Wykres dnia: opłata za starania

W sierpniu Morningstar opublikował nową wersję raportu Mind the Gap. Raport zestawia wyniki funduszy inwestycyjnych z rzeczywistymi wynikami, które osiągnęli inwestorzy w tych funduszach – liczonymi z uwzględnieniem strumienia wpłat i wypłat środków.

Mind the Gap, podobnie jak inne raporty tego typu, pokazuje istnienie uporczywej, trwałej luki pomiędzy wynikami funduszy a wynikami inwestorów: inwestorzy zarabiają istotnie mniej niż fundusze, w które inwestują.

Jak to wyglądało w najnowszym raporcie Mind the Gap? Przeciętna roczna stopa zwrotu funduszy w ostatniej dekadzie wyniosła 7,7%. Przeciętny roczny wynik inwestorów w tych funduszach wyniósł 6%. Różnica, nazywana często luką behawioralną, wyniosła więc 1,7%. Jak wskazał Jeffrey Ptak luka behawioralna zawierała się w latach 2018-2022 w widełkach 1,5% do 1,7%.

Zakładam, że część ludzi może skwitować powyższe informacje stwierdzeniem „to tylko 1,7%”. Cóż, te 1,7% to ponad jedna piąta całych dostępnych dla inwestorów zysków. W 40-letnim horyzoncie inwestycyjnym przełoży się na spektakularne różnice w wysokości kapitału końcowego.

Warto też podkreślić, że te 1,7% to de facto kara za niesiedzenie z rękami pod tyłkiem, to opłata za staranie się. Inwestorzy podejmują dodatkowe działania, poświęcają swój czas, ponoszą istotne koszty emocjonalne (stres!) i w zamian otrzymują wyniki inwestycyjne o 20% mniejsze niż gdyby nic nie robili.

Wykres dnia pokazuje wielkość luki behawioralnej w poszczególnych kategoriach funduszy inwestycyjnych w USA:

Za Morningstar

Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na imponującą różnicę w wielkości luki behawioralnej pomiędzy akcyjnymi funduszami sektorowymi (sector equity) a akcyjnymi funduszami szerokiego rynku (U.S. equity). Z czego wynika ta różnica?

Moim zdaniem związana jest z faktem, że fundusze sektorowe (nie wspominając o funduszach tematycznych – opartych na motywy inwestycyjne) są stworzone do wyrażania konkretnych opinii rynkowych (np. to będzie dobry okres dla spółek paliwowych). Praktycznie każda wpłata i wypłata środków z tych funduszy jest próbą wyczucia rynku. W przypadku funduszy szerokiego rynku także możliwy jest market timing (np. wypłacam środki bo spodziewam się bessy). Jednocześnie fundusze szerokiego rynku umożliwiają inwestowanie niemotywowane żadnymi opiniami rynkowymi – oparte tylko na budowaniu ekspozycji na rynek akcyjny.

Tak więc raport Mind the Gap powinien otworzyć każdego inwestora na dwie idee. Po pierwsze, w inwestowaniu dodatkowe starania nie zawsze przynoszą pozytywne efekty. Ekstra aktywność, ekstra wysiłek może obniżyć wyniki inwestycyjne. Po drugie, ogólne podejście do inwestowania może stworzyć więcej lub mniej okazji do doświadczania luki behawioralnej. Zakładam, że im bardziej pasywne jest podejście inwestora do obecności na rynku tym mniej możliwości zostawia do pojawienia się luki behawioralnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.