Pivot Fed robi powoli za słowo roku i jest przez inwestorów całego niemal świata najbardziej oczekiwanym wydarzeniem.

Dla przypomnienia tylko: ‘pivot Fed’ oznacza zwrot polityce banku centralnego USA, czyli przejście od procesu podnoszenia stóp procentowych do ich obniżania. Wyjaśniałem to bardziej szczegółowo w tym-> wpisie.

Trzeba jednak wyraźnie zaakcentować, że pivot pivotowi nierówny i jeśli weźmiemy pod uwagę moment jego nadejścia w kontekście zmian indeksów giełdowych, to mamy 3 kategorie pomocne w analizach rynku.

Spójrzmy najpierw na wykres, który zawiera naniesione pivoty z ostatnich 60 lat przez serwis Real Investment Advice. Pokazuje on krzywą zmian stóp procentowych (niebieska linia- oprocentowania funduszy federalnych) na tle zmian indeksu S&P500:

Ja natomiast dodałem na tym wykresie szare prostokąty, które przedstawiają okres jaki minął od momentu pivotu do ustanowienia przez indeks dołka bessy, która w tym czasie toczyła rynki giełdowe. Owe szare prostokąty mają różną szerokość i to wbrew pozorom ma pewne znaczenie w odniesieniu do tego, co dzieje się na giełdzie.

Te okresy można podzielić na 3 kategorie w następujący sposób:

  1. Pivoty wyprzedzające

To te bardziej znaczące, które miały miejsce tuż na progu giełdowej bessy. Takimi były choćby te niedawne, czyli w 2000 i 2008 roku. W obu tych przypadkach bessy trwały ponad 20 miesięcy do dołka, dlatego szare prostokąty są szerokie.

W pewnym sensie pivoty te generowały ową bessę, były jej zapalnikiem. Dlaczego? Ponieważ Fed obniżając stopy dawał do zrozumienia rynkom: gospodarka jest przegrzana, coś złego zaczyna się dziać, inflacja podnosi głowę, kapitał jest zbyt tani i przez to źle zagospodarowany. Giełdy więc szybko to dyskontowały wchodząc w bessę. Do owego momentu przejścia z podnoszenia do opuszczania stóp giełda rosła.

   2. Pivoty neutralne

Nie wszystkie podwyżki i pivoty były związane z bessami. Np. w 1996 mieliśmy zmianę polityki Fed w obie strony, ale nie odbiło się to niemal wcale na kursach akcji.

   3. Pivoty kończące

Jeśli spojrzeć na dwa najwęższe prostokąty po lewej stronie wykresu w latach 60-tych i 70-tych, to widać, że same pivoty miały miejsce gdy spadki były na giełdzie w zaawansowanym stanie i po zmianie polityki przez Fed dołek giełdowy następował bardzo szybko potem.

Fed więc podnosił stopy wcześniej, dając tym samym asumpt do rozwoju bessy i wreszcie przychodził moment ich zmniejszania, co rynki brały za dobrą monetę spadając już dość krótko i niewiele.

Nie trzeba dużej bystrości by wskazać, że z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia obecnie. Od roku niemal trwa bessa, Fed podnosi stopy i czekamy aż przestanie to robić. Ostrożnie możemy zakładać, że gdy do pivotu dojdzie, giełda wkrótce zrobi dołek i przejdzie do hossy. O ile jednak pivot nie pomoże, to być może dojdzie do kolejnej kolejki podwyżek stóp, ale wówczas od nowa będziemy liczyć spadki i dołki.

Analitycy szacują, że Fed zarządzi pivot na wiosnę 2023. Wówczas dołek zgodnie z tą logiką będzie miał miejsce na giełdzie w ciągu jednego czy dwóch kwartałów, a więc w okolicach lato/jesień 2023. Średni czas jaki mijał w historii od zakończenia podwyżek do pierwszej obniżki to ok 7,4 miesiąca. Najszybciej stało się to 1957 roku bo po ok. 3 miesiącach, ale w 1970 roku trwało to ok 20 miesięcy.

Nie jest to oczywiście scenariusz pewny, tym razem może być inaczej, zdarzeń tych było niewiele, więc precedensy mogą się pojawić. Np. dołek na giełdzie zostanie zrobiony wcześniej niż pivot, albo może już był? Albo wręcz przeciwnie- Fed będzie zwlekał miesiącami i giełda straci cierpliwość spadając znacząco głębiej.

–kat–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.