Wykres dnia: zwycięzcy A.D. 2022

Trochę w ramach ciekawostki, ale z dużym elementem poznawczym, policzyłem i wstawiam wykres z największymi zmianami indeksów w 2022.

Tak wyglądało to na podstawie moich wyliczeń:

Zdecydowałem się zagłębić samodzielnie w te statystyki ze względu na szum informacyjny, który napotkałem w mediach finansowych.

Po pierwsze: sam sposób liczenia.

W różnych serwisach wychodziły różne wielkości tych zmian. Sam więc sprawdzałem dane w wielu miejscach dla potwierdzenia. Przede wszystkim jednak sam sposób liczenia. Tak jak zmiany na 1 sesji liczy się porównując jej zamknięcie do zamknięcia sesji poprzedniej, tak i w tym wypadku liczyłem kurs zamknięcia ostatniej sesji 2022 roku do kursu zamknięcia na ostatniej sesji 2021 roku.

Wiele serwisów nie podaje tego, stąd zmiany indeksu S&P500 za 2022 rok widziałem w rozpiętości od -18% do -20%. Mi wyszło w arkuszu kalkulacyjnym -19,44%

Po drugie: kto wygrał?

I tutaj natknąłem się na różne wersje. Np. według MSCI Liban, jednakże ich indeksy wewnętrzne są liczone inaczej niż oficjalne indeksy giełdowe. Jak sprawdziłem w kilku miejscach zwycięzcą okazała się Wenezuela. Być może jednak znajdzie się jeszcze bardziej egzotyczny indeks, który wzrósł bardziej.

Po trzecie: istnieje wzór

Jeśli przyjrzeć się zwycięzcom to nietrudno znaleźć pewne analogie do gospodarki poszczególnych krajów: ogromna inflacja, kłopoty gospodarcze, egzotyczne miejsca, problemy polityczne.

Jedynie w końcówce tabeli mamy 3 kraje Europy, a więc dało się wyjść z bessy na plusie. Choć pewnie po uwzględnieniu inflacji większość z tych indeksów wylądowałaby na minusie.

–kat–

1 Komentarz

  1. Tomasz

    Może przeliczenie do USD minus inflacja, dałoby lepszy obraz. Albo przeliczenie do lokalnej waluty minus lokalna inflacja. Zysk dla jednego może być stratą dla drugie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.