MINDSET bez tajemnic, część 11

W tym rozdziale cyklu o nieco mniej oczywistej, ale jak zaraz pokażę, niezbywalnej części mindsetu.

INWESTYCYJNY MINDSET – KLUCZOWE ELEMENTY c.d.

   10. Cel

Cóż może być nieoczywistego w temacie „cel inwestowania”? Popularne podejście wskazuje oczywistą jego intencję: kasa. Tymczasem celów jest cała lista i każdy wymaga innego podejścia, planu, środków i metod realizacji. Osoba nie mająca tego świadomości, gubi się w rezultacie swojej niewiedzy.
Prosty przykład: ktoś przychodzi na giełdę, aby zebrać środki na emeryturę, a kończy ostro spekulując na koncie IKE.

Inny, może nawet częstszy przykład: ktoś przychodzi na giełdę zarabiać, tymczasem jego nieuświadomionym motywem jest potrzeba adrenaliny, sportu, rywalizacji albo po prostu hazardu.

Mindset, który tego nie rozpoznaje i nie wie jak dobrać plany i metody, skazany jest na chaos, poczucie braku kontroli i wieczne niezadowolenie.

Na początek jednak sprecyzujmy własne cele, może ich być wiele. Przynajmniej uspokoimy własny umysł wiedzą o tym, czy jesteśmy we właściwym miejscu i realizujemy właściwą ścieżkę w tym biznesie.

Przygotowałem małą listę, która w tym zadaniu pomoże.

20 głównych celów inwestowania na giełdzie:

 

Generowanie bieżącego dochodu: Zarówno traderzy jak i inwestorzy starają się po prostu generować dochód z rynków, czy to poprzez spekulację dowolnego rodzaju (day trading, swing trading, scalping itd.) albo inwestycje generujące dochody z akcji, obligacji, funduszy (bądź to z ich obrotu, bądź strumieni dywidend czy odsetek). Zwykle wspomagać to ma codzienne wydatki.

Budowanie majątku: Inwestowanie z myślą o perspektywie długoterminowej, które pomaga w budowaniu bogactwa w miarę upływu czasu, niezależnie od tego, czy oszczędzając na emeryturę, czy też na jakieś cele długoterminowe. Zwykle to inwestowanie nadwyżek, spadków czy wygospodarowanych oszczędności, odłożone w czasie realizacji na lata.

Zachowanie kapitału: Niektórzy inwestorzy skupiają się na ochronie swojego kapitału inwestując w aktywa o niskim ryzyku, takie jak obligacje, lub stosując techniki zarządzania ryzykiem, takie jak dywersyfikacja lub cykliczność (np. towary). To może być ucieczka przed inflacją albo nisko oprocentowanymi lokatami.

Pokonanie rynku: wielu traderów i inwestorów dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek (tzw. alfa), stosując strategie takie jak aktywne wybieranie akcji, timing lub taktyczna alokacja aktywów. To sięganie po ponadprzeciętne zyski o nieograniczonej skali, związane często z dużo wyższym ryzykiem.

Osiąganie niezależności finansowej: Niezależność finansowa oznacza posiadanie wystarczających dochodów pasywnych lub zwrotów z inwestycji na pokrycie wydatków życiowych, co pozwala być samowystarczalnym finansowo i nie polegać na tradycyjnej pracy.

Osiąganie konkretnego celu finansowego: niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędzanie na zaliczkę na dom, opłacenie studiów, czy finansowanie przedsięwzięcia biznesowego, rynki mogą być narzędziem do ich osiągnięcia. Ale uwaga! Tu tkwi jedna z najgroźniejszych pułapek! Jeśli chcesz szybko tutaj zarobić na konkretną rzecz, to niezwykle często kończy się to druzgocącą porażką! Nałożona na siebie presja prowadzi bowiem do wielu błędów.

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie: Niektórzy inwestorzy traktują priorytetowo inwestycje w spółki, które są zgodne z ich wartościami społecznymi lub środowiskowymi, np. spółki posiadające dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska lub te, które omijają inwestycje w broń, hazard, używki. Tutaj mieści się ESG.

Dywersyfikacja majątku: Dywersyfikacja to praktyka polegająca na rozkładaniu inwestycji na różne aktywa lub klasy aktywów w celu zminimalizowania ryzyka i optymalizacji zysków. To nie tylko chroni sam portfel zaangażowany na giełdzie, ale także inne części portfela, niezaangażowane w giełdę, lecz w inne przedsięwzięcia poza nią.

Efekt podatkowy: niektórzy inwestorzy mogą dążyć do optymalizacji swojej sytuacji podatkowej poprzez inwestowanie w aktywa efektywne podatkowo lub stosowanie techniki gromadzenia strat podatkowych.

Inwestowanie środków emerytalnych: Ma to wesprzeć strumień przyszłych dochodów ZUSowych czy własnych oszczędności. Tutaj w polskich warunkach chodzi oczywiście o IKE i IKZE oraz PPK.

Wcześniejsza emerytura: Inwestowanie na rynkach może pomóc w osiągnięciu wcześniejszej emerytury poprzez budowanie majątku i generowanie dochodu pasywnego.

Fundusz na dzieci: U nas dopiero raczkuje ten rodzaj inwestowania w przyszłość własnych dzieci, czy to w ich przyszłą edukację, czy po prostu zabezpieczenie na życiowy start, ale miejmy nadzieję, że instytucje zrozumieją tego rodzaju potrzeby głębiej.

Inwestycje rozwojowe: Inwestycje rozwojowe to strategia, w ramach której inwestorzy poszukują spółek lub aktywów o dużym wzroście, które ich zdaniem mogą przynieść duże zyski, a przy tym są młode, potrzebują wsparcia, mają wizje, nowe produkty. Chodzi o start-upy, jednorożce.

Koncentracja na sektorze lub branży: Niektórzy inwestorzy mogą koncentrować swoje inwestycje na konkretnym sektorze lub branży, która ich zdaniem będzie dobrze działać w przyszłości, np. technologia lub opieka zdrowotna. To przełożenie własnej wiedzy zawodowej na inwestycje w tę właśnie dziedzinę.

Samorealizacja: to może być owoc realizacji pasji, niekoniecznie jako trader czy inwestor, gdzie wynik ma drugorzędne znaczenia, ale spełnienie się jako coach, quant, strateg, twórca programów, analityk itp.

Potrzeba adrenaliny i ryzyka: Jakby tego nie oceniać, nikomu nie można bronić takiej drogi spełnienia się. Ważne, by dokładnie sobie to uświadamiać, ponieważ dróg realizacji tej ścieżki mamy w tej branży aż nadto. Teoretycznie robi się to dla pieniędzy, ale w finale okazuje się, że trzeba za taką zabawę słono zapłacić.

Profesjonalny hazard (albo raczej gambling w pozytywnym słowa znaczeniu): zawodowi hazardziści czy sportowi obstawiacze mają dobrą wiedzę o ryzyku i emocjach oraz zarządzaniu nimi, tutaj mogą się zdywersyfikować. Widać to było w czasie ostaniej pandemii.

Budowanie kariery (CV): szczególnie studenci mogą wpisać sobie to jako jeden z punktów swojego rozwoju, doświadczenia, nabytych umiejętności. W USA nawet plajta na giełdzie wpisana w CV (resume) może być cenną wskazówką dla potencjalnego pracodawcy, szczególnie gdy potrafi się opowiedzieć o praktycznych wnioskach stąd wyciągniętych.

Doskonalenie umiejętności i wiedzy: Wielu potencjalnych menadżerów w tej branży, liderów czy nawet biznesmenów mogłoby naprawdę odnieść niezmierzone profity dając sobie szansę spróbowania ryzyka na giełdzie w praktyce.

Dedykowane osiąganie spójnych wyników: Osiąganie wyników na giełdzie pozwala budować historię sukcesu i przyciągać w przyszłości innych inwestorów (zarządzanie), partnerów handlowych, budować związane z tym biznesy (doradztwo, analizy itp.), rozwinąć sieć kontaktów.

***

Każdy z nich wymaga innego planu i środków realizacji, ale to temat na osobną opowieść

CDN

—kat–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.