Wykres dnia: nic jeszcze nie widzieliśmy?

Nie ma dziś na rynku akcyjnym gorętszego tematu i gorętszego motywu inwestycyjnego niż sztuczna inteligencja.

Dobrym unaocznieniem tego zjawiska jest wzrost popularności zagadnienia AI na konferencjach wynikowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę trzech czołowych przedstawicieli motywu AI, Nvidię, Google i Microsoft to zauważymy, że pomiędzy I kwartałem 2022 a I kwartałem 2023 liczba wzmianek o AI na konferencjach wynikowych wzrosła z 38 na 83 dla Nvidii, z 7 na 65 dla Google i z 8 na 53 dla Microsoftu.

Na początku lipca Goldman Sachs opublikował raport, w którym analitycy banku inwestycyjnego spróbowali oszacować wpływ udanej i szerokiej adaptacji AI na amerykańską gospodarkę, amerykańskie spółki i amerykański rynek akcyjny.

W scenariuszu bazowym analitycy GS zakładają, że w 10-letnim okresie adaptacji AI zwiększy wydajność pracy w USA o około 1,5 punktu procentowego rocznie. Zakres scenariuszy jest bardzo szeroki od 0,3 puntu procentowego do 2,9 punktu procentowego.

Analitycy uzbrojeni w modele matematyczne mogą skorzystać z tego założenia wzrostu wydajności i policzyć jego wpływ na zmianę PKB i zmianę zysków spółek z S&P 500. W scenariuszu bazowym udana i szeroka adaptacja AI w amerykańskiej gospodarce sprawi według analityków GS, że zyski spółek z S&P500 będą za 20 lat o 11% wyższe niż w scenariuszu bez adaptacji AI.

Raport Goldman Sachs wskazuje, że choć wyceny niektórych spółek kojarzonych z motywem AI są na bardzo wysokich, euforycznych poziomach to na poziomie całego amerykańskiego rynku akcyjnego nie widać jeszcze nieracjonalnego entuzjazmu. Analitycy ostrzegają przed ewentualną gwałtowną korektę rynkowych oczekiwań i jako przestrogę podają to co stało się z wycenami po przekłuciu bańki technologicznej.

Jednocześnie analitycy Goldman Sachs zwracają uwagę, że ewentualna udana i szeroka adaptacja AI w amerykańskiej gospodarce może być trzecim w historii amerykańskiego rynku akcyjnego okresem dynamicznego wzrostu wydajności spowodowanego postępem technologicznym o transformacyjnym potencjale. Dwa pozostałe epizody to elektryczność w latach 20’ XX wieku i komputer osobisty i internet w latach 90’ XX wieku.

Tak się składa, że w czasie tych obydwu epizodów na amerykańskim rynku akcyjnym wytworzyły się euforyczne nastroje, które wyniosły rynkowe wyceny na bańkowe poziomy. Mówimy tutaj o ryczących latach 20’ i bańce technologicznej z końca lat 90’.

Nieczęsto prowokujemy na Blogach Bossy ale jeśli już to robimy to staramy się to robić dobrze. Dzisiejszy wykres dnia pokazuje rynkowe wyceny na amerykańskim rynku akcyjnym od 1900 roku z uwzględnieniem dwóch epizodów masowej adaptacji technologii o transformacyjnym potencjale:

Za Goldman Sachs

Idea, którą kryje się za rozważaniami analityków Goldman Sachs nie jest skomplikowana. Jeśli adaptacja AI będzie przebiegać szybko i efektywnie to rynek akcyjny może się rozgrzać to czerwoności. Już dwa razy to zrobił w podobnych okolicznościach w ostatnich 100 latach.

Innymi słowy może się okazać, że w kontekście spekulacyjnej bańki na rynku akcyjnym jeszcze wszystko przed nami. Oczywiście nie można podchodzić do tych rozważań inaczej niż jako to jednego z możliwych scenariuszy, które mogą się zrealizować w przyszłości. Zakładam jednak, że jest to scenariusz, który wielu inwestorów przyjęłaby z otwartymi portfelami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.