Wykres dnia: co dziesiąta spółka jest super-zwycięzcą

Przyznam się, że miałem zamiar inaczej zatytułować dzisiejszy tekst. Tytuł miał brzmieć: 66% akcji przegrywa z rynkiem akcyjnym. Tak się jednak składa, że tekst z serii Wykres Dnia będzie pierwszym tekstem na Blogach Bossy w 2022 roku i stwierdziłem, że lepiej rozpocząć nowy rok od optymistycznego akcentu na blogach.

Obydwie wersje tytułów bazują na tych samych badaniach historycznych stóp zwrotu uczestników rynku akcyjnego. JP Morgan zaktualizował w marcu 2021 roku swoją analizę stóp zwrotu spółek z indeksu Russell 3000 z lat 1980 – 2020. Russell 3000 to szeroki wykres amerykańskiego rynku akcyjnego, który obejmuje około 97% łącznej kapitalizacji tego rynku.

Tabela dnia pokazuje trzy z czterech najważniejszych rezultatów analizy JP Morgan dla całego indeksu Russell 3000 i dla poszczególnych sektorów. Pierwsza kolumna pokazuje odsetek spółek, który w czasie obecności na giełdzie przyniosły stratę inwestorom. Druga kolumna pokazuje odsetek spółek, które przegrały z szerokim rynkiem definiowanym jako Russell 3000. Trzecia kolumna pokazuje odsetek spółek, które osiągnęły status super-zwycięzców, definiowanych jako przynajmniej 500 punktów procentowych przewagi nad szerokim rynkiem w skumulowanej stopie zwrotu. Proszę jeszcze zauważyć, że są to dane z okresu, który można określić jako bardzo udany dla inwestorów na amerykańskim rynku akcyjnym.

Za JP Morgan

Tak więc na amerykańskim rynku akcyjnym w latach 1980-2020:

  • 42% spółek przyniosło stratę inwestorom
  • 66% spółek przegrało z szerokim rynkiem
  • 10% tworzyło giełdowych milionerów

Jest jeszcze czwarta kategoria z analizy JP Morgan związana z katastroficzną stratą definiowaną jako 70% obsunięcie od szczytów, z którego kurs się nie podniósł. Taka sytuacja dotyczyła 44% spółek w latach 1980 – 2020. W tej kategorii występują jednak gigantyczne różnice sektorowe. Katastroficzną stratę zaliczyło 65% spółek z sektora energii (wydobycie surowców energetycznych) i 59% spółek technologicznych (branża IT) ale tylko 14% z stabilnego sektora usług użyteczności publicznej (dostawcy mediów jak prąd, gaz, woda).

Istnieją trzy kluczowe powody, dla których powyższa „ściąga z procentów” jest ważna dla wszystkich inwestorów. Po pierwsze tworzy kontekst dla regularnie pojawiających się tekstów o roli liderów w generowaniu stóp zwrotu z rynku akcyjnego i pokazuje, że do pewnego stopnia jest to naturalne zjawisko na rynku akcyjnym. Do pewnego stopnia.

Po drugie pomaga stworzyć rozsądne ramy oczekiwań dla inwestowania w oparciu o skoncentrowany portfel bazujący na kilku wyselekcjonowanych spółkach. Moje interakcje z indywidualnymi inwestorami w mediach społecznościowych sugerują, że jest to popularne podejście inwestycyjne. Jednym z jego skutków ubocznych jest niemałe grono inwestorów, którzy zawsze interweniują słownie gdy konkretną spółkę przedstawi się w negatywnym świetle (nawet tak banalnym jak podanie negatywnych stóp zwrotu z jej akcji). Historyczne dane z rynku akcyjnego pokazują, że skoncentrowany portfel przy braku realnych umiejętności selekcji spółek wyraźnie zwiększa szanse na uzyskanie wyników gorszych od rynku i tworzy całkiem realne szanse na bezwzględną stratę z inwestycji.

Po trzecie przyswojenie sobie danych o powszechności katastroficznych strat na rynku akcyjnym pokazuje zagrożenia związane z przywiązywaniem się do spółek z portfela i kompletnym ignorowaniem obsunięć na pozycjach w imię stworzonego na poczekaniu przekonania o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.