Wykres dnia: Skoro jest tak źle to dlaczego nikt nie panikuje?

Wyniki najnowszego, kwietniowego sondażu wśród zarządzających funduszami, którzy przeprowadzają analitycy Bank of America mogą uwypuklać ważny motyw inwestycyjny. Jego zrozumienie może być ważne do zaakceptowania tego co dzieje się obecnie na rynku akcyjnym.

O jakim motyw inwestycyjny chodzi? O lukę pomiędzy nastawieniem inwestorów do realnej gospodarki a nastawieniem do rynku akcyjnego. Zwracaliśmy już uwagę na tę dywergencję przy okazji poprzednich edycji Global Fund Manager Survey. Wracamy do tego zagadnienia ponieważ odczyty nastawienia do realnej gospodarki osiągnęły skrajnie pesymistyczne poziomy.

Popatrzmy na wykres pokazujący odsetek (netto) respondentów oczekujących w najbliższych miesiącach mocniejszej, bardziej dynamicznej globalnej gospodarki. Osiągnął on historyczne minima. Jest niżej niż w pandemicznym dołku w 2020 roku, niżej niż w czasie najmroczniejszego okresu globalnego kryzysu finansowego, niżej niż w czasie bolesnego hamowania gospodarczego po przekłuciu bańki technologicznej:

Za BofA

A teraz spójrzmy na wykres dnia, który zestawia ze sobą wspomniane wyżej odczyty nastawienia do globalnej sytuacji gospodarczej oraz wskaźnika (netto) respondentów przeważających akcje w portfelach funduszy:

Za BofA

Odsetek zarządzających przeważających akcje jest daleko od optymistycznych poziomów z zaawansowanych faz rynków byka. Jest też jednak daleko od poziomów notowanych w dołkach rynków niedźwiedzia.

Nastawienie do rynku akcyjnego jest pesymistyczne, niektóre wskaźniki (na przykład poziomy utrzymywanych w funduszach rezerw, poduszek gotówkowych) są już na poziomach, które historycznie dawały „bycze sygnały”. W ujęciu całościowym nie są to jednak nastroje z faz rynków niedźwiedzia, które można opisać sloganem „nie ma nadziei”.

Jednocześnie wskaźniki nastawienia do realnej gospodarki zdecydowanie przekraczają historyczne minima. Po raz pierwszy w historii sondażu (pytanie zadawane od 2011 roku) globalna recesja wskoczyła na pierwsze miejsce najważniejszego zagrożenia dla rynków finansowych (tail risk). Na drugim miejscu na tej liście są jastrzębie banki centralne, a na trzecim inflacja. Jak widać banki centralne mają bardzo niewielki margines błędu w 2022 roku.

To nie koniec. Wskaźnik oczekiwań stagflacji jest najwyżej od sierpnia 2008 roku. Wskaźnik zagrożeń ze strony polityki monetarnej jest na historycznie wysokich poziomach. Wskaźnik całościowych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego jest na poziomach z globalnego kryzysu finansowego.

Krótko mówiąc: zarządzający skrajnie pesymistycznie oceniają otoczenie rynków finansowych a jednocześnie zachowują neutralną ekspozycję na rynek akcyjny. Można znaleźć cztery wyjaśnienia tej dywergencji.

Zarządzający mogą się mylić w swoim pesymizmie odnośnie gospodarki, polityki monetarnej i całego otoczenia makroekonomicznego.

Zarządzający mogą cały czas wierzyć w ideę Fed-owskiej opcji put czyli mieć przekonanie, że Fed zainterweniuje w przypadku gwałtownych spadków na rynku akcyjnym.

Zarządzający mogą także nie mieć innego wyjścia niż zachowywać neutralną ekspozycję na rynek akcyjny bo w tym wyjątkowo nieprzyjaznym otoczeniu makroekonomicznym rynek akcyjny może być relatywnie mało bolesną z wielu fatalnych opcji do wyboru.

Zarządzający mogą się mylić co do ekspozycji na rynek akcyjny, który prędzej czy później zareaguje na wyjątkowo nieprzyjazne otoczenie makroekonomiczne.

Nie mam pojęcia, które z powyższych wyjaśnień jest poprawne. Myślę jednak, że idea „najmniej brzydkich” aktywów finansów albo „nie-najbrzydszych aktywów finansowych” (lub walut bo podobna logika może funkcjonować na rynku walutowym) może być przydatna w ogarnięciu tego co dzieje się na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.