Wykres dnia: w USA insiderzy poszli na zakupy

W ostatnich tygodniach pisaliśmy na Blogach Bossy o zrównoważonym podejściu do transakcji dokonywanych przez insiderów czyli przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych giełdowych spółek. Skupialiśmy się na transakcjach przedstawicieli władz spółek z rozgorączkowanego segmentu WIG-COVID.

Na transakcyjną aktywność insiderów można jednak spojrzeć także w sposób całościowy, w ujęciu zagregowanym. W takim podejściu zbiorcze dane o transakcjach insiderów stają się kolejnym wskaźnikiem rynkowym. Pokazują sentyment bardzo specyficznej grupy uczestników rynku: o eksperckiej wiedzy o sytuacji i perspektywach giełdowych spółek.

Financial Times doniósł kilka dni temu, że marzec był rekordowym miesiącem pod względem zakupowej aktywności insiderów na amerykańskim rynku. Wykres dnia pokazuje liczbę insiderów ze spółek o kapitalizacji powyżej 1 mld USD dokonujących zakupów akcji o wartości co najmniej 10 000 USD. W marcu ten wskaźnik osiągnął wartość 994 był rekordowy w historii serii danych sięgających do lat dziewięćdziesiątych.

Beczkę miodu już mamy więc możemy zacząć dolewać dziegciu. Aktywność insiderów można zmierzyć na wiele sposobów i liczba insiderów dokonujących zakupów nie będzie na czele rankingu najbardziej efektywnych sposobów. Można argumentować, że większe znaczenie ma zagregowana wartość zakupów. Financial Times udostępnił wykres pokazujący wartość transakcji kupna insiderów z firm o kapitalizacji powyżej 1 mld USD. Wyraźnie widać na nim wzrost aktywności insiderów w marcu: wartość zakupów osiągnęła 1,1 mld USD i była najwyższa od października 2013 roku. Daleka jest jednak od rekordowych poziomów z lat 2010-2013 gdy przekraczano poziom 2 mld USD a nawet 3 mld USD w miesiącu.

Można także argumentować, że skupianie się tylko na zakupach insiderów i ignorowanie transakcji sprzedaży może tworzyć niepełny obraz aktywności insiderów, zwłaszcza w okresie, w którym zmienność i emocje zwiększają aktywność na rynku, także aktywność sprzedażową. Na przeciw tym zastrzeżeniom wychodzi wskaźnik pokazują stosunek liczby kupujących insiderów do liczby sprzedających insiderów.

Za CNBC

Ten wskaźnik wyraźnie poszedł do góry w marcu co pokazuje dużo większe wzrost aktywności zakupowej. Nie osiągnął jednak poziomów z 2011 roku ani z okresu globalnego kryzysu finansowego. Proszę zauważyć, że z reguły ten wskaźnik jest poniżej poziomu 1 co wynika zapewne z tego, że insiderzy regularnie sprzedają akcje z programów motywacyjnych.

Jak duże znaczenie należy przywiązywać do wzrostu zakupowej aktywności amerykańskich insiderów marcu? W ostatnich dekadach na rynku akcyjnym w USA praktycznie każdemu tąpnięciu na rynku towarzyszył wzrost aktywności zakupowej insiderów. Nie był to idealny sygnał rynkowy w kontekście wskazywania dołka. Jak pokazuje wspomniana wyżej seria danych „insider buy vs sell ratio” insiderzy nie posiadają szklanej kuli i nie trafiają w dołek ze swoją aktywnością zakupową. Historycznie, mają tendencję do kupowania zbyt wcześnie.

Za Bloomberg

Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę to wyjątkowość obecnej sytuacji związana z tym, że głównym katalizatorem recesji w gospodarce i obsunięcia na rynku akcyjnym jest pandemia. Wyjątkowość tej sytuacji może wymagać sceptycyzmu przy ocenie tego jak dobrze insiderzy mogą szacować perspektywy zarządzanych przez siebie spółek. W końcu mówimy o grupie ludzi, którzy w zdecydowanej większość kompletnie przegapili nadciągające z Chin zagrożenie. Nie można napisać historii na nowo i udawać, że w lutym korporacyjna Ameryka żyła przygotowaniami na nadejście pandemii COVID-19 w USA. Lekceważenie zagrożenia przez sektor korporacyjny nie odbiegało przecież istotnie od postawy administracji publicznej w USA. Moim zdaniem, wskazana jest więc ostrożność przy wierze w to, że ci sami insiderzy miesiąc później trafniej prognozują perspektywy swoich spółek w świecie z COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.