Wykres dnia: w USA insiderzy poszli na zakupy

W ostatnich tygodniach pisaliśmy na Blogach Bossy o zrównoważonym podejściu do transakcji dokonywanych przez insiderów czyli przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych giełdowych spółek. Skupialiśmy się na transakcjach przedstawicieli władz spółek z rozgorączkowanego segmentu WIG-COVID.

Na transakcyjną aktywność insiderów można jednak spojrzeć także w sposób całościowy, w ujęciu zagregowanym. W takim podejściu zbiorcze dane o transakcjach insiderów stają się kolejnym wskaźnikiem rynkowym. Pokazują sentyment bardzo specyficznej grupy uczestników rynku: o eksperckiej wiedzy o sytuacji i perspektywach giełdowych spółek.

Financial Times doniósł kilka dni temu, że marzec był rekordowym miesiącem pod względem zakupowej aktywności insiderów na amerykańskim rynku. Wykres dnia pokazuje liczbę insiderów ze spółek o kapitalizacji powyżej 1 mld USD dokonujących zakupów akcji o wartości co najmniej 10 000 USD. W marcu ten wskaźnik osiągnął wartość 994 był rekordowy w historii serii danych sięgających do lat dziewięćdziesiątych.

Beczkę miodu już mamy więc możemy zacząć dolewać dziegciu. Aktywność insiderów można zmierzyć na wiele sposobów i liczba insiderów dokonujących zakupów nie będzie na czele rankingu najbardziej efektywnych sposobów. Można argumentować, że większe znaczenie ma zagregowana wartość zakupów. Financial Times udostępnił wykres pokazujący wartość transakcji kupna insiderów z firm o kapitalizacji powyżej 1 mld USD. Wyraźnie widać na nim wzrost aktywności insiderów w marcu: wartość zakupów osiągnęła 1,1 mld USD i była najwyższa od października 2013 roku. Daleka jest jednak od rekordowych poziomów z lat 2010-2013 gdy przekraczano poziom 2 mld USD a nawet 3 mld USD w miesiącu.

Można także argumentować, że skupianie się tylko na zakupach insiderów i ignorowanie transakcji sprzedaży może tworzyć niepełny obraz aktywności insiderów, zwłaszcza w okresie, w którym zmienność i emocje zwiększają aktywność na rynku, także aktywność sprzedażową. Na przeciw tym zastrzeżeniom wychodzi wskaźnik pokazują stosunek liczby kupujących insiderów do liczby sprzedających insiderów.

Za CNBC

Ten wskaźnik wyraźnie poszedł do góry w marcu co pokazuje dużo większe wzrost aktywności zakupowej. Nie osiągnął jednak poziomów z 2011 roku ani z okresu globalnego kryzysu finansowego. Proszę zauważyć, że z reguły ten wskaźnik jest poniżej poziomu 1 co wynika zapewne z tego, że insiderzy regularnie sprzedają akcje z programów motywacyjnych.

Jak duże znaczenie należy przywiązywać do wzrostu zakupowej aktywności amerykańskich insiderów marcu? W ostatnich dekadach na rynku akcyjnym w USA praktycznie każdemu tąpnięciu na rynku towarzyszył wzrost aktywności zakupowej insiderów. Nie był to idealny sygnał rynkowy w kontekście wskazywania dołka. Jak pokazuje wspomniana wyżej seria danych „insider buy vs sell ratio” insiderzy nie posiadają szklanej kuli i nie trafiają w dołek ze swoją aktywnością zakupową. Historycznie, mają tendencję do kupowania zbyt wcześnie.

Za Bloomberg

Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę to wyjątkowość obecnej sytuacji związana z tym, że głównym katalizatorem recesji w gospodarce i obsunięcia na rynku akcyjnym jest pandemia. Wyjątkowość tej sytuacji może wymagać sceptycyzmu przy ocenie tego jak dobrze insiderzy mogą szacować perspektywy zarządzanych przez siebie spółek. W końcu mówimy o grupie ludzi, którzy w zdecydowanej większość kompletnie przegapili nadciągające z Chin zagrożenie. Nie można napisać historii na nowo i udawać, że w lutym korporacyjna Ameryka żyła przygotowaniami na nadejście pandemii COVID-19 w USA. Lekceważenie zagrożenia przez sektor korporacyjny nie odbiegało przecież istotnie od postawy administracji publicznej w USA. Moim zdaniem, wskazana jest więc ostrożność przy wierze w to, że ci sami insiderzy miesiąc później trafniej prognozują perspektywy swoich spółek w świecie z COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.