Wykres dnia: rosnący w siłę motyw inwestycyjny

Natknąłem się na raport Goldman Sachs, który jest inwestycyjnym wprowadzeniem do korporacyjnych strategii redukcji emisji CO2 w ramach celu zerowych emisji netto.

Z raportu wynika, że 2/3 ze 167 korporacji w największym stopniu odpowiedzialnych za przemysłowe emisje CO2 zdecydowało się przyjąć plany osiągnięcia zerowych emisji netto.

Zdaje sobie sprawę, że zarówno samo zagadnienie globalnego ocieplenia jak i politycznych i biznesowych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ciągle wzbudza emocje,. W wielu państwach te zagadnienia zostały też mocno upolitycznione.

Z powyższych powodów zwróciłem uwagę na inwestycyjne aspekty opisanego trendu czyli coraz większej presji na korporacje by rozpoczęły realne działania na rzecz ograniczenia emisji i coraz silniejszej reakcji na tę presję, nawet jeśli część tych reakcji ma na razie charakter deklaracji. Z raportu Goldman Sachs wybrałem dwa wykresy (a więc dziś będzie podwójny wykres dnia), które pokazują, że także w aspekcie inwestycyjnym motyw redukcji emisji CO2 i generalnie postaw i działań proekologicznych nabiera coraz większego znaczenia. Moim zdaniem przekroczył już poziom, w którym inwestorzy mogą ignorować.

Pierwszy wykres pokazuje rosnącą lukę w wycenach pomiędzy korporacjami o wysokich emisjach a korporacjami o niskich wycenach, oczywiście w obrębie tych samych sektorów. Korporacje o niskich emisjach wyceniane są z rosnącą premią co wpisuje się w ideę, że inwestorzy w coraz większym stopniu uwzględniają w wycenach (a więc w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek) czynnik klimatyczny (nawet jeśli różnice w poziomie emisyjności są wynikiem bardziej ogólnych różnic na przykład w poziomie zaawansowania technologicznego).

Za Goldman Sachs

Drugi wykres może rzucać trochę światła na przyczyny coraz większego znaczenia czynnika klimatycznego dla oceny rynkowej atrakcyjności. Pokazuje, że fundusze ESG drastycznie przeważają firmy, których model biznesowy najlepiej wpisuje się w cele europejskiej polityki klimatycznej (ze względu na stosunkowo mocno zaawansowane działania, zarówno po stronie politycznej jak i korporacyjnej, Europa jest dobrym polem do analizy).

Za Goldman Sachs

Jeśli rynkiem akcyjnym „rządzą” przepływy kapitałów, motyw odpowiedzialnego inwestowania realizowany przez fundusze ESG będzie dalej dynamicznie zwiększał popularność, a fundusze ESG dalej będą przeważać klimatycznie odpowiedzialne firmy to należy oczekiwać, że czynnik klimatyczny będzie mieć coraz większe znaczenie dla rynkowych wycen.

Co doprowadza nas do uniwersalnej rynkowej zasady: nie ma znaczenia co konkretny inwestor myśli o danym zagadnieniu, np. idei odpowiedzialności klimatycznej. Nie ma znaczenia czy uważa ten trend za sensowny czy pozbawiony sensu. Rynek w coraz większym stopniu sugeruje, że podjął decyzje. W tej sytuacji konkretny inwestor może się dostosować do tej sytuacji albo upierać przy swojej prywatnej opinii i ponosić tego inwestycyjne konsekwencje w długim terminie.

1 Komentarz

  1. Tommip

    Pelna zgoda.Jednak zdecydowanie nie mozna powiedziec ze ,, rynek sygeruje ze podjal decyzje".Rynek jedynie reaguje.To politycy podjeli decyzje a rynek obawia sie konsekwencji niezastosowania sie do dyrektyw UE- kar administracyjnych i rosnacych kosztow emisji.Nie bez powodu Tesla ma kapitalizacje wieksza niz 50 % wartosci calego rynku samochodowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.