Wykres dnia: WIG20 w IV kwartale

Powyborcze zamieszanie dołożyło GPW sporą dawkę szumu, ale stale możemy pytać, jak zachowa się rynek polskich blue chipów w IV kwartale, który na Wall Street stereotypowo postrzegany jest jako pozytywny.

Jak zawsze w przypadku rynku polskiego baza do analiz historycznych jest zbyt mała, by wyciągać poważne wnioski, ale opierając się na tym, co mamy, zmiany WIG20 w IV kwartale pozwalają na umiarkowany optymizm. Od 1994 roku średnia zmiana indeksu w IV kwartale wynosi +4,71 procent, gdy średnia zmiana kwartalna od 1994 roku wynosi +1,19 procent (tu baza jest już całkiem duża, bo zbliża się do 120 kwartałów).

Jeśli podzielić wszystkie IV kwartały na wzrostowe i spadkowe, to średnia pozytywna zmiana WIG20 wynosi 11,40 procent, gdy średnia negatywna -6,80 procent. Na tym tle tegoroczna zwyżka WIG20 od końca III kwartału o 5,92 procent jawi się już jako większa od średniej zmiany z 29 ostatnich lat, ale też stale czytelnie mniejsza od historycznego wzrostu indeksu, jeśli kwartał był zakończony zwyżką. Jeśli rynek miałby wykonać historyczną średnią pozytywnej zmiany, to wartość WIG20 na koniec grudnia powinna wynieść około 2130 pkt.

Zmiany WIG20 w IV kwartale – ostatni słupek aktualny kwartał.

Warto odnotować, iż IV kwartał kończył się zwyżką w 18 przypadkach, gdy w 11 przypadkach spadkami. Dla porównania, III kwartał w wykonaniu WIG20 dzieli się symetrycznie na 15 kwartałów wzrostowych i 15 kwartałów spadkowych, więc w IV kwartale można mówić o lepszej postawie WIG20 niż w III kwartale. Niemal losowo wygląda jednak zależność między słabą postawą rynku w III kwartale i dobrą w IV kwartale (aktualnie grany przypadek). Spadkowy III kwartał w 6 przypadkach przekładał się na spadkowy IV kwartał, gdy spadkowy III kwartał w 7 przypadkach przekłada się na wzrostowy IV kwartał i wreszcie w 7 przypadkach III kwartał wzrostowy przełożył się na 7 kwartałów spadkowych.

Paradoksalnie, najlepszym gwarantem zwyżek WIG20 w IV kwartale był wzrostowy III kwartał, gdyż w historii 9 razy zwyżka w okresie lipiec-wrzesień przekładała się na wzrost indeksu w okresie październik-grudzień. Kontynuacja pozytywnego momentum nie powinna być jednak zaskoczeniem dla nikogo, komu bliska jest idea, iż trendy mają tendencje do trwania. W tym roku jednak III kwartał był już spadkowy, więc pozytywny sygnał z danych historycznych może zostać osłabiony i postawa rynku w III kwartale będzie owocowała oczekiwaniem losowej zmiany w IV kwartale.

Aktualna zmiana kwartalna WIG20 na tle IV kwartałów w przeszłości.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.