Wykres dnia: co dziesiąta spółka jest super-zwycięzcą

Przyznam się, że miałem zamiar inaczej zatytułować dzisiejszy tekst. Tytuł miał brzmieć: 66% akcji przegrywa z rynkiem akcyjnym. Tak się jednak składa, że tekst z serii Wykres Dnia będzie pierwszym tekstem na Blogach Bossy w 2022 roku i stwierdziłem, że lepiej rozpocząć nowy rok od optymistycznego akcentu na blogach.

Obydwie wersje tytułów bazują na tych samych badaniach historycznych stóp zwrotu uczestników rynku akcyjnego. JP Morgan zaktualizował w marcu 2021 roku swoją analizę stóp zwrotu spółek z indeksu Russell 3000 z lat 1980 – 2020. Russell 3000 to szeroki wykres amerykańskiego rynku akcyjnego, który obejmuje około 97% łącznej kapitalizacji tego rynku.

Tabela dnia pokazuje trzy z czterech najważniejszych rezultatów analizy JP Morgan dla całego indeksu Russell 3000 i dla poszczególnych sektorów. Pierwsza kolumna pokazuje odsetek spółek, który w czasie obecności na giełdzie przyniosły stratę inwestorom. Druga kolumna pokazuje odsetek spółek, które przegrały z szerokim rynkiem definiowanym jako Russell 3000. Trzecia kolumna pokazuje odsetek spółek, które osiągnęły status super-zwycięzców, definiowanych jako przynajmniej 500 punktów procentowych przewagi nad szerokim rynkiem w skumulowanej stopie zwrotu. Proszę jeszcze zauważyć, że są to dane z okresu, który można określić jako bardzo udany dla inwestorów na amerykańskim rynku akcyjnym.

Za JP Morgan

Tak więc na amerykańskim rynku akcyjnym w latach 1980-2020:

  • 42% spółek przyniosło stratę inwestorom
  • 66% spółek przegrało z szerokim rynkiem
  • 10% tworzyło giełdowych milionerów

Jest jeszcze czwarta kategoria z analizy JP Morgan związana z katastroficzną stratą definiowaną jako 70% obsunięcie od szczytów, z którego kurs się nie podniósł. Taka sytuacja dotyczyła 44% spółek w latach 1980 – 2020. W tej kategorii występują jednak gigantyczne różnice sektorowe. Katastroficzną stratę zaliczyło 65% spółek z sektora energii (wydobycie surowców energetycznych) i 59% spółek technologicznych (branża IT) ale tylko 14% z stabilnego sektora usług użyteczności publicznej (dostawcy mediów jak prąd, gaz, woda).

Istnieją trzy kluczowe powody, dla których powyższa „ściąga z procentów” jest ważna dla wszystkich inwestorów. Po pierwsze tworzy kontekst dla regularnie pojawiających się tekstów o roli liderów w generowaniu stóp zwrotu z rynku akcyjnego i pokazuje, że do pewnego stopnia jest to naturalne zjawisko na rynku akcyjnym. Do pewnego stopnia.

Po drugie pomaga stworzyć rozsądne ramy oczekiwań dla inwestowania w oparciu o skoncentrowany portfel bazujący na kilku wyselekcjonowanych spółkach. Moje interakcje z indywidualnymi inwestorami w mediach społecznościowych sugerują, że jest to popularne podejście inwestycyjne. Jednym z jego skutków ubocznych jest niemałe grono inwestorów, którzy zawsze interweniują słownie gdy konkretną spółkę przedstawi się w negatywnym świetle (nawet tak banalnym jak podanie negatywnych stóp zwrotu z jej akcji). Historyczne dane z rynku akcyjnego pokazują, że skoncentrowany portfel przy braku realnych umiejętności selekcji spółek wyraźnie zwiększa szanse na uzyskanie wyników gorszych od rynku i tworzy całkiem realne szanse na bezwzględną stratę z inwestycji.

Po trzecie przyswojenie sobie danych o powszechności katastroficznych strat na rynku akcyjnym pokazuje zagrożenia związane z przywiązywaniem się do spółek z portfela i kompletnym ignorowaniem obsunięć na pozycjach w imię stworzonego na poczekaniu przekonania o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.