Wykres dnia: WIG20 w IV kwartale

Powyborcze zamieszanie dołożyło GPW sporą dawkę szumu, ale stale możemy pytać, jak zachowa się rynek polskich blue chipów w IV kwartale, który na Wall Street stereotypowo postrzegany jest jako pozytywny.

Jak zawsze w przypadku rynku polskiego baza do analiz historycznych jest zbyt mała, by wyciągać poważne wnioski, ale opierając się na tym, co mamy, zmiany WIG20 w IV kwartale pozwalają na umiarkowany optymizm. Od 1994 roku średnia zmiana indeksu w IV kwartale wynosi +4,71 procent, gdy średnia zmiana kwartalna od 1994 roku wynosi +1,19 procent (tu baza jest już całkiem duża, bo zbliża się do 120 kwartałów).

Jeśli podzielić wszystkie IV kwartały na wzrostowe i spadkowe, to średnia pozytywna zmiana WIG20 wynosi 11,40 procent, gdy średnia negatywna -6,80 procent. Na tym tle tegoroczna zwyżka WIG20 od końca III kwartału o 5,92 procent jawi się już jako większa od średniej zmiany z 29 ostatnich lat, ale też stale czytelnie mniejsza od historycznego wzrostu indeksu, jeśli kwartał był zakończony zwyżką. Jeśli rynek miałby wykonać historyczną średnią pozytywnej zmiany, to wartość WIG20 na koniec grudnia powinna wynieść około 2130 pkt.

Zmiany WIG20 w IV kwartale – ostatni słupek aktualny kwartał.

Warto odnotować, iż IV kwartał kończył się zwyżką w 18 przypadkach, gdy w 11 przypadkach spadkami. Dla porównania, III kwartał w wykonaniu WIG20 dzieli się symetrycznie na 15 kwartałów wzrostowych i 15 kwartałów spadkowych, więc w IV kwartale można mówić o lepszej postawie WIG20 niż w III kwartale. Niemal losowo wygląda jednak zależność między słabą postawą rynku w III kwartale i dobrą w IV kwartale (aktualnie grany przypadek). Spadkowy III kwartał w 6 przypadkach przekładał się na spadkowy IV kwartał, gdy spadkowy III kwartał w 7 przypadkach przekłada się na wzrostowy IV kwartał i wreszcie w 7 przypadkach III kwartał wzrostowy przełożył się na 7 kwartałów spadkowych.

Paradoksalnie, najlepszym gwarantem zwyżek WIG20 w IV kwartale był wzrostowy III kwartał, gdyż w historii 9 razy zwyżka w okresie lipiec-wrzesień przekładała się na wzrost indeksu w okresie październik-grudzień. Kontynuacja pozytywnego momentum nie powinna być jednak zaskoczeniem dla nikogo, komu bliska jest idea, iż trendy mają tendencje do trwania. W tym roku jednak III kwartał był już spadkowy, więc pozytywny sygnał z danych historycznych może zostać osłabiony i postawa rynku w III kwartale będzie owocowała oczekiwaniem losowej zmiany w IV kwartale.

Aktualna zmiana kwartalna WIG20 na tle IV kwartałów w przeszłości.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.