Wykres dnia: atak krótkich pozycji

Walka inwestujących w CD Projekt z funduszami posiadającymi krótkie pozycje nasila się, a ponieważ temat jest niezwykle ważki, więc każdy strzęp informacji wydaje się ważny i pouczający.

Chciałem zwrócić tym razem uwagę na spore rozbieżności, które powstają po lekturze wielkości krótkich pozycji w rejestrze KNF a rzeczywistymi ich rozmiarami.

Poniższy wykres podał „Puls Biznesu” w mijającym tygodniu. Tak Bloomberg zilustrował wielkość krótkich pozycji w CD Projekt:

Jak widać ta ilość (biała krzywa) powiększa się znacząco od marca i przekroczyła poziom ze stycznia, gdy nastąpiło mocne ich wyciskanie. Bloomberg podaje to w procentach akcji, które są w wolnym obrocie. Jak widać więc fundusze nie odpuszczają i z pewnością zakładają ciąg dalszy kłopotów CD Projekt pomimo spadków ceny (niebieska linia).

Tymczasem lektura listy tych pozycji w KNF nie pokazuje tak ostrego powiększania się całkowitej ilości krótkich pozycji. Zrobiłem wyciąg wszystkich rekordów od marca:

Tutaj wielkość pozycji liczona jest w stosunku do całego kapitału spółki. Widać raczej pewne falowanie w niewielkim zakresie, Marshall czy Egerton zamykają się, inni o tyle powiększają, a gdyby zsumować aktualne pozycje to nie zobaczymy takiego obrazu jak ten z Bloomberga.

Ta różnica w postrzeganiu zjawiska bierze się oczywiście z tego, że KNF raportuje publicznie tylko pozycje przekraczające 0,5%, choć w swojej bazie posiada pełną listę pozycji już od 0,2%. Dostajemy w pewien sposób wykrzywiony obraz.

Bloomberg podaje dane za IHS Markit, które obejmują rejestr wszystkich pozycji, także tych poniżej 0,5%. Takich baz agregujących krótkie pozycje jest więcej, ale mają pewną wadę – dostęp do nich kosztuje. Teraz przynajmniej widać dlaczego – dla wielu to cenna informacja.

W USA doszło ostatnio do rewolucji – publikowanych danych o krótkich pozycjach będzie więcej i bardziej szczegółowe. To wynik działania „reddit army”. Mam nadzieję, że ta rewolucje dotrze do nas…

—kat—

2 Komentarzy

  1. Hajma

    Czy indywidualny inwestor może wykupić dostep do tych informacji

  2. Tomasz Symonowicz (Post autora)

    W tych komercyjnych bazach? Tak, bez problemu, jest ich kilka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.