Wykres dnia: Wyjątkowy miesiąc

Większość inwestorów i spekulujących miało już okazję zauważyć, iż zakończony właśnie listopad był najlepszym listopadem dla indeksów amerykańskich od lat. Nieco mniej uwagi poświęca się w tym układzie sił najlepszemu miesiącowi na rynku długu.

W pewnych ujęciach amerykańskich rynek długu skończył listopad wzrostem cen, jakiego nie widziano od lat 80 XX wieku. Piszę w pewnym ujęciach, bo rynek długu jest nieco bardziej złożony niż np. rynki akcji. Do porównań trzeba wybrać różne koszyki, złożone z papierów o różnym terminie zapadalności, co przekłada się na zmiany w punktach bazowych  i wpływa na dynamikę zwyżek.

Jeśli jednak spojrzymy na rynek akcji i długu w USA przez pryzmat indeksów Nasdaq Composite i S&P500 oraz popularnego ETF TLT (iShares 20+ Treasury Bonds), który skupia się na rynku obligacji rządu USA dłuższych niż papiery 20-letnie, to zobaczymy listopadową zwyżkę o przeszło 9 procent. Dla porównania S&P500 zyskał w tym samym miesiącu około 9 procent, a Nasdaq Composite około 11 procent.

za: stooq.pl

Wygląda na to, że w najbliższym czasie nie zobaczymy takiego połączenia zwyżek cen długu (czy też spadków rentowności) ze zwyżkami na rynkach akcji. Korelacja zostanie prawdopodobnie zerwana i akcje oraz dług będą musiały znaleźć nowy poziom równowagi, gdy rentowności nie będą tak atrakcyjne, jak przed listopadem. Niemniej, polecamy na przyszłość naszą notkę z października poświęconą zakupom i spekulacji na rynku amerykańskiego długu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.