Optymistyczne prognozy dla Wall Street

Wejście w IV kwartał roku zawsze owocuje pytaniami o to, gdzie będą rynki i indeksy na przełomie roku. Naprawdę jednak prognozowanie rynku w krótkim odcinku czasu jest ważne głównie dla graczy o spekulacyjnym nastawieniu. Inwestorzy zadają już sobie pytanie: gdzie będzie rynek na koniec 2023 roku?


Przeglądałem ostatnio wyniki dużego badania wśród zarządzających w USA (Barron’s), którzy musieli odpowiedzieć na pytanie, gdzie ulokują się indeksy amerykańskie na koniec grudnia 2023 roku. Odpowiedzi rozdzielono na optymistów i pesymistów, co na poziomie wyników dało – jak za chwilę zauważymy – dość optymistyczny obraz całości.

Wedle badania grono byków deklaruje, iż w grudniu 2023 roku DJIA znajdzie się na poziomie 35609 pkt., S&P500 na poziomie 4472 pkt., a Nasdaq Composite w okolicy 13800 pkt. W przypadku niedźwiedzi poziomy wynoszą 27970 pkt. dla DJIA, 3513 pkt. dla S&P500 i 10599 pkt. dla Nasdaqa Composite.

Licząc inaczej optymiści oczekują, iż za nieco więcej niż 14 miesięcy DJIA będzie blisko 17 procent wyżej. W tym samym czasie S&P500 wzrośnie o przeszło 21 procent, a Nasdaq Composite zyska ponad 29 procent. Pesymiści widzą DJIA około 8 procent niżej, S&P500 ma stracić niespełna 5 procent, gdy Nasdaq Composite może oddać mniej niż 1 procent.

Dla równowagi trzeba odnotować, iż optymiści nie widzą indeksów w połowie przyszłego roku na poziomach niższych od obecnych, a pesymiści oczekują dalszej przeceny, która w finale przyszłego roku będzie już przeszłością. Inaczej mówiąc pierwsi widzą już dołek, a drudzy nowe minima bessy gdzieś między dziś, a grudniem 2023 roku.

Ankieta mówi o obecnych nastrojach, ale po badaniu widać, iż zarządzający poważnie myślą już o wykreśleniu przez rynek dna, a część widzi rok 2023 jako pierwszy rok nowej hossy. Jeśli prognozę potraktować jako prosty wskaźnik risk-reward, to właściwie można iść na zakupy. Dla graczy, którzy nie muszą się benchmarkować na rynku pozycjonowanie się pod poziomy w końcówce przyszłego roku staje się strategią godną rozważenia. Dołka i tak nie złapiemy.

Dla zobrazowania, iż nawet pesymiści są już optymistami mamy wykres pokazujący poziomy docelowe S&P500 na naszym kontrakcie CFD FUS500 z bossafx.pl. Oczekiwania zarządzających wskazują, iż kapitały rynkowe nie widzą już naprawdę miejsca na poważne tąpnięcie. Optymistyczny scenariusz lokuje S&P500 niespełna 8 procent od szczytu poprzedniej hossy. Całkiem dobrze to wygląda.

1 Komentarz

  1. Grabek

    A czy jest może podobne badanie z zeszłego roku, dotyczące końca 2022 ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.