Inwestuj z (byłym) prezesem NBP

Nieco ponad 8 lat temu, ówczesny prezes NBP – Marek Belka – wypowiedział słynne słowa, że „giełda to kasyno”. Pozwoliłem sobie wówczas na nieco żartobliwą notkę Inwestuj z prezesem NBPzwracając uwagę na niebywałą skuteczność sygnału (lub też zabawną koincydencję).

We wczorajszym programie „Kropka nad i” Marek Belka podtrzymał swoją niechęć do rynku kapitałowego w Polsce, stwierdzając: „Polska giełda w ogóle nie istnieje, […] polska giełda to jest zombie giełda”. Chodziło o nieco szerszy kontekst, czyli wpływ epidemii koronawirusa na pęknięcie bańki na rynkach akcji. Naturalnie w przypadku GPW trudno mówić o jakiejkolwiek bańce w ostatnim roku. Pominę fakt, czy tego rodzaju wypowiedź jest na miejscu w przypadku byłego prezesa NBP oraz ex-premiera. Niemniej słowa Marka Belki wydają się niesłychanie interesujące. A może są znów wartościowym sygnałem inwestycyjnym?

2 Komentarzy

  1. The Brave One

    Jasne, że kupujemy 🙂

  2. Economede

    Jeśli giełda przypomina zombie to jednym z najbardziej za to odpowiedzialnych jest Marek Belka. To on wprowadził podatek od zysków kapitałowych, który całkowicie zniechęca to aktywności inwestycyjnej.
    Trzeba mieć niesłychany tupet, aby w taki sposób teraz komentować jej upadek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.