O godzinie 15:54 Celon Pharma opublikowała komunikat o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu badawczego spółki. Dofinansowanie może wynieść 27 mln złotych przy koszcie całego projektu na poziomie 49 mln zł.

Kurs spółki nie zareagował entuzjastycznie. Ostatnią transakcję przez komunikatem ESPI zawarto po 15 zł za akcje. W następnej godzinie handlowano akcjami w przedziale 14,98 zł – 15,18 zł. Zamknięcie w wypadło w dolnej granicy widełek.

Po komunikacie Celon Pharmy ruszył do góry kurs dwóch innych spółek biotechnologicznych. Kurs PolTreg przy minimalnych obrotach wzrósł z 35,9 zł na 37,9 zł (wzrost do kursu odniesienia o 5,5%). Kurs Pure Biologics przy wysokich jak na tę spółkę obrotach (600 tysięcy zł w całym dniu) wzrósł z 27,5 zł do 32,5 zł (wzrost do kursu odniesienia o 19,7%).

W komunikacie Celon Pharmy znalazła się informacja, że zakwalifikowanie do dofinansowania dotyczy konkursu Agencji Badań Medycznych „na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych”.

Wpisanie w Google „Agencja Badań Medycznych” w kilka sekund prowadziło na stronę instytucji. Kolejne kilka sekund potrzebne było by kliknąć Aktualności i znaleźć trzeci nagłówek od góry „Rozstrzygnięcie Konkursu nr ABM/2022/5 na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych”. Po kliknięciu przechodziło się na stronę, na której znajdowała się lista rankingowa z wszystkimi projektami biorącymi udział w konkursie.

Okazało się, że wśród projektów zakwalifikowany do dofinansowania znajduje się jeden projekt PolTreg (na 31,6 mln zł) i dwa projekty Pure (na łączną kwotę 62,5 mln zł). Myślę, że sprawny inwestor potrzebowałby 1-2 minut by dotrzeć do tych informacji. Sam tyle potrzebowałem gdy wzrost obrotów i cen akcji wspomnianych spółek skłonił mnie w końcu do szukania przyczyn związanych z oczywistą wskazówką z komunikatu ESPI (rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie badań biotechnologicznych).

Dlaczego kurs Pure zareagował najmocniej? Sensownym wyjaśnianiem wydaje się fakt, że jeśli zmierzymy relatywny wpływ ewentualnego dofinansowania na biznes spółki (np. zestawiając kwotę dofinansowania do kapitalizacji rynkowej) to będzie on największy w przypadku Pure.

Żwawy i przytomny inwestor na pewno dotarłby do tych informacji przed godziną 16:00. W tym czasie akcjami Pure handlowano w przedziale 27,5 zł do 28 zł. Zamknięcie wyniosło 32,5 zł. Oczywiście ograniczona płynność wykluczała otworzenie dużej pozycji z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych. Z punktu widzenia przeciętnego inwestora indywidualnego możliwe było otworzenie pozycji dającej satysfakcjonujący zysk.

PolTreg opublikował już komunikat ESPI z informacją o wynikach konkursu (o 18:29). Pure jeszcze tego nie zrobił (piszę o godzinie 21:00). Warto też zauważyć, że lista rankingowa nie pojawiła się na stronie ABM wraz z komunikatem ESPI Celon Pharmy. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu dostępne były zapewne kilka godzin wcześniej.

Zwróciłem uwagę na tę historię z dwóch powodów. Po pierwsze po to by pokazać, że w niektórych segmentach rynku nawet inwestorzy indywidualni są w stanie zdobyć (zupełnie legalnie) przewagę informacyjną kreującą atrakcyjne okazje inwestycyjne. Czasem poprzeczka wisi relatywnie nisko.

Po drugie chciałem pokazać oczywisty trade-off pomiędzy aktywnością na różnych segmentach rynku. Segment globalnych spółek oferuje płynność, wysokie standardy korporacyjne, wysoką jakość relacji inwestorskich i wiele innych korzyści. Z drugiej strony trudno oczekiwać, że indywidualny inwestor zdoła wypracować na nim przewagę informacyjną lub analityczną. Setki profesjonalnych analityków i inwestorów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu śledzi otoczenie informacyjne tych spółek. Im bardziej oddalamy się od rynkowego głównego nurtu tym większe szansę mają inwestorzy na stworzenie sobie od czasu do czasu przewagi informacyjnej lub analitycznej. Z drugiej strony będą z niej korzystać na mało płynnym rynku, z niskim ładem korporacyjnym i nieefektywnym reżimem regulacyjnym. Coś za coś.

Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chcę nikogo zachęcać do aktywnego inwestowania w segmencie małych i średnich spółek. To, że możliwe jest zidentyfikowanie i wykorzystanie okazji inwestycyjnych nie oznacza, że przeciętny inwestor będzie w stanie regularnie to robić. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że na rynku funkcjonują inwestorzy, którzy nauczyli się wykorzystywać oczywiste nieefektywności na peryferyjnych segmentach globalnego rynku akcyjnego.

Zastrzeżenie: mogłem zawierać dziś transakcje i mogę posiadać w portfelu akcje wspomnianych w tekście spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.