Wczorajsze protokoły z posiedzenia FOMC nie pozostawiają wątpliwości – Fed przesunął się na pozycje walki z inflacją i godzi się na osłabienie rynku pracy. Pochodną jest również zgoda na rzucenie gospodarki w recesję. Nie dlatego, że nie da się inaczej. Dlatego, iż historia pokazuje jednoznacznie – Fed tylko czasami miał szczęście doprowadzić do miękkiego lądowania gospodarki.


W ostatnim czasie w komentarzach rynkowych pojawiło się dużo odniesień do krótkiego dokumentu, w którym przeanalizowano politykę FOMC przez pryzmat neutralnych stóp procentowych i efektów takich działań. W praktyce chodzi główne o to, iż w gospodarce mamy do czynienia z sytuacją, w której Fed musi gonić stopami procentowymi za inflacją i jak już dogoni – czytaj sprowadzi stopy procentowe do poziomu neutralnego – to najczęściej ceną za ten sukces jest pchnięcie gospodarki w recesję.

Wedle danych – link do dokumentu na końcu notki – historycznie rzecz biorąc na 11 przeanalizowanych przypadków zaostrzenia polityki monetarnej przez Fed aż 8 razy kończyło się recesją. Pozostałe przypadki były dyskusyjne, bo tylko jeden wypełnił definicję miękkiego lądowania i zacieśnienia w polityce monetarnej bez pchnięcia gospodarki amerykańskiej w recesję. Prawdopodobieństwo recesji przy agresywnej polityce Rezerwy Federalnej jest zatem bardzo wysokie i warto mieć na radarze perspektywę, w której USA znajdą się w recesji wymuszonej przez przesunięcie akcentu przez Fed.

Pozytywnym elementem tej sytuacji jest fakt – kolejny wniosek z dokumentu – iż cykl zacieśnienia w polityce monetarnej startuje z historycznie niskiego poziomu. W efekcie nadzieje członków FOMC na sprowadzenie ceny kredytu do średniej znanej z historii jawią się jako fantazje. Wysoce prawdopodobne jest, iż cykl zacieśnienia skończy się wcześniej niż chce dziś Fed i już w przyszłym roku będziemy rozmawiali o pierwszych obniżkach ceny kredytu w USA. W praktyce warto liczyć się zatem ze scenariuszem, w którym po krótkim epizodzie giełdy znów wrócą do operowania w środowisku historycznie niskich stóp procentowych.

W tym kontekście warto też pamiętać o ostatnim przesunięciu w polityce monetarnej RPP. Agresja, z jaką RPP podeszła do walki z inflacją niesie ryzyka dla gospodarki. Polska polityka monetarna jest teraz w chaosie, bez synchronizacji między walką z inflacją przez RPP i tym, co robi rząd wprowadzając tarcze antyinflacyjne. Próbuje nam się wmawiać, że ten proces jest do kontrolowania, ale przypadek FOMC pokazuje, iż operujemy w świecie marzeń. Inflację zbija się przez osłabienie konsumpcji, a to zwykle robi się przez osłabienie rynku pracy. Miło będzie za jakiś czas posłuchać tych wszystkich komentatorów, którzy twierdzili, że można inaczej.

https://piper2.bluematrix.com/sellside/EmailDocViewer?encrypt=10a3d02e-a460-44aa-bf57-2be5effc5c54&mime=pdf&co=Piper&id=dwessel@brookings.edu&source=mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.