku okrakiem pomiędzy przemysłowym popytem a popytem związanym z postrzeganiem go w kategoriach dobra dającego bogactwo i ochronę kapitału powoduje przesuwanie rynkowych akcentów. Mówiąc obrazowo srebro może zachowywać się na rynku bardziej, jak złoto lub bardziej jak miedź. Osoby, które lubią analizy korelacji mogą szukać swojej szansy w śledzeniu współczynnika korelacji srebra z miedzią i srebra ze złotem oraz ich zmian w czasie – możliwe, że dałoby się tu zbudować, jakiś oscylator, jako wskaźnik. Pewnie, ktoś już skonstruował takie narzędzie, ale osobiście nie trafiłem na jego ślady. Myślę, że nie dałby on wiedzy przekładalnej się na profity, ale ułatwiłby szybki wgląd w zachowanie rynku a już na pewno pozwoliłby na oddalenie rzucanych w locie opinii.

Teraz obiecanie drobinki. Przemysłowe użycie srebra charakteryzuje się tym, iż w wielu gałęziach – poza przemysłem fotograficznym – srebro używane jest w skromnych ilościach. Ktoś gdzieś postawił tezę, iż właśnie dlatego przedsiębiorcy mogą ignorować jego cenę, bo udział w końcowym koszcie produktów jest minimalny i nikomu nie chce się szukać dla srebra substytutu. Na bazie tego rynek srebra – czy raczej gracze na rynku srebra – snują hipotezy, iż srebro jest niedostrzeganym problemem. Zdaniem wielu byków na srebrze w pewnym momencie może dojść do tak daleko idącej nierównowagi pomiędzy popytem a podażą, iż stanie się ono dobrem znacznie bardziej pożądanym niż złoto. Przyznam, iż nigdy nie trafiłem na prognozy mówiące o srebrze po 1000 dolarów za uncję, ale psychologiczna bariera 100 dolarów bywa wymieniana. Na dziś ma ona takie samo uzasadnienie, jak ropa po 300 dolarów za baryłkę. Niemniej warto o tych spekulacjach rynku wiedzieć.

Gracze, którzy chcieliby zainteresować się rynkiem srebra czekają pewnie na garść geograficznych fundamentów. Niestety, jak to z surowcami bywa, będzie egzotycznie. Największym producentem srebra na świecie jest Peru, gdzie produkcja sięga 100 milionów uncji rocznie. Niewiele mniej produkuje się Meksyku (około 90 mln uncji). Kolejne miejsca zajmują kraje takie, jak Australia, Chiny czy Rosja i kraje postradzieckie. Liczącymi się producentami są również Chile, Stany Zjednoczone, Kanada oraz Polska. Trzeba jednak wiedzieć, iż blisko 20 procent podaży na rynku srebra pochodzi z przerobu odpadów – mówiąc w skrócie ze srebrnego złomu a reszta z nowych wydobyć. W przeciwieństwie do rynku złota, srebru nie grozi znacząca podaż ze strony rządów i banków centralnych, które – wedle danych The Silver Institute – w 2008 roku odpowiadały za mniej niż 4 procent sprzedaży srebra na świecie.

Poszukiwacze informacji na temat srebra powinni zapamiętać polecany w kontekście rynku złota serwis Kitco oraz jego odnogę poświęconą rynkowi srebra Kitcosilver. Również ze strony Kitko pochodzi – już wcześniej reklamowanyprogram Kitko Kcast pozwalający obserwować ceny spot na bieżąco. Na pewno rynek srebra zasługuje na to, żeby poświęcić mu tą minimalną część ekranu komputera. Oczywiście trzeba pamiętać, iż rynek srebra dzieli z innymi rynkami surowcowymi zainteresowanie ze strony ETF-ów a jako całość jest rynkiem w największym stopniu zdominowanym przez instrumenty pochodne. To przesądza o tym, iż wpływ na ceny będą miały raporty CFTC. Dobrym początkiem przygody będzie cytowany wielokrotnie wyżej raport The Silver Institute oraz skrócona prezentacja tego raportu. Czytając między wierszami szybko wychwycicie Państwo w nich  kluczowe elementy dla tego mało popularnego w Polsce rynku. Serwis The Silver Institute można potraktować, jako punkt wyjścia do poszukiwań informacji o ważnych serwisach w sieci, które zajmują się bieżącymi analizami rynku srebra. Powodzenia.

5 Komentarzy

 1. tomfid

  Na mniejszą popularność srebra może też wpływać większa aplituda wahań jego notowań – jakby porównać wykres jego kursu z wykresem złota, to widać, że to prawdziwy rollercoaster, a to zapewne zniechęca tych wszystkich, którzy w srebrze szukają ochrony kapitału.

 2. astanczak

  Wracam po małej awarii.

  @tomfid

  tu warto dodać, że część zwolenników srebra uznaje coś przeciwnego przekładając je nad złoto, bo ich zdaniem jest mniej wrażliwe na politykę i jakieś jednostkowe newsy typu wojna, atak terrorystyczny itp.

 3. Yayechny

  @tomfid, astanczak
  1. „Popularność” nie jest dobrym określeniem w przypadku srebra – średni dzienny obrót w 2008 r.: kontrakty na AU – 151,689, na AG – 35,246 (NYMEX).
  2. Zmienność srebra jest większa niż złota, w niektórych okresach dwukrotnie – z tym związany jest dwa razy większy depozyt dla kontraktów na srebro.
  3. Najczęściej złoto i srebro poruszają się w tych samych kierunkach. Biorąc pod uwagę większą zmienność srebra jest ono bardziej wrażliwe na różne wydarzenia.

 4. lesserwisser

  @ Yayechny

  1. ?Popularność? nie jest dobrym określeniem w przypadku srebra – średni dzienny obrót w 2008 r.: kontrakty na AU – 151,689, na AG – 35,246 (NYMEX).

  Czyżby ?

  Ad 1 . Nymex-owy kontrakt na srebro opiewa jednostkowo na 5.000 troz zaś na złoto jedynie na 100 troz , czyli 50 razy mniej, a więc jabłka nie są równe śliwkom .

  Tak wiec pod względem wolumenu, czyli na wagę, obrót srebrem nie był 4,25 razy mniejszy, jakby mogło wynikać z przytoczonych ilości kontraktów, tylko 12 razy większy niż złotem.

  3. ?Najczęściej złoto i srebro poruszają się w tych samych kierunkach. Biorąc pod uwagę większą zmienność srebra jest ono bardziej wrażliwe na różne wydarzenia.?

  Ad. 3 To fakt, ze srebro i złoto poruszają się zazwyczaj nie tylko w tych samych kierunkach ale również zgodnie podążają za sobą.

  Natomiast logika drugiego zdania ? ?Biorąc pod uwagę większą zmienność srebra jest ono bardziej wrażliwe na różne wydarzenia? – jest wątpliwą a postawiona teza dyskusyjna.

  Jest chyba odwrotnie, gdyż mylimy skutek z przyczyną. Winno być raczej ? Biorąc pod uwagę, że srebro jest bardziej wrażliwe ( czyżby ?) na różne wydarzenia (ale jakie ?) charakteryzuje je większa zmienność cen.

  Tyle że warto wiedzieć co tę zmienność powoduje. Wprawdzie podobne czynniki makroekonomiczne wpływającą na cenę srebra i złota jednak dla srebra trudno wyodrębnić grupę czynników dominujących wpływających na zmienność jego cen.

  Na złoto wpływa istotnie zmienność dolara zaś na srebro raczej generalnie przebieg cyklu koniunkturalnego, bo jest to przede wszystkim towar przemysłowy, różne są też opóźnienia z jakimi zmienność się pojawia.

  Zmienność cen srebra, szczególnie dzienna, wynika z faktu, ze ilość srebra fizycznego dostępnego dla inwestorów jest bardzo ograniczona więc tym rynkiem bardzo łatwo manipulować poprzez sprzedaże i zakupy papierowe. Dlatego też rynek srebra bywa taki wrażliwy cenowo.

  Co więcej zarówno główna podaż jak i popyt na srebro są w znacznym stopniu niewrażliwe cenowo więc i zmienność ich mniej interesuje.

 5. Yayechny

  @lesserwisser
  ad. „popularność” – brałem pod uwagę wartość depozytów i obrót – złoto wyprzedza srebro o kilka długości (ok. 2,5).
  ad. „wrażliwość” – ruchy na srebrze są większe niż na złocie. Masz rację: ponieważ srebro jest bardziej wrażliwe, to ma większą zmienność.
  pzdr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.