Wczorajsze protokoły z posiedzenia FOMC nie pozostawiają wątpliwości – Fed przesunął się na pozycje walki z inflacją i godzi się na osłabienie rynku pracy. Pochodną jest również zgoda na rzucenie gospodarki w recesję. Nie dlatego, że nie da się inaczej. Dlatego, iż historia pokazuje jednoznacznie – Fed tylko czasami miał szczęście doprowadzić do miękkiego lądowania gospodarki.


W ostatnim czasie w komentarzach rynkowych pojawiło się dużo odniesień do krótkiego dokumentu, w którym przeanalizowano politykę FOMC przez pryzmat neutralnych stóp procentowych i efektów takich działań. W praktyce chodzi główne o to, iż w gospodarce mamy do czynienia z sytuacją, w której Fed musi gonić stopami procentowymi za inflacją i jak już dogoni – czytaj sprowadzi stopy procentowe do poziomu neutralnego – to najczęściej ceną za ten sukces jest pchnięcie gospodarki w recesję.

Wedle danych – link do dokumentu na końcu notki – historycznie rzecz biorąc na 11 przeanalizowanych przypadków zaostrzenia polityki monetarnej przez Fed aż 8 razy kończyło się recesją. Pozostałe przypadki były dyskusyjne, bo tylko jeden wypełnił definicję miękkiego lądowania i zacieśnienia w polityce monetarnej bez pchnięcia gospodarki amerykańskiej w recesję. Prawdopodobieństwo recesji przy agresywnej polityce Rezerwy Federalnej jest zatem bardzo wysokie i warto mieć na radarze perspektywę, w której USA znajdą się w recesji wymuszonej przez przesunięcie akcentu przez Fed.

Pozytywnym elementem tej sytuacji jest fakt – kolejny wniosek z dokumentu – iż cykl zacieśnienia w polityce monetarnej startuje z historycznie niskiego poziomu. W efekcie nadzieje członków FOMC na sprowadzenie ceny kredytu do średniej znanej z historii jawią się jako fantazje. Wysoce prawdopodobne jest, iż cykl zacieśnienia skończy się wcześniej niż chce dziś Fed i już w przyszłym roku będziemy rozmawiali o pierwszych obniżkach ceny kredytu w USA. W praktyce warto liczyć się zatem ze scenariuszem, w którym po krótkim epizodzie giełdy znów wrócą do operowania w środowisku historycznie niskich stóp procentowych.

W tym kontekście warto też pamiętać o ostatnim przesunięciu w polityce monetarnej RPP. Agresja, z jaką RPP podeszła do walki z inflacją niesie ryzyka dla gospodarki. Polska polityka monetarna jest teraz w chaosie, bez synchronizacji między walką z inflacją przez RPP i tym, co robi rząd wprowadzając tarcze antyinflacyjne. Próbuje nam się wmawiać, że ten proces jest do kontrolowania, ale przypadek FOMC pokazuje, iż operujemy w świecie marzeń. Inflację zbija się przez osłabienie konsumpcji, a to zwykle robi się przez osłabienie rynku pracy. Miło będzie za jakiś czas posłuchać tych wszystkich komentatorów, którzy twierdzili, że można inaczej.

https://piper2.bluematrix.com/sellside/EmailDocViewer?encrypt=10a3d02e-a460-44aa-bf57-2be5effc5c54&mime=pdf&co=Piper&id=dwessel@brookings.edu&source=mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.